powered by Biostat. More than statistics

Tag: ankiety online

Aplikacje do ankietyzacji - monitorowanie opinii i satysfakcji z obsługi w Urzędzie Miasta

Aplikacje do ankietyzacji - monitorowanie opinii i satysfakcji z obsługi w Urzędzie Miasta

Przykładem wdrożenia aplikacji do badań jakości obsługi jest oprogramowanie powstałe w ramach PO WER. Działania 2.18. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Stworzyliśmy i wdrożyliśmy system pozwalający na bieżący monitoring jakości obsługi petentów Urzędu Miasta Torunia w zakresie obsługi podatkowej oraz dotyczącej wnoszenia opłat lokalnych.

 

Oprogramowanie do ankietyzacji, badań opinii i monitorowania jakości obsługi dla Urzędu Miasta Torunia

 

Opracowany i wdrożony przez nas program do badań pozwala na dokonywanie elektronicznych pomiarów ankietowych online. Jest on dostosowany do samodzielnego wypełniania ankiet z poziomu tradycyjnych, jak i mobilnych urządzeń. System został przystosowany do możliwości dowolnego definiowania poziomu uprawnień przez administratora. Po zalogowaniu na swoje konto, ma on możliwość między innymi:

1. zarządzania systemem oraz dostępem dla różnych grup użytkowników (inni pracownicy Urzędu Miasta/petenci etc.),

2. wglądu do historii zdarzeń dla każdego konta,

3. filtrowania danych,

4. tworzenia wielu ankiet ora ich bieżącej modyfikacji,

5. generowania wydruków na podstawie zdefiniowanych danych,

6. zdecydowania, czy dostęp do ankiety ma być anonimowy czy walidowany z wykorzystaniem danych osobowych uczestników badania,

7. blokowania i odwieszania kont,

8. agregacji wybranych zakresów danych,

9. tworzenia raportów cząstkowych i końcowych,  

10. automatycznego przesyłania wyników do bazy danych - generowanej w formacie obsługiwanym w programie EXCEL. 

W celu uzyskania dostępu do systemu konieczne jest podanie jednorazowego hasła lub unikalnego dla każdego użytkownika numeru identyfikacyjnego oraz hasła. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, kiedy ta sama osoba wypełnia wielokrotnie jedną ankietę. Rozwiązanie to pozwala także zwiększyć anonimowość samego badania opinii petentów.

 

Możliwości w zakresie programowania ankiety online

 

Wdrożony przez nas system ankiet online zapewnia sprawne wypełnianie ankiet uczestnikom badania i pozwala uniknąć ryzyka błędów logicznych oraz uzyskania niepełnych/sprzecznych odpowiedzi. Petenci mają możliwość dzielenia się opinią wprowadzając dane w polach tekstowych, a także klikania w przyciski wyborów (Check Boxes). System do ankietyzacji czuwa nad prawidłowym stosowaniem reguł przejścia – poprzez uruchomienie dodatkowych pytań lub ich pominięcie, co jest uzależnione od wcześniejszych wskazań osoby badanej.

 

Opracowanie kwestionariusza do badań

 

W ramach realizacji zamówienia opracowaliśmy również dla Urzędu Miasta Torunia kwestionariusz badawczy, który pozwala na cykliczne monitorowanie jakości obsługi petentów oraz identyfikację zmiennych determinujących poziom zadowolenie petentów. Został on przystosowany do bieżących modyfikacji na podstawie wniosków uzyskanych na etapie analizy danych z raportów cząstkowych.

Wiecej na temat najlepszego programu do badań ankietowych opinii Klientów: survgo.com

Program do ankiet

Program do ankiet

Ankietyzacja klientów z korzyścią dla firmy

Wyjątkowa oferta badań marketingowych przeprowadzanych za pomocą zaawansowanego programu SurvGo™ to profesjonalnie zebrane i opracowane dane dotyczące obecnych odbiorców Państwa produktów i usług jak i potencjalnych klientów, których mogą zainteresować artykuły oferowane przez Państwa przedsiębiorstwo.

Stworzone poprzez program do ankiet, szerokie badania opinii klientów umożliwią zmiany strategii marketingowych, pozwolą odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów dotyczących produktów, wprowadzić modyfikacje w sektorach PR-u i HR-u w firmie oraz śledzić utożsamianie klientów z Państwa marką, produktem lub usługą.

