powered by Biostat. More than statistics

Tag: edm

Jakie są zalety programów do Gabinetu - elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Zalety elektronicznej dokumentacji medycznej EDM i możliwość elektronicznej wymiany informacji dotyczących zdrowia mogą pomóc zapewnić pacjentom lepszą jakość i bezpieczniejszą opiekę podczas tworzenia wymiernych ulepszeń dla organizacji. Programy do EDM pomagają usługodawcom lepiej zarządzać opieką nad pacjentami i zapewniać lepszą opiekę zdrowotną poprzez:

• Dostarczanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o pacjentach w punkcie opieki

• Umożliwienie szybkiego dostępu do zapisów pacjentów w celu bardziej skoordynowanej i wydajnej opieki

• Bezpieczne dzielenie się informacjami elektronicznymi z pacjentami i innymi lekarzami

• Pomaganie usługodawcom w skuteczniejszym diagnozowaniu pacjentów, zmniejszaniu błędów medycznych i zapewnieniu bezpieczniejszej opieki

• Poprawa interakcji i komunikacji między pacjentem a usługodawcą, a także wygoda w opiece zdrowotnej

• Umożliwienie bezpieczniejszego, bardziej niezawodnego przepisywania leków

• Pomoc w promowaniu czytelnej, kompletnej dokumentacji oraz dokładnego, usprawnionego kodowania i fakturowania

• Poprawa prywatności i bezpieczeństwa danych pacjentów

• Pomaganie usługodawcom w zwiększaniu produktywności i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym

• Umożliwienie dostawcom poprawy wydajności i realizacji ich celów biznesowych

• Obniżenie kosztów dzięki zmniejszeniu formalności, poprawie bezpieczeństwa, ograniczeniu powielania testów i poprawie stanu zdrowia.

Transformowana opieka zdrowotna

 

Elektroniczna rejestracja zdrowia (EDM) to pierwszy krok do przekształcenia opieki zdrowotnej. Korzyści z elektronicznych kart zdrowia obejmują:

• Lepsza opieka zdrowotna poprzez poprawę wszystkich aspektów opieki nad pacjentem, w tym bezpieczeństwa, skuteczności, koncentracji na pacjentach, komunikacji, edukacji, terminowości, wydajności i równości.

• Lepszy stan zdrowia poprzez zachęcanie do zdrowszego stylu życia w całej populacji, w tym zwiększenie aktywności fizycznej, lepsze odżywianie, unikanie zagrożeń behawioralnych i szersze stosowanie opieki profilaktycznej.

• Zwiększona efektywność i niższe koszty opieki zdrowotnej poprzez promowanie medycyny prewencyjnej i lepszą koordynację usług opieki zdrowotnej, a także ograniczenie odpadów i zbędnych testów.

• Lepsze podejmowanie decyzji klinicznych poprzez integrację informacji o pacjencie z wielu źródeł.

Sensowne użycie

Jednym z najlepszych sposobów, aby w pełni wykorzystać zalety elektronicznej dokumentacji medycznej, jest osiągnięcie znaczącego wykorzystania. Osiągając sensowne wykorzystanie, można czerpać korzyści poza bodźcami finansowymi.