Panel konsumencki
płatne ankiety / Badanie opinii


 
pobierz Panel Book
CATI-System

Panel badawczy - Badanie Opinii

To narzędzie, które jest wynikiem współpracy programistów oraz badaczy z wieloletnim doświadczeniem. Oprogramowanie zostało stworzone w odpowiedzi na oczekiwania dzisiejszego rynku badawczo-rozwojowego, dotyczące sprawnej realizacji badań, szybkiego zwrotu danych, a zwłaszcza niskiej kapitałochłonności inwestycji. Atutem badań internetowych jest odczuwalny przez ankietowanego komfort w trakcie udziału w badaniu, który wynika z dowolności miejsca i czasu wypełniania ankiety. Co więcej, wyeliminowany jest ewentualny wpływ osoby przeprowadzającej wywiad na wyniki badania. Dzięki zgromadzeniu solidnej bazy użytkowników, panel Badanie Opinii stał się narzędziem, który pozwala na realizację badań nawet do 24 godzin!

CATI-System
Intuicyjne definiowanie ankiet

Dzięki unikalnemu mechanizmowi tworzenia szablonów

CATI-System
Możliwość zastosowania pytań różnego rodzaju

M.in. jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, list rankingowych, list wyboru lub pytań otwartych.

CATI-System
System monitorujący przebieg badania

Pod względem wykonania próby badawczej

CATI-System
Możliwość przeprowadzenia badania

na ściśle określonej grupie odbiorców

CATI-System
Integracja systemu

Z zewnętrznym modułem płatności online

CATI-System
Automatyczny system gratyfikacji

Uczestników badania

CATI-System
Wewnętrzny newsletter

Służący do powiadomień o bieżących badaniach

CATI-System
Możliwość udziału w badaniach

Z wykorzystaniem aplikacji mobilnej

CATI-System
System motywacyjny dla użytkowników

Zwiększający ich poziom satysfakcji

Baza użytkowników

Rejestracja użytkowników oparta jest o adres email, który na późniejszych etapach stanowi jeden z kanałów komunikacji administratora panelu z użytkownikiem. Każdy z panelistów posiada swoje unikalne konto, w którym w dowolnym momencie może sprawdzić dostępność ankiet, archiwum badań i saldo zgromadzonych punktów. Ponadto, każdy z użytkowników ma możliwość uzupełnienia kwestionariusza osobowego, służącego do określenia preferencji oraz danych użytkownika: zainteresowań, statusu mieszkaniowego, liczby dzieci, miejsca zamieszkania itp. Tak szeroka baza informacji na temat użytkowników pozwala na przeprowadzenie badania na ściśle określonej grupie docelowej.

System motywacji użytkowników

Użytkownicy panelu są objęci skutecznym systemem motywacyjnym, który pobudza ich do aktywnego uczestnictwa w badaniach i powoduje nieustanny wzrost liczby nowych rejestracji. Każdy z użytkowników za wypełnienie ankiety, dostaje z góry określoną liczbę punktów. Po zgromadzeniu minimalnej puli, użytkownik może zgłosić chęć wymiany ich na pieniądze. System zintegrowany jest z modułem płatności Dot Pay, co pozwala na swobodny i automatyczny transfer pieniędzy na konta bankowe użytkowników.

Dodatkowo użytkownik nagradzany jest za udostępnienie informacji w Social Mediach o swojej aktywności w panelu. Bardzo ważnym elementem systemu są bezpośrednie zaproszenia. Wystarczy, że użytkownik poda adres mailowy osoby, której chciałby polecić panel Badanie Opinii, a system sam dokona wysyłki wiadomości z linkiem do rejestracji na wskazany adres. Użytkownik ma także możliwość samodzielnego publikowania swojego unikalnego linka do rejestracji. Gdy zaproszony użytkownik założy konto, jego aktywność w systemie zaprocentuje na koncie użytkownika zapraszającego.

CATI-System
CATI-System

Moduł tworzenia badania

Nasze oprogramowanie pozwala na przygotowanie zarówno prostych kwestionariuszy, jak i skomplikowanych, wieloetapowych badań zawierających treści multimedialne. Dzięki unikalnemu mechanizmowi tworzenia szablonów, przygotowanie kwestionariuszy jest szybkie, a interfejs użytkownika łatwy w obsłudze i wydajny.

Elastyczny system tworzenia nowych walidatorów zapewnia wysoką jakość wprowadzanych danych oraz minimalizuje pomyłki związane np. z wprowadzeniem danych w różnych jednostkach lub w złym zakresie. Moduł umożliwia zastosowanie m.in. pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, list wyboru, list rankingowych czy pól pytań otwartych. System zaopatrzony jest w moduł analizy próby, który umożliwia intuicyjne wprowadzenie założeń dotyczących grupy docelowej badania. System na bieżąco analizuje przebieg badania pod kątem wykonania próby, po zgromadzeniu założonej liczby ankiet użytkowników o danym profilu demograficznym, system zamyka możliwość wypełniania ankiet panelistów kwalifikujących się do tej grupy.