 

Realny zysk w Twoim biznesie

Dzięki najlepszym specjalistom do spraw marketingu, we współpracy z ekspertami z branży IT, firma BioStat® stworzyła doskonałe narzędzie – program do ankiet SurvGo™, o rozbudowanej ofercie skierowanej dla różnorodnych gałęzi biznesu. Oferujemy Państwu  kreator ankiet, na podstawie którego:

- Uzyskają Państwo informacje, czy klienci są zadowoleni ze realizowanych usług.

- Przeprowadzą Państwo badanie opinii klientów na temat produktów i usług, w wybranych grupach.

- Będzie można uzyskać informacje zwrotne dotyczące wprowadzonych na rynek nowych produktów i usług.

- Zweryfikują Państwo jakość obsługi klientów w Państwa przedsiębiorstwie oraz dostosowanie personelu do wymaganych standardów.

- Uzyskają Państwo wyniki dotyczące satysfakcji pacjentów z realizowanych usług
w branży medyczno-farmaceutycznej.

- Będzie można dowiedzieć się, jaki jest poziom utożsamiania klientów z Państwa marką oraz czy istnieje ryzyko ich odejścia do konkurencji.

 

Intuicyjny program do ankiet

Dzięki prostym i intuicyjnym narzędziom, SurvGo™ pozwala na prowadzenie rozbudowanych badań samodzielnie. Program do ankiet składa się z sześciu modułów, dzięki którym przeprowadzenie badań dla biznesu jest łatwe i szybkie:

- Moduł kreatora pozwala na stworzenie kwestionariusza lub wybranie gotowego szablonu z przygotowanych w programie. Dla różnych klientów i lokalizacji istnieje możliwość modyfikacji stylu ankiety i stworzenia wielu jej wersji.

- Moduł doboru/analizy próby udostępnia zaawansowany dobór respondentów do badania z bazy ponad 50 000 panelistów z całej Polski. Jednocześnie daje możliwość przeprowadzenia analizy wykonanej próby.

- Moduł ankietyzacji zapewnia wysyłanie powiadomień za pomocą mailingu
i newslettera; możliwość wydrukowania ankiet; obsługę ankiet telefonicznych
i elektronicznych (także z hasłem dostępu); obsługę ankiet SMS-owych oraz IVR.

- Moduł gromadzenia danych umożliwia odczytywanie wypełnionych ankiet przez respondentów w czasie rzeczywistym oraz gromadzi uzyskane dane w chmurze
i udostępnia je online.

- Moduł analiz i raportowania udostępnia Państwu przegląd statystyk z przeprowadzonych badań; porównanie wyników z badań prowadzonych cyklicznie; eksportowanie uzyskanych wyników do plików w wielu popularnych formatach; monitoring wybranych wskaźników; prezentację wyników w przejrzysty sposób ­– tabele oraz wykresy.

- Moduł zarządzania badaniem przedstawia prowadzącemu statystyczne opracowanie postępów z badań; system zabezpieczonych kont użytkowników kontrolujących badanie, a także dostęp do wyników badań z każdego urządzenia mobilnego
z dostępem do przeglądarki.

 

SurvGo™ to również szybka i prosta dystrybucja ankiet do wielu odbiorców za pomocą różnych kanałów komunikacji. Linkowanie poprzez strony internetowe, wysyłanie zaproszenia do badań za pomocą poczty elektronicznej, czy też udostępnienie kwestionariusza ankiety w znanym portalu społecznościowym. Opcja wyboru dystrybucji ankiety zależy od Państwa. SurvGo™ umożliwia każdy rodzaj rozpowszechniania kwestionariusza online.

 

Badania pod okiem ekspertów   

Przebieg procesu badawczego jest kontrolowany i może być stale konsultowany z ekspertami marki BioStat®. Na poziomie wszystkich etapów badań specjaliści ds. marketingu czuwają nad tym, aby Państwa badania były dobrze zaprojektowane oraz przygotowane. Otrzymane dane zaś dokładnie przeanalizowane i opracowane na potrzeby dynamicznego rozwoju Państwa biznesu.

