CATI-System

Zarządzanie badaniami telefonicznymi

Moduły ankiet internetowych online: CAWI oraz CAPI
Integracja telefonii VOIP
Rozbudowany kreator ankiet

  Pobierz ofertę

CATI-SystemCATI
CATI-SystemCAWI
CATI-SystemCAPI
powered by Biostat. More than statistics
CATI-System
Intuicyjność
Tworzenia ankiet jest teraz szybkie i przyjemne
Nasz system powstał  z myślą o użytkownikach wykazujących różny stopnień wiedzy informatycznej - dzięki temu prowadzenie ankietyzacji może odbywa się bez konieczności angażowania zespołu IT.
Przyjazny i intuicyjny interfejs webowy systemu umożliwia natomiast łatwo i wygodnie tworzyć ankiety oraz zarządzać badaniem.
CATI-System

Elastyczne licencje

Nasze licencje dzielą się na dwa typy: OnCloud i OnSite - pierwszy typ obejmuje całościowe udostępnienie systemu na serwerze usługodawcy,  w drugim zaś zakłada zakup serwera przez klienta i zainstalowania tam systemu. Licencje wykupuje się na liczbę kont jednocześnie pracujących użytkowników. Istnieje też możliwość krótkoterminowego uzupełnienia licencji o tzw. tokeny - zwiększają one liczbę użytkowników mogących jednocześnie korzystać z oprogramowania w określonym czasie.

CATI-System

Szybkie wsparcie techniczne

Satysfakcja Klienta jest dla nas najważniejsza dlatego stale jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gwarantujemy bardzo krótki czas nawiązania kontaktu z ekspertami naszego działu statystycznego oraz IT - rozwieją oni wszelkie Państwa wątpliwości, udzielą wsparcia w przypadku wystąpienia problemów technicznych, a także rozważą wszelkie sugestie odnośnie działania systemu.

CATI-System

Zintegrowanie z systemami VoIP

Nasze oprogramowanie jest zintegrowane z telefonią VoIP - usprawnia to pracę studiów do badań telefonicznych, dzięki temu oferujemy także wiele autorskich rozwiązań w dziedzinie odsłuchu nagrań czy statystyk dotyczących pracy ankieterów.

System umożliwia gromadzenie ankiety także w kanale SMS.

CATI-System

Moduł pomocy na każdym etapie tworzenia formularzy

Użytkownicy uzyskują wsparcie z poziomu automatycznego modułu helpdesk, uruchomionego w ramach platformy. Funkcja ta pozwala otrzymać odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania, co znacznie usprawnia korzystanie z naszego oprogramowania.

CATI-System
Kwestionariusz
Twórz pytania swobodnie, bez kompromisów

Nasz moduł tworzenia ankiet pozwala stosować pytania otwarte i zamknięte, obszary tekstowe, pola jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, suwaki, rankingi (drag&drop), daty, graficzne przyciski i wiele, wiele innych funkcjonalnych komponentów. Każdy dostępny widżet, pytanie oraz cała strona posiadają ponadto system warunków - dla przykładu wybrane strony lub pytania mogą być wielokrotnie wypełniane w ramach jednego wywiadu.

Bazy numerów
Import baz w formacie CSV, XLS, XLSX lub DBF

Nasz system umożliwia dynamiczne przydzielanie danych importowanych do odpowiednich kolumn oraz ręczną edycję i wprowadzanie numerów. Moduł baz umożliwia ich edycję (w tym - dodawanie dodatkowych kolumn) oraz obejmuje m.in. funkcję czarnych list, przydzielania numerów do poszczególnych ankieterów oraz zaawansowaną wyszukiwarkę - pozwala ona precyzyjne przeszukiwać duże zbiory danych. Baza obsługuje kodowania UTF-8, ISO-8859-2 oraz CP1250, a jej eksport, wraz z wynikami, możliwy jest do formatów CSV, XLSX oraz PDF.

CATI-System
Zdarzenia

Automatyzacja powiadomień w oparciu o odpowiedzi

Aplikacja pozwala na ustawienie warunków dla określonych zdarzeń - po spełnieniu warunków wybranego zdarzenia wysyłana jest wiadomość e-mail do wybranych monitorów. Wewnątrz powiadomienia można umieszczać całe arkusze odpowiedzi w formacie PDF lub wybrane informacje.

