powered by Biostat. More than statistics

Tag: badania marketingowe

Market research. Prowadzenie badań rynku

Market research. Prowadzenie badań rynku

Wykorzystanie badań typu market research jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes – adekwatne do potrzeb konsumentów i panujących trendów rynkowych. Wykorzystaj najlepsze i sprawdzone metody badań naukowych i przekuj je w sukces biznesowy, dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowemu BioStat®.

 

Jak prowadzić badania?

 

Prowadzenie badan Market research powierz najlepszym specjalistom w dziedzinie: statystyki, badań rynku, analiz ekonomicznych, socjologii, matematyki stosowanej, czy też statystyki medycznej. Dzięki rzetelnym badaniom prowadzonym od ponad 15 lat specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat odnoszą sukces badawczy na polu współpracy z małymi jak i dużymi przedsiębiorstwami w sektorach takich jak:

 

 • medycyna oraz farmacja,
 • turystyka i transport,
 • bankowość i sektor finansowy,
 • branża FMCG,
 • instytucje życia publicznego,
 • szkolnictwo wyższe.

 

Prowadzenie badań na zasadzie partnerskiej współpracy może przynieść kluczowe korzyści w zakresie planowania działań firmy dotyczących: stabilizacji rynkowej, poznania charakterystyki konsumentów i odbiorców, identyfikowania potrzeb, wypracowania nowych strategii promocyjnych produktów i usług, poprawy sytuacji firmy względem konkurencji. Najlepszej jakości badania prowadzone są w oparciu o sprawdzone metody. Tego rodzaju badania prowadzi Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®.

 

Sprawdzone metody i techniki badań

 

Jakościowe i ilościowe metody badań stosowane są od ponad 15 lat w ciągu realizacji projektów biznesowych oraz naukowych przez profesjonalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Począwszy od opracowania planu badawczego i wskazania próby badawczej, aż po przygotowanie raportu badawczego – specjaliści – naukowcy oraz praktycy, przygotowują wysokiej jakości research rynku i opinii dzięki któremu przedsiębiorca może realizować założone przez siebie cele strategiczne.

 

Poza wskazanymi elementami, jak raport badawczy oraz opracowanie planu badawczego, badania tj: kwestionariusze internetowe, ankietyzacja telefoniczna, wywiady kwestionariuszowe bezpośrednie oraz wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo; badacze realizują również:

 

 

 

Jakościowe metody market research

 

Pośród realizowanych badań jakościowych, największą popularnością cieszy się dwustopniowa analiza danych oparta o badanie IDI oraz FGI.


Charakteryzują się one wysokim stopniem pogłębienia i skupieniem na odczuciach oraz spostrzeżeniach grupy docelowej. Cykl wywiadów IDI ma służyć uzyskaniu opinii jednostkowych na konkretny temat.


Kolejny etap to zogniskowane wywiady FGI, które mają służyć eksploracji zebranych danych w trakcie wywiadów IDI. Poza eksploracją i weryfikacją informacji pozwalają one także na zdobycie nowych informacji, które wcześniej nie były możliwe do uzyskania.

 

Innego typu badania ilościowe, które wykorzystywane są w trakcie market research to:

 

 

 

Wybierz najlepszego typu badania dla swojego przedsiębiorstwa i osiągnij sukces w branży. Sięgnij po więcej z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioSatat® !

Segmentacja rynku | Rozwój potencjału biznesowego

Segmentacja rynku | Rozwój potencjału biznesowego

Proces dzielenia rynku potencjalnych klientów na grupy lub segmenty w oparciu o różne charakterystyki to segmentacja rynku. Tworzone segmenty składają się z konsumentów, którzy będą reagować podobnie na planowane strategie marketingowe oraz którzy mają wspólne cechy, takie jak podobne zainteresowania, potrzeby lub lokalizacje.

Segmentacja rynku ważna dla przedsiębiorców

Segmentacja rynku ułatwia przedsiębiorcom personalizację ich kampanii marketingowych, a co za tym idzie produktów i usług.

Marketing firmy może być bardziej efektywny zarówno, jeśli chodzi o czas, oszczędzanie pieniędzy i innych zasobów, kierując swoje działania do poszczególnych segmentów rynku niż do indywidualnego odbiorcy. Grupowanie podobnych konsumentów w segmenty pozwala specjalistom ds. marketingu na dotarcie do konkretnych odbiorców w sposób efektywny, realizując przy tym cele strategiczne firmy, jak:

 • Zapoznanie potrzeb konsumentów,
 • Prowadzenie skutecznych kampanii reklamowych,
 • Prowadzenie elastycznej strategii cenowej produktów,
 • Docieranie do nowych konsumentów z produktami i usługami,
 • Konkurencyjność firmy na rynku.