 

Warto zaufać najlepszym! Warto zaufać ekspertom i osiągnąć najwyżej postawione cele dzięki marce BioStat®.

Ankiety online. Szybka ankietyzacja respondentów

Ankiety online. Szybka ankietyzacja respondentów

Badania ankietowe prowadzone za pomocą narzędzi elektronicznych są jedną z najskuteczniejszych metod do gromadzenia danych od docelowej grupy respondentów, w sposób szybki, a zarazem umożliwiający wieloaspektową analizę. Ankiety online przygotowane przez specjalistów BioStat® umożliwiają przeprowadzenie ankietyzacji z dostępem do ponad 100 000 respondentów.

 

Badania ankietowe

 

Ankieta to narzędzie badawcze wykorzystywane do zbierania danych od określonej wcześniej grupy. W przypadku przedsiębiorstw – małych i dużych firm, korporacji, grupami docelowymi mogą być:

 • konsumenci,
 • potencjalni klienci korzystający z usług i produktów konkurencji,
 • konsumenci o określonych cechach – wiek, wykształcenie, przyzwyczajenia zakupowe, zainteresowania,
 • dla branży medycznej lekarze i farmaceuci,
 • sektorze publicznym – urzędnicy, nauczyciele, studenci,
 • w branży turystycznej – przedstawiciele firm i instytucji oraz turyści.

 

Profesjonalna ankieta online – jak zbudować?

 

Aby zgromadzić rzetelne dane należy odpowiednio przygotować kwestionariusz ankiety. Służy do tego platforma SurvGo™, w której można znaleźć takie moduły jak:

 • kreowanie ankiety: gdzie znajdziesz dostępne gotowe kwestionariusze i szablony ankiet, stworzysz odpowiednie ankiety stosując technologię Drag&Drop, spersonalizujesz styl kwestionariusza ankiety, będziesz mieć także możliwość projektowania wielu wersji ankiet,
 • moduł doboru próby i analiz wykonania próby, pozwoli na dobranie odpowiedniej grupy respondentów,
 • moduł ankietyzacji umożliwi wysyłanie powiadomień i mailingu, wydruku ankiet jak również obsługę ankiet SMS i VR, obsługiwanie ankiet elektronicznych z hasłem jednorazowym i anonimowych,
 • moduł gromadzenia danych umożliwia szybkie sczytywanie danych z wypełnionych ankiet w czasie rzeczywistym oraz zapisywanie danych w chmurze online (Cloud Computing),
 • moduł analiz i raportowania zapewnia błyskawiczny przegląd bieżących statystyk, porównywanie wyników danych z badań prowadzonych cyklicznie oraz eksportowanie wyników badań do: XLS, SPSS, CSV; jak również eksport raportów z badań do formatów: PDF, DOC, XLS; moduł ten to także stały monitoring wskaźników jak również prezentacje danych w tabelach oraz na wykresach.

 

Ankiety online zbudowane na panelu SurvGO™ może zostać wysłana do respondentów na kilka sposobów:

 • przez system wysyłki SMS,
 • poprzez wstawienie linka na stronie internetowej lub portalu społecznościowym,
 • za sprawą wysyłki zaproszeń do badań ankietowych poprzez e-mail.

 

Docieraj do respondentów, dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowemu BioStat®

 

Ankiety online są najłatwiejszym sposobem docierania do respondenta, dzięki rzetelnym kwestionariuszom SurvGo™ oraz wsparciu specjalistów: statystyków, specjalistów ds. badania rynku, ekspertów ds. matematyki stosowanej, specjalistów marketingu, socjologów i ekonomistów.

 

Ankietyzacja online może wyglądać różnie – w zależności od potrzeb przedsiębiorcy. Pytania w kwestionariuszu ankiety mogą być: zamknięte, otwarte jedno lub wielokrotnego wyboru, do ankiety można dołączyć elementy audiowizualne.

 

Tworzenie badań konsumentów jeszcze nigdy nie było tak łatwe! Sprawdź panel SurvGo™ lub skontaktuj się indywidualnie z naszymi ekspertami.

 

Tel: 48 32 42 21 707, +48 668 300 664,+ +48 32 44 08 564

Jakie pytania warto zadać w ankiecie online dotyczącej tożsamości marki?

