powered by Biostat. More than statistics

Tag: rekrutacja

Kariera

Każdy z zatrudnionych w naszej firmie pracowników zyskuje możliwość rozwoju zawodowego oraz indywidualnego planowania kariery. Jeśli masz głowę pełną pomysłów, lubisz ambitne wyzwania i pracę w dynamicznym zespole, dostarcz nam swoją aplikację. 
Chętnie podejmujemy współpracę zarówno z doświadczonymi ekspertami, jak i młodymi ludźmi z ambicjami, chcącymi zdobyć praktyczne umiejętności oraz wiedzę. 

Programista PHP
Bioinformatyk
Webmaster/Webdeveloper
Programista aplikacji mobilnych

Bioinformatyk

Poszukujemy kreatywnych osób na stanowisko :

Bioinformatyk

Zadania:

 • Udział w projektach tworzenia portali www i różnego rodzaju rozwiązań na potrzeby medycyny i biotechnologii (MEDFILe oraz eCRF);
 • Tworzenie nowatorskich aplikacji do prowadzenia rejestrów medycznych, eCRF, kartotek medycznych;
 • Obsługa oprogramowania do realizacji badań, paneli statystyk, automatycznego raportowania;
 • Tworzenie aplikacji wspomagających komunikację pomiędzy uczestnikami rynku medycznego oraz baz danych.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe (BioInformatyka, Biotechnologia, kierunki pokrewne, przyjmujemy także kreatywnych studentów);
 • Znajomość języków programowania.

Mile widziane umiejętności:

 • znajomość technologii JAVA/JSP, HTML/CSS, JavaScript (jQuery);
 • projektowanie platform graficznych 2D;
 • znajomość baz danych (MySQL).

Oferujemy:

 • Styczność z najnowszymi rozwiązaniami poprzez pracę w projektach z zakresu rozwoju aplikacji (MedFile, eCRF, DM Soft);
 • Możliwość podniesienia swoich kompetencji oraz rozwoju zawodowego, pracę w młodym, dynamicznym zespole z ambicjami;
 • Praca w biurze firmy w Rybniku. Godziny pracy: 8:30-16:30;
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: praca@biostat.com.pl w tytule wpisując "Bioinformatyk".

 

Prosimy o dołączanie do dokumentów następującego oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/97r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883)".

Webmaster/Webdeveloper

Poszukujemy kreatywnych osób na stanowisko :

Webmaster/Webdeveloper

Zadania:

 • Udział w projektach tworzenia i rozwoju funkcjonalności portali www;
 • Tworzenie innowacyjnych aplikacji webowych oraz baz danych;
 • Obsługa oprogramowania do realizacji badań internetowych, paneli statystyk, automatycznego raportowania;

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe;
 • Doświadczenie w budowie i rozwijaniu serwisów internetowych i/lub aplikacji webowych;
 • Znajomość technologii HTML/CSS, JavaScript (jQuery) znajomość baz danych (MySQL);

Mile widziane umiejętności:

 • Projektowanie platform graficznych 2D.
 • Znajomość SCSS oraz COMPASS
 • Znajomość GIT do wersjonowania i pracy zespołowej
 • Znajomość Angular JS i innych nowoczesnych technik/technologii JavaScript

Oferujemy:

 • Styczność z najnowszymi rozwiązaniami poprzez pracę w projektach z zakresu rozwoju aplikacji (MedFile, eCRF, DM Soft);
 • Możliwość podniesienia swoich kompetencji oraz rozwoju zawodowego, pracę w młodym, dynamicznym zespole z ambicjami;
 • Praca w biurze firmy w Rybniku. Godziny pracy: 8:30-16:30;
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: praca@biostat.com.pl w tytule wpisując "Webmaster".

 

Prosimy o dołączanie do dokumentów następującego oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/97r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883)".

Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji

Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji

W celu zmniejszenia możliwości wystąpienie błędu ważne, jest zastosowanie różnorodnych technik selekcji kandydatów.