Formy powiadomień o kwestionariuszach

Istnieje kilka kanałów dotarcia do użytkowników z powiadomieniem o nowym badaniu. Najskuteczniejszą formą jest kampania e-mailingowa, która również realizowana jest za pomocą naszego systemu. Moduł wysyłania zaproszeń pozwala na wyodrębnienie nawet bardzo wąskiej grupy odbiorców badania, zdeterminowanej kilkoma warstwami (np. miejscem zamieszkania i wykształceniem). Nowym, aczkolwiek ciekawym, kanałem powiadomień są powiadomienia Push - wyświetlane w przeglądarce, które od razu są widoczne dla użytkownika i kierują do konkretnej ankiety.

CATI-System

Aplikacja mobilna

Wypełnianie kwestionariusza badań jest możliwe nie tylko za pomocą aplikacji webowej, ale również aplikacji mobilnej, dostępnej na systemie Android. Jest to o wiele prostsze rozwiązanie, nie wymaga logowania do systemu ze strony użytkownika, poza tym dostęp do badania jest możliwy z każdego miejsca z dostępem do Internetu. Powiadomienia o nowym badaniu realizowane są przez wysyłkę powiadomień PUSH. Istnieje również możliwość stworzenia dedykowanej aplikacji mobilnej na życzenie klienta.

CATI-System CATI-System CATI-System

Co jeszcze możemy dla ciebie zrobić?

Każdą funkcjonalność Panelu Badanie Opinii jesteśmy w stanie precyzyjnie dostosować do potrzeb klienta oraz rozbudować o dodatkowe moduły. Projekt graficzny, możemy przygotować tak, aby był najbardziej przyjazny dla konkretnego typu użytkownika lub aby był spójny z identyfikacją wizualną firmy.

Platforma E-Learningowa

Nasze oprogramowanie możemy dostosowywać tak, aby spełniało funkcję platformy e-learningowej. Dzięki temu, za pomocą kreatora możliwe będzie stworzenie kursu lub szkolenia, w ramach którego wyświetlane będą materiały w formie tekstowej, obrazkowej lub multimedialnej. Użytkownik może także zostać poddany testowi, po wypełnieniu którego automatycznie otrzyma informacje o wynikach.

Generowanie certyfikatów

Opcja stosowana w platformie e-learningowej. Po zakończeniu testów pozytywnym wynikiem możliwe jest generowanie wcześniej zdefiniowanych certyfikatów. Dokumenty mogą zostać pobrane w panelu lub wysłane za pomocą wiadomości email.

Inne zastosowania?

Panel Badanie Opinii to system, za pomocą którego możliwe jest zgromadzenie danych pochodzących od ściśle określonej grupy np. podczas realizacji badania satysfakcji pracowników w zakładzie pracy. Nasze oprogramowanie doskonale sprawdzi się także w badaniach satysfakcji klientów, którym udostępniony zostanie punkt z odpowiednim urządzeniem i dostępem do Internetu na terenie placówki.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest panel badawczy?
Panel badawczy pozwala na poznanie opinii klientów oraz potrzeb rynku. Umożliwia zweryfikowanie hipotez odnośnie wdrożenia nowego produktu na rynek lub przeprowadzenia nowej kampanii marketingowej. Panel badawczy to możliwość szybkiego dotarcia do grupy docelowej klientów i zweryfikowania ich opinii o naszym produkcie lub marce. Badanie realizowane w panelu badawczym to ekspresowe poznanie preferencji konsumentów, przy zachowaniu niskich kosztów realizacji.
Jakie są korzyści z realizacji badań w panelu badawczym?
Panel badawczy Badanie-Opinii.pl dzięki zgromadzeniu ponad 150 tys. aktywnych respondentów gwarantuje możliwość szybkiego wypełnienia ankiety nawet przez szczegółowe segmenty grupy docelowej. Wykorzystanie panelu badawczego zapewnia również niższą cenę realizacji badania niż w przypadku tradycyjnych metod.
Jaki jest czas realizacji badania w panelu badawczym?
Czas realizacji badania w panelu badawczym ustalany jest indywidualnie z każdym klientem, pomimo faktu, że jest to metoda zdecydowanie szybsza niż w za pomocą tradycyjnych metod. Czas trwania badania w panelu badawczym zależy między innymi od wielkości próby i jej charakterystyki.
Jaki jest koszt przeprowadzania badania w panelu badawczym?
Koszt przeprowadzenia badania w panelu badawczym jest uzależniony od wielu czynników takich jak: wielkość próby, charakterystyka próby, skomplikowanie ankiety. Decydując się na przeprowadzenia badania w panelu badawczym otrzymasz indywidualną wycenę od ekspertów.
Jakie badania można zrealizować w panelu badawczym?
Panel badawczy pozwala na zrealizowanie wszystkich rodzajów badań. Istnieją jednak pewne ograniczenia związane z charakterystyką próby. W pewnych przypadkach badania na dużej grupie respondentów starszych bądź posiadających przedsiębiorstwa może nie sprawdzić się w panelu badawczym. Na grupach osób trudno dostępnych poleca się badanie metodą CATI.