Jakie pytania warto zadać w ankiecie online dotyczącej tożsamości marki?

Bardzo ważnym faktem jest, aby upewnić się, że Twoja marka przekazuje taki rodzaj wiadomości i sprawia takie wrażenie, jakie chcesz, aby sprawiała. A jedynym sposobem, aby się o tym przekonać, jest przeprowadzenie badania tożsamości marki. Dzięki badaniu tożsamości marki przeprowadzonym za pomocą ankiety online uzyskasz cenne informacje.

 

Prostota ankiet online

 

Z pewnością nie raz przeglądałeś różnego rodzaju ankiety online, które mogły wydawać Ci się skomplikowane. Jednak przeprowadzenie ankiety internetowej nie musi być trudne i czasochłonne ze względu na istniejące możliwości. Dzięki takim narzędziom do przeprowadzania badań online, jak SurvGo™ można w szybki i prosty sposób przeprowadzić ankietę internetową. Aby zrealizować takie badanie wystarczy przygotować zestaw pytań i wpisać do poszczególnych typów pytań – otwartych i zamkniętych. Warto jednak mieć świadomość, jak różne mogą być ich treści.

 

Popularne pytania w badaniu tożsamości marki

 

Istnieje wiele pytań, które warto zadać przeprowadzając ankiety online na temat tożsamości marki. Każde pytanie da nam inne dane, dlatego warto sprecyzować je bardzo dokładnie. Każde pytanie może być zadane poprzez pytanie otwarte, bądź zamknięte. W przypadku pytań otwartych respondent wpisuje odpowiedź własnymi słowami, dzieląc się własną refleksją. Jednak w pytaniach zamkniętych osoba udzielająca odpowiedzi wybiera odpowiedź z podanych możliwości. Oto najpopularniejsze pytania wykorzystywane w badaniu tożsamości marki:

 • Co sprawia, że nasza marka jest wyjątkowa w stosunku do konkurencji? – W tym pytaniu możesz skorzystać z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Zamiast  dopuszczać tylko jeden wybór, pozwalasz respondentom na wybranie więcej niż jednej opcji.
 • W porównaniu z konkurencją, gdzie plasujemy się w tej specjalności? - Opcja odpowiedzi na to pytanie będzie miała skalę, która pozwoli respondentowi wybrać tylko jedną z opcji na przykład od świetnej do fatalnej.
 • Co uważasz na temat naszej firmy? - Możesz ustawić to pytanie jako tekst otwarty lub pojedynczy wybór spośród pytań wielokrotnego wyboru. To, jaki typ pytania wybierzesz, zależy od tego, czy masz już idee, które próbowałeś przekazać poprzez swój marketing lub reklamę, a także od liczby odpowiedzi, które spodziewasz się otrzymać. Jeśli spodziewasz się wielu odpowiedzi, możesz użyć pytania wielokrotnego wyboru, aby ułatwić analizę danych; w przeciwnym razie pytanie otwarte może doprowadzić do znalezienia nieoczekiwanych trendów w odpowiedziach. Jeśli używasz pytań wielokrotnego wyboru, pamiętaj, aby uwzględnić opcję "inne".
 • Czy istnieje jakaś niezaadresowana potrzeba, na której powinniśmy się skupić? Jeśli tak, co to jest? - Oczywiście, musi to być pytanie składające się z dwóch części, z opcją pojedynczego wyboru TAK lub NIE, jak również z polem na komentarz, aby zbadać potrzebę.

Jak widać przeprowadzenie ankiety online nie jest trudnym zadaniem i każdy może sobie z nim poradzić. Tworząc ankietę warto mieć świadomość, jak wiele pytań można zadać w badaniu tożsamości marki. Taka ankieta z pewnością dostarczy przedsiębiorcom wielu cennych informacji. Dzięki takim danym będziesz mógł wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, co zwiększy Twoje zyski.

Ankiety – jak je poprawnie tworzyć?

Ankiety – jak je poprawnie tworzyć?

Każdy z nas może przygotować ankietę, lecz nie zawsze będzie ona idealna. Każda ankieta będzie udostępniona innej grupie docelowej. W zależności od ważności ankiety należy starać się tworzyć jak najlepsze badania. Im lepsza, bardziej dokładna ankieta tym istnieje większa szansa na uzyskanie większej liczby odpowiedzi zwrotnych. Od czego, więc zacząć?

