Aplikacja
do Mystery Shopping

Aplikacja Mystery Shopping stanowi dedykowane rozwiązanie w zakresie prowadzenia i koordynacji procesów badawczych oraz analizy zebranych danych w badaniach i audytach Tajemniczy Klient

powered by Biostat. More than statistics

Mystery Shopping

Wczytywanie danych
System pozwala między innymi na wczytanie danych pochodzących z wcześniejszych badań co pozwoli na zachowanie ciągłości pomiarów oraz możliwość ich łatwego porównania (jeśli takie badania były prowadzone).
Formularze papierowe i elektroniczne
System pozwala między innymi na wczytanie danych pochodzących z wcześniejszych badań co pozwoli na zachowanie ciągłości pomiarów oraz możliwość ich łatwego porównania (jeśli takie badania były prowadzone).
Podgląd całego procesu
Cati-System, poza modułem zbierania danych, umożliwia również podgląd całego procesu badawczego. Dzięki różnym poziomom uprawnień możliwe jest utworzenie kont dla różnych użytkowników (tajemniczego klienta, managera, managera sklepu, administratora).
Panel administracyjny
Stworzony dla przedstawiciela klienta, który nadzoruje cały projekt. Panel zostanie wyposażony w możliwość podglądu wyników pomiarów dla wszystkich sklepów w postaci zbiorczej oraz z rozbiciem na pojedyncze wizyty tajemniczego klienta (ze wskazaniem daty, godziny oraz konkretnego audytora).
Załączniki
Mając to na uwadze, rekomendujemy wykorzystanie kwestionariuszy elektronicznych, do których audytorzy mogą w łatwy sposób dodawać załączniki takie jak np. dokumentacja zdjęciowa. Element ten będzie stanowił również metodę kontroli – audytorzy wraz z przesłaniem wypełnionego formularza oceny, zostaną zobligowani do załączenia zdjęcia paragonu, które zostanie porównane z paragonem przesłanym fizycznie.

Panel administratora

Panel administratora badania jest również wyposażony w moduł analityczny (panel statystyk), pozwalający na zbiorczą prezentację wyników badania w wybranych obszarach. Wyniki prezentowane będą w sposób zbiorczy, dla całej sieci oraz dla konkretnego sklepu/ grupy sklepów w wybranych interwałach czasowych.

CATI-System
Konto administratora umożliwi również automatyczne raportowanie wyników zrealizowanych pomiarów oraz ich eksport do plików zgodnych z MS Office. Ich przedstawienie może przybrać dowolną postać wg preferencji Zamawiającego, w tym również formę graficzną. Poniżej przedstawiono przykład zestawień jakie będzie można przygotować na podstawie zebranych obserwacji. W tym wariancie, Administrator ma możliwość filtrowania wyników pod kątem miesiąca realizacji pomiarów, a także uzyskanych wyników dla każdego obszaru oraz poszczególnych pytań. System umożliwi również tworzenie rankingów sklepów na podstawie wyników poszczególnych obszarów oraz na podstawie uśrednionych wyników całościowych.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co kryje się pod hasłem: Mystery Shopping?

Mystery Shopping to nic innego jak metoda badania jakości obsługi w sklepach, restauracjach, hotelach i innych miejscach. Polega to na wysyłaniu tajemniczych klientów, którzy udają zwykłych klientów, aby ocenić jakość usług i produktów oraz doświadczenie zakupowe.

Jak działa aplikacja do Mystery Shopping proponowana przez CATI-System?

Aplikacja CATI-System do Mystery Shopping umożliwia łatwe tworzenie ankiet i przeprowadzanie badań. Klient tworzy ankietę, określa kryteria oceny i wysyła tajemniczych klientów do sklepów. Po zebraniu odpowiedzi, aplikacja generuje raporty z wynikami, które pomagają w poprawie jakości obsługi i produktów.

Jakie raporty można wygenerować za pomocą aplikacji CATI System do Mystery Shopping?

Aplikacja umożliwia generowanie różnych typów raportów, takich jak raport ogólny z wynikami, raporty porównawcze między różnymi sklepami lub regionami, raporty dla poszczególnych kryteriów oceny i wiele innych. Raporty są dostępne w formie tabel i wykresów, co ułatwia ich czytanie i analizowanie.