Co z ryzykiem?

Segmentacja rynku zmniejsza również ryzyko nieudanej lub nieskutecznej kampanii marketingowej. Kiedy badacze Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® dzielą rynek w oparciu o kluczowe cechy i personalizują strategie firmowe w oparciu o zgromadzone z badań dane, istnieje znacznie większa szansa na sukces niż w przypadku stworzenia kampanii bez wskazania grupy docelowej i podjęcia próby jej wdrożenia we wszystkich segmentach rynku.

Badacze mogą również dokonać segmentacji rynku, aby nadać priorytet konkretnej grupie odbiorców. Jeśli segmentacja pokazuje, że niektórzy konsumenci byliby bardziej skłonni do zakupu produktu niż inni, specjaliści ds. marketingu mogą lepiej wykreować kampanie reklamowe oraz prototypy produktów ukierunkowanych właśnie na te grupy.

Jakie badania dla segmentacji rynku?

Szczegółowe badania w zakresie segmentacji rynku proponuje Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Eksperci już od 16 lat prowadzą analizy danych zastanych (Desk research) oraz jakościowe badania FGI, a także IDI. Obydwa rodzaje badań pozwalają na przeprowadzenie wywiadów z ekspertami w danych dziedzinach (medycyna, farmacja, wąskie specjalizacje), jak i odbiorcami usług oraz konsumentów w zakresie wydobycia szczegółowych opinii indywidualnych oraz grupowych. Tego typu badania pozwalają na zdobycie wartościowych informacji, które nie mają charakteru ilościowego (liczbowego), a pozwalają nakreślić charakterystykę, opinie, emocje.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® jest jednym z wiodących podmiotów na rynku badawczym już od 16 lat. Prowadząc badania w oparciu o sprawdzalne metody i techniki pozwalamy uzyskać cenne dane przedsiębiorcom, by Ci osiągali coraz lepsze wyniki biznesowe. Zrealizowaliśmy już ponad 2000 projektów badawczych dla sektorów takich jak: sfera publiczna, szkolnictwo wyższe, farmacja, turystyka, medycyna, transport, FMCG, bankowość.

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa. Sięgnij po więcej z BioStat®

32 42 21 707 lub  668 300 664

Jak przeprowadzić badanie marketingowe krok po kroku?

Jak przeprowadzić badanie marketingowe krok po kroku?

Badanie marketingowe to proces zbierania informacji. Zebrane informacje mogą być czynnikiem prowadzącym do poprawy sytuacji rynkowej firmy lub marki. Dowiemy się kim są nasi klienci, jakie zachowania ich cechują, jakie mają preferencje oraz oczekiwania, a także czego potrzebują. Dzięki przeprowadzonym badaniom marketingowym możemy zmniejszyć ryzyko podejmowanych decyzji, a także opracować długoterminową strategię, która pozwoli nam być o krok przed firmami konkurującymi. W celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia badań marketingowych powinniśmy zastosować się do niższej podanych kroków.

 

Zdefiniuj swoją osobę kupującą

Zanim zrozumiemy, w jaki sposób nasi klienci podejmują decyzje o zakupowych poszczególnych produktów oraz usług, należy najpierw zrozumieć kim są. To właśnie tutaj przydają się Twoje osoby kupujące. Osoby kupujące - czasami nazywane marketingowymi - są fikcyjnymi, uogólnionymi reprezentacjami Twoich idealnych klientów. Pomagają one w wizualizacji odbiorców, usprawniają komunikację i informują o strategii. Do cech kluczowych, na których warto się skupić zaliczamy: wiek, płeć, stanowisko pracy, miejsce zamieszkania, rodzinę, czy także dochód. Taka osoba, będzie wskazówką na przyszłość, jak skutecznie dotrzeć i poznać odbiorców z naszej branży. Możemy wtedy dowiedzieć się do ilu osób pasuje nasz towar, może to być więcej niż jedna osoba.

 

Ustal adresatów badania marketingowego

Kiedy już wiemy, kim są nasi nabywcy, możemy zidentyfikować grupę docelową, z którą należy się skontaktować, w celu przeprowadzenia badania marketingowego - powinna to być reprezentatywna grupa naszych klientów docelowych, abyśmy mogli lepiej zrozumieć ich rzeczywiste cechy, a także nawyki zakupowe. Grupa, którą chcemy przebadać powinna składać z osób, które niedawno dokonały zakupu lub celowo zdecydowały się go nie dokonywać.