Prosty język

Bez względu na to, jaką ankietę tworzysz bardzo ważne jest, abyś użył prostego słownictwa. Zastosowanie podstawowych zwrotów i sformułowań sprawi, że każda osoba wypełniająca Twoją ankietę zrozumie, co masz na myśli w danym pytaniu. Ankiety, które są sformułowane w niejasny sposób charakteryzują się mniejszą liczbą odpowiedzi zwrotnych. Respondenci znudzeni ankietą, która jest niezrozumiała opuszczają badanie w czasie jego trwania, co powoduje małą liczbę uzyskanych informacji zwrotnych.

Stosuj pytania zamknięte

Istnieją dwa rodzaje pytań w ankietach - otwarte i zamknięte. Pytanie otwarte to takie, w którym pozwalasz respondentowi wyrazić siebie w polu tekstowym. Z drugiej strony pytania zamknięte zazwyczaj wymagają wyboru pomiędzy przedstawionymi opcjami. Wybory w pytaniach zamkniętych mogą być wielokrotnego lub pojedynczego wyboru. Są one znacznie lepsze niż pytania otwarte w ankiecie. Powodem tego jest fakt, że pytania zamknięte dostarczają konkretnych danych. Dzięki nim możesz zobaczyć odpowiedzi respondentów w postaci wykresów i diagramów, które pomogą Ci wyciągnąć wnioski. Pytania otwarte są bardziej przydatne na końcu ankiety, kiedy chcesz dowiedzieć się, czy jest coś, czego jeszcze nie poruszyłeś w swoich pytaniach.

Zadawanie najtrudniejszych pytań

Jeśli chodzi o rozmowę, wiemy, że pewne drobne pogawędki są konieczne, aby przejść do głębszych rzeczy. Ta sama logika ma zastosowanie w ankiecie. Jeśli zadajesz pytania, które mają skłonić pracowników do szczerości, to skorzystaj z logiki. Najpierw zadaj łatwiejsze pytania. Kiedy pracownicy poczują się swobodnie, możesz zadać im trudniejsze pytanie. Jest to ważna taktyka dla dobrego zaprojektowania ankiety. Wiarygodność Twoich danych będzie zależała od tego, jak szczerzy są Twoi respondenci.

Nie zadawaj pytań naprowadzających

Wiodące pytanie zmieni wiarygodność Twoich danych i da Ci mylące wyniki. Pytanie prowadzące to pytanie sugerujące, ukrywające założenie, które może nie być prawdziwe. Takie założenia zniekształcają rzeczywisty obraz i dają nam niedokładne dane. Pracownik, który nigdy nie czuł się niezaangażowany, może wymyślić dane tylko po to, aby odpowiedzieć na pytanie

Unikaj używania absolutów

Ludzie bardzo często postrzegają różne rzeczy inaczej, co sprawia, że udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie może być skomplikowane. Dlatego właśnie nie zawsze możliwe jest udzielenie odpowiedzi tak lub nie. Jeśli Twoja ankieta zmusza do tego respondentów, otrzymasz niewiarygodne wyniki. Pozostawienie respondentom tylko odpowiedzi tak, bądź nie jest złym projektem ankiety. Pracownik może czuć się doceniony w niektóre dni, ale tylko w zależności od nastroju menedżera. To pokazuje, że docenianie nie jest standardową częścią twojej kultury pracy. Nie chcesz, aby takie odpowiedzi były pomijane. Tam, gdzie to możliwe, pozwól na zaznaczenie opcji typu "może" lub zmień pytanie na otwarte. Pomoże to respondentom w bardziej precyzyjnej komunikacji i doprowadzi do dokładniejszych wyników ankiety.

Przedstawione wskazówki z pewnością pomogą przeprowadzić Ci najlepszą ankietę. Stosując się do przedstawionych pomysłów z pewnością zaciekawisz respondentów, a co więcej uzyskasz większą liczbę odpowiedzi zwrotnych. Im więcej informacji zdobędziesz tym lepszą analizę danych przeprowadzisz.