powered by Biostat. More than statistics

Tag: erecepta

Programy do EDM - jakie są zalety programów do gabinetu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM i możliwość elektronicznej wymiany informacji dotyczących zdrowia, mogą pomóc zapewnić pacjentom lepszą jakość i bezpieczeństwo opieki medycznej. Podczas tworzenia wymiernych ulepszeń dla gabinetów medycznych i wielospecjalistycznych placówek zostają zachowane przede wszystkim funkcje bezpieczeństwa danych pacjentów. Programy do EDM pomagają usługodawcom lepiej zarządzać kartotekami medycznymi pacjentów oraz administracją gabinetu.
 

 

Funkcjonalność programów do EDM

 

Rozbudowanie funkcjonalności Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala specjalistom na: 

 • Dostarczanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o pacjentach w punkcie opieki;
 • Umożliwienie szybkiego dostępu do zapisów pacjentów w celu bardziej skoordynowanej i wydajnej opieki;
 • Bezpieczne przekazywanie informacji o zdrowiu pacjentów pomiędzy specjalistami;
 • Pomoc specjalistom w skutecznym diagnozowaniu pacjentów, zmniejszaniu błędów medycznych i zapewnieniu bezpieczniejszej opieki;
 • Poprawa jakości komunikacji między pacjentem a placówką medyczną, a także wygoda i optymalizacja pracy w placówce ochrony zdrowia;
 • Szybkie i niezawodne wystawianie e-Recept (wprowadzonych od 08.01.2020 r. i e-Zwolnień obowiązkowych od 01.12.2018 r.)
 • Pomoc w promowaniu dostępu do placówki medycznej w Internecie;
 • Zmniejszenie liczby osób oczekujących w kolejkach do rejestracji w placówce;
 • Pomoc lekarzom w zwiększaniu produktywności i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym;
 • Zmniejszenie czasu pracy przeznaczonego na wypełnianie formalności i dokumentację.

 

 

Transformacja ochrony zdrowia

 

Programy do EDM tj. Medfile® oferują szeroki zakres usług dla różnych specjalizacji medycznych, jak i zawodów mających styczność z pacjentami: pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, psychoterapeutów. Pierwszym krokiem do przekształcenia opieki zdrowotnej było wprowadzenie obowiązkowych e-Zwolnień, kolejnym obligatoryjne e-Recepty. Korzyści z e-Dokumentacji obejmują:

 • Lepszą opiekę zdrowotną poprzez poprawę wszystkich aspektów opieki nad pacjentem, w tym bezpieczeństwa, skuteczności, koncentracji na pacjentach, komunikacji, edukacji, terminowości, wydajności i równości w dostępie do specjalistów;
 • Kontrolę nad stanem zdrowia pacjenta pod kątem obserwacji jego wyników i możliwości natychmiastowego przekazu danych do odpowiedniego specjalisty w razie zagrożenia stanu zdrowia;
 • Możliwość prowadzenia statystyk dotyczących ognisk konkretnych chorób w populacji i potencjalnych czynników ryzyka;
 • Lepsze prowadzenie profilaktyki pro-zdrowotnej i zachęcanie do zdrowszego stylu życia w całej populacji, w tym zwiększenie aktywności fizycznej, lepsze odżywianie, unikanie zagrożeń behawioralnych;
 • Niższe koszty opieki zdrowotnej poprzez promowanie medycyny prewencyjnej i lepszą koordynację usług opieki zdrowotnej, a także ograniczenie odpadów i zbędnych testów;
 • Lepsze podejmowanie decyzji klinicznych poprzez integrację informacji o pacjencie w oparciu o wiele źródeł.
   

 

Korzystanie z oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

 

Jednym z najlepszych sposobów, aby w pełni skorzystać z zalet Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zapewnianej przez programy do EDM, jest wybór dogodnego programu i poznanie jego funkcji.

Wybierając oprogramowanie warto zwrócić przede wszystkim uwagę na możliwość wystawiania e-Recept i e-Dokumentacji z poziomu oprogramowania. Prowadzenie rzetelnej kartoteki (historii zdrowia i choroby pacjentów) to podstawa działań specjalistów, jeśli oprogramowanie pozwala na dopasowanie kart wizyty do konkretnej specjacji, to zasługuje ono na szczególną uwagę. Programy do EDM nieczęsto przeznaczają specjalne moduły kart wizyty dla specjalistów lub pozwalają stworzyć (zbudować) własne karty lekarzom – zgodnie z ich potrzebami. W oprogramowaniu Medfile® EDM lekarze mogą liczyć na gotowe karty wizyt lekarskich dla:

 • stomatologów,
 • fizjoterapeutów,
 • ortopodologów,
 • ginekologów,
 • pediatrów,
 • karty wizyt domyślnych.
   

 

Programy do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – przyszłość medycyny

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to przyszłość polskiej opieki medycznej. Jak w innych sektorach życia publicznego już dawno zaszły zmiany w zakresie cyfryzacji, tak i tu przejście na elektroniczne systemy musi przejść w pewnym momencie w 100%. Przegotuj się na zmiany dzięki intuicyjnemu systemowi Medfile® EDM.