CATI-System
Analiza próby
Śledź postęp wypełniania ankiet w czasie rzeczywistym
Aplikacja operuje nieograniczoną ilością grup wskaźników i pozwala śledź postępy realizacji badania na wszystkich płaszczyznach, a dzięki naszym inteligentnym algorytmom - umożliwi zatrzymanie badania dla wybranych osób, gdy zadana próba zostanie osiągnięta. Kreator wskaźników pozawala automatycznie wygenerować setki zależności w intuicyjnym oknie edycji drag&drop.
Teleankieterzy
Zarządzanie grupami teleankieterów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek

System umożliwia tworzenie kont ankieterów oraz definiowanie ich uprawnień do wybranych badań i przydzielanie dedykowanych baz numerów. Moduł kontroli daje ponadto dostęp do podglądu postępów w czasie rzeczywistym, pozwala wcielić się w konto ankietera, a także - obejmuje pełną historię pracy z podziałem na czas spędzony w formularzu oraz na przerwie. Wbudowana centrala pozwala z kolei przeglądać aktualne połączenia telefonicznie oraz włączyć się do rozmowy ankietera w trybie podsłuchu.

CATI-System
Kontrola
Quality Check na każdym etapie badania
Same raporty i przegląd wyników nie pozwalają na pełną weryfikację danych dlatego nasz system wyposażony jest w badania weryfikacyjne/kontrolne do sprawdzenia jakości pracy. Weryfikacyjne badania tworzy się automatycznie przez wybór strategii doboru numerów (losowy lub pełny) oraz pytań, które chcemy zweryfikować.
Telefonia VoIP
Integrujemy się bezpośrednio z serwerem VoIP

Dzięki unifikacji z centralą telefoniczną SuperVoIP w naszej aplikacji można udostępniać listę aktywnych połączeń w podziale na badania, prowadzić nasłuch aktywnych rozmów, pobierać nagrania w formacie .mp3 oraz wykonywać połączenia z poziomu aplikacji WWW.​ Operator VoIP udostępnia również zaawansowany kreator IVR i wiele dodatkowych usług - w tym m.in. SoapAPI do jeszcze szerszej integracji.

CATI-System
Predictive Dialer

Automatyczne nawiązywanie połączeń wg różnych strategii

Inteligentny moduł Dialera pozwala automatycznie i w oparciu o ustaloną strategię wybierać numery w zależności od aktywnych i wolnych agentów - aktywne połączenia i obecność w formularzu jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy wybieraniu kolejnych partii numerów. Dodatkowo istnieje także możliwość pełnej konfiguracji komunikatów audio dla osób oczekujących na połączenia z agentami.

CATI-System
Statystyki
Badaj postępy i charakterystyki badań

Rozkłady odpowiedzi każdego pytania ankiety są dostępne w czasie rzeczywistym i  prezentowane w formie wykresu lub w postaci częstości i odsetków wskazań - bieżące śledzenie statystyk badania pozwala szybko i sprawnie generować raporty krzyżowe, dzienne oraz miesięczne i całościowe.

CATI-System
Raporty i rozliczenia
Analizuj postępy i oceniaj rentowność

Moduł raportowania wspomaga analizę wyników, ale także ocenę rentowności badania: w raporcie miesięcznym ująć można najbardziej opłacalne badania ze względu na koszty telefonii, w podsumowaniu agentów określić można premie i wyłapać nadużycia, zaś w raporcie dziennym - ustalić współczynnik premii.

CATI-System
Newsletter / e-mail

Dbamy o prawidłowe dostarczanie wiadomości

Nasz system wykorzystuje specjalistyczne metody wysyłania wiadomości e-mail - realizuje to w ściśle określony sposób, w oparciu autorski mechanizm kolejkowania. Aplikacja pozwala również na dostarczenie maksymalnej ilości wiadomości oraz wyłapywanie miękkich i twardych odbić.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są najważniejsze funkcjonalności systemu CATI?

CATI-System posiada wiele funkcjonalności umożliwiających przeprowadzenie skutecznych badań, m.in. import i eksport danych, automatyczne wybieranie numerów telefonów, raportowanie wyników, czy też automatyczne generowanie kwestionariuszy.

Ile można zyskać korzystając z programu?

Tak naprawdę firmy mogą wiele na tym skorzystać. Korzyści wynikające z korzystania z programu CATI-System to przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów związanych z przeprowadzeniem badań, lepsza kontrola jakości przeprowadzanych wywiadów oraz łatwiejsze zarządzanie bazą respondentów.

Czy z obsługą programu CATI-System poradzi sobie każdy?

Tak, program został tak zaprojektowany, aby był intuicyjny i prosty, dzięki temu każdy poradzi sobie z jego obsługą. Również osoby bez specjalistycznej wiedzy z zakresu badań marketingowych.