 

Stwórz pytania dla swoich uczestników badań marketingowych

Najlepszym sposobem, aby w pełni wykorzystać swoje badania, jest być przygotowanym. Decydując się na rozmowę powinniśmy mieć przygotowany szablon do dyskusji - czy to na ankietę online, czy też rozmowę telefoniczną - aby mieć pewność, że ankietowany odpowie na wszystkie przygotowane pytania, a także będziemy przekonani, że w pełni wykorzystaliśmy własny czas. Przewodnik do dyskusji powinien być w formie zarysu, z wyszczególnionym przedziałem czasowym dla każdego tematu i pytaniami otwartymi dla każdej sekcji.

 

Wypisz swoich głównych konkurentów.

Wypisz swoich głównych konkurentów - pamiętaj, że wymienienie konkurencji nie zawsze jest tak proste. Czasami oddział firmy może konkurować z naszym głównym produktem lub usługą, nawet jeśli konkurująca firma specjalizuje się w innym sektorze. Przykładem może być marka Apple, która jest znana ze swoich laptopów i urządzeń przenośnych, ale Apple Music konkuruje z firmą Spotify o usługę transmisji muzyki. W celu zidentyfikowania konkurencji, której produkty lub usługi pokrywają się z naszymi, warto określić, w jakiej branży działasz.

 

Podsumuj uzyskane wyniki badań

W trakcie podsumowywania zebranych informacji warto skorzystać z różnego rodzaju programów do prezentacji, aby stworzyć pełny raport z przeprowadzonego badania marketingowego. Pozwoli nam to dodać różnorodne diagramy, cytaty, a także multimedia.

Decydując się na przeprowadzenie badania marketingowego w przedstawionych krokach możemy być pewni, że zostanie ono zrealizowane w odpowiedni sposób. Należy znaleźć odpowiednią grupę docelową i zdać sobie sprawę, z tego kto jest naszym klientem. Warto zbadać firmy konkurujące, a na podstawie zebranych informacji stworzyć raporty.

Badania marketingowe w firmach o różnych budżetach

Badania marketingowe w firmach o różnych budżetach

Decyzje, które zwykle ściśle związane są z budżetem firmy muszą w pierwszej kolejności być dobrze przemyślane. Bezmyślne balansowanie budżetem może spowodować kłopoty, których zazwyczaj firmy starają się uniknąć. Nie inaczej jest, gdy firma decyduje się na badania marketingowe – tutaj należy rozłożyć potrzeby na części pierwsze i podjąć odpowiednie kroki.

 

Mała firma, duża firma = takie same potrzeby

 

Mimo, że badania marketingowe mogą się różnić w zależności od budżetu firmy, to każda firma cel ma taki sam, czyli uzyskanie informacji, które pozwolą na trafne podejmowanie decyzji marketingowych.

Duże korporacje zazwyczaj dysponują większym budżetem na badania i często mają specjalne zespoły zajmujące się tym obszarem. Takie firmy mogą zlecić firmie zewnętrznej takiej jak BioStat® bardziej kompleksowe badania, które obejmują większą liczbę respondentów, więcej metod badawczych, czy badania na większą skalę geograficzną.

Natomiast małe firmy, zazwyczaj z mniejszym budżetem, muszą stosować bardziej oszczędne metody badawcze i bardziej skoncentrować się na określonych aspektach rynku, aby uzyskać cenne informacje dla swojego biznesu. Skupiają się na badaniach o mniejszej skali, na przykład badaniach dotyczących konkretnej grupy docelowej lub wybranej lokalizacji.

 

Potrzeby, które są adekwatne do posiadanych budżetów

 

To jak różne potrzeby i możliwości są między firmami dużymi i małymi pokazują m.in. badania marketingowe, które są integralną częścią każdej marki. Chcąc się rozwijać, czy mieć kontrolę nad rynkiem, i tym co się na rynku pojawia należy zastanowić się, które narzędzia dadzą nam najwięcej.

Wielu przedsiębiorców działa na własną rękę, samodzielnie prowadzi obserwacje rynku, badania marketingowe, czy badania konsumenckie. Dla wielu jest to podyktowane własną ambicją, dla drugich koniecznością budżetową, a dla trzecich część swoich obowiązków. Jest również czwarta grupa przedsiębiorców, która sukcesywnie się powiększa, a jest to grupa, która korzysta z wiedzy i narzędzi oferowanych przez firmy zewnętrzne, takie jak Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. W zależności od rozmiaru firmy, posiadanego budżetu oraz potrzeb, firma jest w stanie zaproponować badania marketingowe szyte na miarę. Czyli dopasowane logistycznie i finansowo.