Program do gabinetu - jaki wybrać do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

Od ostatniego roku można znaleźć w sieci wiele artykułów dotyczących tematyki oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Ma to związek z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.2015.2069), oraz późniejszymi konsekwencjami prawnymi tego rozporządzenia. Pojawiło się wiele opinii, testów, rozwiązań i propozycji dotyczących oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Jak pośród szeregu możliwości, które dają producenci oprogramowania do EDM wybrać te najlepsze? Jaki program do gabinetu wybrać? Istnieje kilka kluczowych kwestii, nad którymi warto zastanowić się wybierając oprogramowanie do swojej placówki lub gabinetu. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo wrażliwych danych medycznych oraz kompleksowość prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

           

Kilka rodzajów zabezpieczeń i zgodność z prawem
 

Nie ulega wątpliwości, że odpowiadając na pytanie: „Jaki program do gabinetu wybrać?” istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo wrażliwych danych medycznych. Jeśli chodzi o wybór oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ważna jest także kompleksowość – możliwość zarządzania zarówno dokumentacją medyczną jak i funkcje administracyjne. Rozwiązania oparte o model SaaS, czyli pracę w chmurze są jednymi z najbardziej bezpiecznych. Dane w takim modelu są zapisywane na szyfrowanych dyskach w przypadku oprogramowania Medfile® EDM – w kilku krajach Unii Europejskiej.

 

Dodatkowo sesja pracy w programie jest zabezpieczana automatycznie, co jakiś czas, określony przez użytkownika. Ponad to oprogramowanie Medfile jest w 100% zgodne z RODO i najnowszymi wytycznymi dotyczącymi praw pacjentów.

Kompleksowa obsługa pacjentów za pomocą programu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – obowiązek i rozwój
 

Obowiązkowe wystawianie e-Dokumentów zostało wprowadzone w życie razem z dwiema datami. Pierwsza z nich to 01.12.2018 r. – kiedy obligatoryjnie wprowadzono e-Zwolnienia, druga to 08.01.2020 r. – z tą datą wprowadzono w obieg e-Recepty. Ostatnim e-Dokumentem, który planowany jest do wprowadzenia w 2021 r. będą e-Skierowania. Prawdopodobnie później w krótkim czasie cały system dokumentacji medycznej pacjentów zostanie zreformowany wyłącznie do formy elektronicznej. Zatem jaki program do gabinetu wybrać? Poszukując systemu gabinetowego należy wybrać ten, który odpowiada na aktualne wymogi w zakresie e-Dokumentacji. Pozwala szybko i łatwo wystawić e-Zwolnienia i e-Recepty, w intuicyjny sposób, bez komplikacji. Dobry program będzie w pełni zintegrowany
z platformami NFZ takimi jak P1 i P2 oraz systemem eWUŚ, umożliwi bez problemów realizować zadania zarówno w placówkach powiązanych z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i w prywatnych gabinetach.

 

Jednak to nie wszystko, obsługa pacjentów nie może ograniczyć się do wystawienia zwolnień i recept. Wiele razy specjaliści spotykają się z indywidualnymi sytuacjami, w których standardowe kartoteki pacjentów są niewystarczające. Dlatego w oprogramowaniu Medfile® EDM została zaproponowana szeroka gama narzędzi, które można wprowadzić, aby usprawnić pracę lekarza i uczynić ją wygodniejszą:

 • Bazy dolegliwości i chorób,
 • Baza leków (ICD-10) oraz procedur medycznych (ICD-9),
 • Możliwość tworzenia ciągłej historii choroby pacjenta (jak w kartotece papierowej),
 • Samodzielna rezerwacja online na wizytę lekarską,
 • Wysyłka SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty,
 • Magazyn leków i produktów medycznych,
 • Własna strona WWW.

   

Innowacje w kieszeni i w laptopie
 

Funkcją, na którą warto zwrócić uwagę to możliwość działania z wielu urządzeń w niezliczonej ilości miejsc – to zapewnia wspomniana wcześniej „chmura”, dzięki której wystarcza nam sprzęt z dostępem do sieci i login użytkownika, aby mieć wgląd w aktualną sytuację w naszej placówce. Ponadto producent oferuje kieszonkową wersję programu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na smartphony z systemem operacyjnym iOS lub Android, poprzez który uzyskamy:

 • szybki podgląd do kalendarza wizyt w gabinecie;
 • możliwość wprowadzenia nowego pacjenta do kartoteki gabinetu;
 • sposobność modyfikacji bazowych danych pacjentów;
 • możliwość zapisania pacjenta wizytę.

Podsumowując odpowiedź na pytanie: jaki program do gabinetu wybrać?:

 • działający w chmurze;
 • obsługujący e-Dokumentację;
 • oferujący rozwiązania indywidualne dla specjalistów;
 • z rozwijającą się aplikacją mobilną;
 • stabilny;
 • z wielodostępem dla większej liczby użytkowników;
 • oferujący darmowy okres testowy.

 

Korzystaj za darmo z rozwojowego systemu
 

Jeśli Twoja działalność medyczna jest ograniczona do małego jednoosobowego gabinetu, który przyjmuje kilkadziesiąt pacjentów miesięcznie, warto zastanowić się nad darmową wersją oprogramowania do gabinetu Medfile® Free. Sprawdź jak działa aplikacja webowa i korzystaj z proponowanych przez nas innowacji w Twoim gabinecie.