powered by Biostat. More than statistics

Tag: analiza danych

Badania statystyczne | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania statystyczne | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Rzetelne badania statystyczne służą sprawdzeniu kondycji firmy funkcjonującej na rynku. Aktualna sytuacja kryzysu sprawia, że badania statystyczne umożliwią kontakt ze specjalistami w dziedzinach tj:  statystyka, matematyka stosowana, ekonomia, socjologia; którzy potrafią obiektywnie ocenić potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa na podstawie badań naukowych oraz określić jego konkurencyjność na rynku. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu badania statystyczne są także wykorzystywane we wsparciu badań naukowych.

Precyzyjne narzędzia

Prywatne przedsiębiorstwa oraz instytucje życia publicznego korzystają z naukowych metod badań statystycznych. Ich realizacja wymaga w praktyce stosowania rozbudowanych programów typu SPSS oraz R, dzięki którym możliwe jest realizowanie analiz na wielu poziomach:

 • analiz liniowych i nieliniowych,
 • modelowania w oparciu o teksty statystyczne,
 • klasyfikacji,
 • analizy szeregów czasowych
 • statystyk opisowych,
 • korelacji i analiz regresji,

 

Cele badań oraz partnerstwo w biznesie

Wyznaczenie celu badań, z powodu którego przedsiębiorstwo chce prowadzić badania statystyczne, jest podstawą do konsultacji ze specjalistą z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®. Po wskazaniu i skonkretyzowaniu celu badawczego należy omówić plan procesu badań i analiz. Dzięki temu eksperci będą mogli dobrać najlepsze metody i narzędzia badawcze pozwalające na pozyskanie wielu cennych informacji w zakresie: kondycji przedsiębiorstwa, sytuacji rynkowej, informacji o konsumentach. Dzięki sprawdzonym metodom badań marketingowych właściciele firm będą mogli rozwinąć potencjał marketingowy swojego biznesu.

 Procesy analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przebiegają w oparciu o:

 • projekt analizy statystycznej i  napisanie protokołu badań,
 • dobór próby badawczej
 • randomizację próby,
 • przygotowanie kwestionariuszy ankiet,
 • opracowanie schematu baz danych,
 • wybór metod i narzędzi badawczych.

Następnie przygotowuje się:

 • realizację projektu i wykonanie bazy danych,
 • badania przez odpowiedni system do tworzenia badań,
 • nadzór procesu administrowania danymi,
 • dane do prowadzenia analiz statystycznych,
 • graficzną postać wyników analiz.

 

Wykonywanie analiz

Typologia rozróżnia badania statystyczne na kilka rodzajów:

 • wielowymiarowe i jednowymiarowe,
 • korelacyjne,
 • z użyciem modeli statystycznych,
 • testy prawdopodobieństwa,
 • raporty przejściowe,
 • analizy przeżycia wg. Kaaplan Meiera,

Końcowe raporty

Zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® z 16-letnim doświadczeniem w branży badawczej oraz ponad 2000 zrealizowanymi projektami największych polskich i europejskich firm z zakresu sektora: farmaceutycznego, medycznego, publicznego, turystycznego, transportowego, czy też bankowego. Eksperci BioStat ® wspomagają firmy i przedsiębiorstwa, które opracowują projekty analiz, a w końcowym efekcie dostarczają raporty. Te przejrzyście, obrazują, dzięki tabelom i wykresom, wyniki przeprowadzonych badań.

Wsparcie naukowych metod i narzędzi badawczych dla biznesowego rozwoju. Skontaktuj się z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i zrealizuj badania statystyczne !

Badanie marketingowe i udoskonalanie swoich produktów

Badanie marketingowe i udoskonalanie swoich produktów

Istniejące produkty na rynku z czasem mogą tracić na swojej atrakcyjności i chęci zakupu przez konsumentów. Badanie marketingowe może pomóc rozwiązać ten problem poprzez ukierunkowanie zmian, które należałoby wdrożyć. Jak przygotować badanie, aby nasz produkt wrócił na laury?

 

Jakie aspekty można poprawić, gdy przeprowadzi się badanie marketingowe?

 

Badanie marketingowe może pomóc w udoskonaleniu produktu na różne sposoby. Oto kilka sposobów, jak można to zrobić:

 • poznanie potrzeb klientów. Badanie marketingowe może pomóc w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów, co umożliwia stworzenie produktu, który lepiej odpowiada na ich potrzeby. Dzięki temu można uniknąć stworzenia produktu, który nie spełni oczekiwań rynku,
 • ocena satysfakcji klientów z produktem może pomóc w ocenie satysfakcji klientów z produktem. Analizując wyniki badania, można zidentyfikować słabe strony produktu i zdecydować, w których obszarach należy wprowadzić zmiany,
 • Testowanie nowych funkcji produktu. Badanie marketingowe może pomóc w testowaniu nowych funkcji produktu przed jego wprowadzeniem na rynek. Dzięki temu można uzyskać opinie klientów i dowiedzieć się, co działa, a co nie działa,
 • określenie optymalnej ceny. Badanie pomoże w określeniu optymalnej ceny dla produktu. Dzięki temu można uniknąć ustanowienia zbyt wysokiej ceny, która zniechęci klientów do zakupu, albo zbyt niskiej, która obniży marże,
 • Analiza konkurencji, a wynik badania pomoże w zrozumieniu, jakie produkty i usługi oferują konkurenci oraz jakie są ich wady i zalety. Dzięki temu można zidentyfikować luki na rynku i stworzyć produkt, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby klientów.

 

Metody badawcze

 

Wśród popularnych metod badań marketingowych można wyróżnić:

 • ankiety konsumenckie, czyli badania przeprowadzane wśród grupy docelowej za pomocą pytań zamkniętych lub otwartych,
 • dyskusje grupowe prowadzone z udziałem kilku osób z grupy docelowej, mające na celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat produktu lub usługi,
 • Obserwacja, czyli badanie zachowań konsumentów w naturalnym środowisku, na przykład w sklepie lub podczas korzystania z produktu,
 • analiza danych online oznacza wykorzystanie narzędzi do analizy danych online, aby uzyskać informacje na temat zachowań konsumentów w Internecie,
 • badania panelowe, czyli badanie długoterminowe przeprowadzane wśród stałej grupy respondentów, aby uzyskać informacje na temat ich zmieniających się preferencji i zachowań.

Tak naprawdę istnieje wiele innych metod badań marketingowych, a wybór konkretnych technik badawczych zależy od celów badania oraz charakteru produktu lub usługi, której dotyczy badanie.