 

Co można zyskać, jeśli firma zdecyduje się na badania marketingowe

 

Nowoczesny przedsiębiorca, to przedsiębiorca świadomy tego, ile można tak naprawdę zyskać. Badania marketingowe są już wpisane w roczne budżety i w wielu miejscach wykonywane są regularnie i adekwatnie do potrzeb. Warto mieć świadomość, że zalety, które generują badania marketingowe są nieograniczone, a najważniejsze z nich to:

 • cykliczne odświeżanie wiedzy na temat preferencji i opinii konsumentów,
 • bieżąca wiedza na temat mechanizmów rządzących rynkiem,
 • optymalizacja skuteczności przekazów reklamowych na różnych kanałach,
 • aktualna wiedza na temat prowadzonych kampanii reklamowych,
 • bieżący feedback od konsumentów na temat wprowadzonych produktów.

Badania marketingowe w firmie mogą być cennym źródłem informacji potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji, które mogą praktycznie przesądzić o przyszłości firmy. Profesjonalna analiza rynku przy pomocy firmy zewnętrznej pozwala wyprzedzić konkurencję o krok, co jest kluczem do sukcesu w dzisiejszych warunkach rynkowych.

Ważna jest jakość, ponieważ badania marketingowe nie mogą być przeprowadzone zbyt szybko. Każde badanie powinno być odpowiednio przygotowane, tak aby można było z jego wyników wyciągnąć jak najwięcej wniosków.

Badanie marketingowe i udoskonalanie swoich produktów

Badanie marketingowe i udoskonalanie swoich produktów

Istniejące produkty na rynku z czasem mogą tracić na swojej atrakcyjności i chęci zakupu przez konsumentów. Badanie marketingowe może pomóc rozwiązać ten problem poprzez ukierunkowanie zmian, które należałoby wdrożyć. Jak przygotować badanie, aby nasz produkt wrócił na laury?

 

Jakie aspekty można poprawić, gdy przeprowadzi się badanie marketingowe?

 

Badanie marketingowe może pomóc w udoskonaleniu produktu na różne sposoby. Oto kilka sposobów, jak można to zrobić:

 • poznanie potrzeb klientów. Badanie marketingowe może pomóc w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów, co umożliwia stworzenie produktu, który lepiej odpowiada na ich potrzeby. Dzięki temu można uniknąć stworzenia produktu, który nie spełni oczekiwań rynku,
 • ocena satysfakcji klientów z produktem może pomóc w ocenie satysfakcji klientów z produktem. Analizując wyniki badania, można zidentyfikować słabe strony produktu i zdecydować, w których obszarach należy wprowadzić zmiany,
 • Testowanie nowych funkcji produktu. Badanie marketingowe może pomóc w testowaniu nowych funkcji produktu przed jego wprowadzeniem na rynek. Dzięki temu można uzyskać opinie klientów i dowiedzieć się, co działa, a co nie działa,
 • określenie optymalnej ceny. Badanie pomoże w określeniu optymalnej ceny dla produktu. Dzięki temu można uniknąć ustanowienia zbyt wysokiej ceny, która zniechęci klientów do zakupu, albo zbyt niskiej, która obniży marże,
 • Analiza konkurencji, a wynik badania pomoże w zrozumieniu, jakie produkty i usługi oferują konkurenci oraz jakie są ich wady i zalety. Dzięki temu można zidentyfikować luki na rynku i stworzyć produkt, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby klientów.

 

Metody badawcze

 

Wśród popularnych metod badań marketingowych można wyróżnić:

 • ankiety konsumenckie, czyli badania przeprowadzane wśród grupy docelowej za pomocą pytań zamkniętych lub otwartych,
 • dyskusje grupowe prowadzone z udziałem kilku osób z grupy docelowej, mające na celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat produktu lub usługi,
 • Obserwacja, czyli badanie zachowań konsumentów w naturalnym środowisku, na przykład w sklepie lub podczas korzystania z produktu,
 • analiza danych online oznacza wykorzystanie narzędzi do analizy danych online, aby uzyskać informacje na temat zachowań konsumentów w Internecie,
 • badania panelowe, czyli badanie długoterminowe przeprowadzane wśród stałej grupy respondentów, aby uzyskać informacje na temat ich zmieniających się preferencji i zachowań.

Tak naprawdę istnieje wiele innych metod badań marketingowych, a wybór konkretnych technik badawczych zależy od celów badania oraz charakteru produktu lub usługi, której dotyczy badanie.