Jednym ze sposobów weryfikacji umiejętności zawodowych, są testy kompetencji. Narzędzie to, pozwala na jak najlepszy dobór pracowników związanych z określonym profilem firmy. Testy kompetencji umożliwiają obiektywny pomiar kompetencji kandydata oraz w klarowny sposób przedstawiają, jego możliwości wyboru ścieżki zawodowej.

            Sprawne działanie firmy zależy, od prawidłowego funkcjonowania wszystkich jej sektorów, w celu pozyskania pozytywnego efektu wymagana, jest pełna synchronizacja każdego z jej elementów. W przypadku pojawienia się pewnych nieprawidłowości może dojść do zaburzenia funkcjonowania organizacji. Każda część składowa w postaci czynnika ludzkiego, posiada określone i przypisane swojemu stanowisku role, określane na podstawie posiadanych umiejętności.

W konkretnych sytuacjach i otoczeniu wiedza, umiejętność, doświadczenie, a także wyznawane wartości, są zbiorami takich zachowań, które są opanowane przez ludzi lepiej lub gorzej, dzięki czemu w określonych sytuacjach działają w różnym stopniu efektywności. Testy kompetencji zawodowej, są jedną ze standaryzowanych grup metod pomiaru, które umożliwiają rzetelną ocenę poziomu posiadanych kompetencji zawodowych. Tego typu testy poprzez swą konstrukcje umożliwiają dokonanie diagnozy ściśle zdefiniowanych kompetencji.  

Testy kompetencji zawodowych, zajmują się pomiarem następujących kategorii:

 • Wiedza oraz umiejętność – dotyczą one kwestii związanych z takim zachowaniem, jak: umiejętność autoprezentacyjna, komunikowanie się, perswazja, itp.,
 • Uzdolnienia i talenty – pozwalają na pomiar cech, które wpływają na wykorzystanie przez daną osobę, czynności w sposób ponadstandardowy,
 • Preferencje oraz zainteresowania zawodowe - pozwalają na określenie typu ukierunkowania zawodowego danej osoby. Wynik pomiaru określa konkretne rodzaje sytuacji bądź środowiska pracy, które stanowią obszar zainteresowań konkretnej jednostki.
 • Predyspozycje zawodowe – umożliwiają pomiar reprezentowania przez daną osobę poziomu wrodzonych skłonności do wykonywania określonego zawodu,
 • Osobowość – pomiar następuje za pomocą zestawu cech, które umożliwiają charakteryzację wszystkich ludzi, lecz każda z nich będzie przejawiać inny ich poziom.

Wybór testu kompetencji, jako narzędzia rekrutacyjnego niesie za sobą szereg korzyści.

Dzięki niemu pracodawca może przeprowadzić mniejszą ilość rozmów kwalifikacyjnych, poprzez wcześniejszą selekcję kandydatów. Ma to również związek z oszczędnością czasu oraz nakładów pieniężnych przeznaczanych na proces rekrutacji. Interaktywna forma testu kompetencji sprawia, iż rekrutacja może zostać przeprowadzona na odległość. Wybór takiego narzędzia umożliwia redukcję kosztów, które firma mogłaby ponieść przez zatrudnienie nieodpowiedniego pracownika. Każdy pracodawca zatrudniając nową osobę, oczekuje od niej, jak najlepszego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Testy kompetencji umożliwiają dokładne poznanie kandydata, poprzez dogłębna analizę posiadanego przez niego zestawu umiejętności.

            Testy umożliwiają, więc oszacowanie modelu osobowości i zachowań, dzięki analizie psychologicznej. Szczegółowa weryfikacja kandydatów w procesie rekrutacyjnym usprawnia możliwość wyboru porządanego pracownika na odpowiednie stanowisko w firmie. Korzyści związane z wyborem testu kompetencji, jako narzędzia rekrutacyjnego pozyskuje zarówno firma, jak i sam kandydat. Testy oszczędzają czas obu stron oraz eliminują możliwość zatrudnienia nieodpowiedniej osoby, na złe stanowisko, co byłoby niekorzystne dla firmy i dla kandydata.