powered by Biostat. More than statistics

Tag: analiza rynku

Badania marketingowe – oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Badania marketingowe – oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Skuteczne działania marketingowe oparte o wyniki kompleksowych badań, prowadzonych różnymi metodami, mogą okazać się niezwykle przydatną formą rozwoju Twojej firmy i zdobycia pozycji lidera w branży. Sprawdź, jak badania marketingowe mogą rozwinąć Państwa przedsiębiorstwo!
 

Realizacja wysokiej jakości badań

Realizacja badań marketingowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przebiega na łamach współpracy ze zleceniodawcą badania i ekspertami – specjalistami, którzy posiadają 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań w dziedzinach takich jak:

 • statystyka,
 • matematyka,
 • biostatystyka,
 • ekonomia,
 • socjologia,
 • marketing,
 • badania społeczne,
 • biologia
 • medycyna i farmacja.
   

Atrakcyjna oferta w zakresie proponowanych klientom różnorodnych metod i technik oraz sprawdzonych narzędzi badawczych pozwoli dostosować odpowiednie rozwiązania do Państwa potrzeb. Dzięki nim będzie można uzyskać rzetelne wyniki mogące posłużyć wskazanym wstępnie celom.
 

Typy badań marketingowych

W swojej codziennej pracy specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® realizowali badania marketingowe, które obejmowały:

 • badania reakcji konsumenckich w zakresie kampanii reklamowych;
 • badania koncepcji reklamowych, także dla opakowań i reklam: story board’y, stilomatiki;
 • badania dotyczące świadomości marki;
 • badania segmentacyjne;
 • ilościowe badania sensoryczne – CLT;
 • mierzenie obecności towarów i usług w mediach (również w mediach społecznościowych);
 • realizacja diagnozy oczekiwań i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie).
   

Pozyskiwanie informacji i metodologia badawcza

Pozyskanie i interpretacja zgromadzonych danych dla badań marketingowych ma znaczenie kluczowe. Ich cel to poprawa działań przedsiębiorstwa, jak również zdobycie lepszej pozycji w branży, wyprzedzenie konkurencji, czy też pozyskanie szczegółowych informacji o potrzebach konsumentów. Narzędzia wykorzystywane do pozyskiwania danych od konsumentów to:

 • ogólnopolski panel badanie-opinii.pl, na którym jest zarejestrowanych i aktywnie działa ponad 100 tysięcy konsumentów z różnych zakątków Polski, których różnicują zmienne takie jak: płeć, wykształcenie, wiek, miejsce zamieszkania i urodzenia, hobby, stosunek do zakupów, zainteresowania i wiele innych elementów budujących charakterystykę konkretnej zbiorowości;
 • internetowa aplikacja do prowadzenia samodzielnych badań SurvGo™.
   

Obydwa narzędzia pozwalają szybko zgromadzić i opracować dane (w czasie rzeczywistym) dotyczące badań wizerunkowych konkretnej marki, pozyskania opinii o przedsiębiorstwie, czy też o potrzebach konsumentów.

Wnioski oparte o badania prowadzone sprawdzonymi, naukowymi metodami uskuteczniają działania związane z budowaniem silnej marki odpowiadającej na zapotrzebowanie konsumentów.
 

Wywiady indywidualne i grupowe

Stosowana w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® metoda IDI (wywiadów indywidualnych) lub FGI (wywiadów grupowych) umożliwia badania marketingowe w oparciu o dwustopniową analizę danych jakościowych:

 • Proces przeprowadzenia wywiadów IDI, podczas których gromadzone są jednostkowe dane na temat określonego zjawiska;
 • Etap wywiadów FGI, w trakcie którego następuje pozyskanie nowych materiałów i weryfikacja zdobytych wcześniej informacji;
 • Poza wymienionymi metodami jakościowymi eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® realizują badania marketingowe – jakościowe: studium przypadku, tzw. case study, desk reserch i analizy SWOT.

W ramach uzupełnienia lub weryfikacji danych zgromadzonych w badaniach jakościowych (dane te nie są reprezentatywne i nie można ich odnieść do całej populacji) proponujemy zastosowanie technik ilościowych w postaci:

 • CATI -  ankiet telefonicznych;
 • CAPI – wywiadów kwestionariuszowych prowadzonych ze wsparciem programu komputerowego;
 • PAPI – wywiadów „face to face”;
 • CAWI – kwestionariuszy internetowych.
   

Eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® 

Badania marketingowe prowadzone przez ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® pozwolą wskazać najsilniejsze punkty działań firmowych, jak również te, które wymagają zmian. Zaufaj najlepszym specjalistom ds. marketingu i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo w oparciu o wnioski z wysokiej jakości badań.

 

Sięgaj po więcej z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® !

Badania marketingowe w firmach o różnych budżetach

Badania marketingowe w firmach o różnych budżetach

Decyzje, które zwykle ściśle związane są z budżetem firmy muszą w pierwszej kolejności być dobrze przemyślane. Bezmyślne balansowanie budżetem może spowodować kłopoty, których zazwyczaj firmy starają się uniknąć. Nie inaczej jest, gdy firma decyduje się na badania marketingowe – tutaj należy rozłożyć potrzeby na części pierwsze i podjąć odpowiednie kroki.

 

Mała firma, duża firma = takie same potrzeby

 

Mimo, że badania marketingowe mogą się różnić w zależności od budżetu firmy, to każda firma cel ma taki sam, czyli uzyskanie informacji, które pozwolą na trafne podejmowanie decyzji marketingowych.

Duże korporacje zazwyczaj dysponują większym budżetem na badania i często mają specjalne zespoły zajmujące się tym obszarem. Takie firmy mogą zlecić firmie zewnętrznej takiej jak BioStat® bardziej kompleksowe badania, które obejmują większą liczbę respondentów, więcej metod badawczych, czy badania na większą skalę geograficzną.

Natomiast małe firmy, zazwyczaj z mniejszym budżetem, muszą stosować bardziej oszczędne metody badawcze i bardziej skoncentrować się na określonych aspektach rynku, aby uzyskać cenne informacje dla swojego biznesu. Skupiają się na badaniach o mniejszej skali, na przykład badaniach dotyczących konkretnej grupy docelowej lub wybranej lokalizacji.

 

Potrzeby, które są adekwatne do posiadanych budżetów

 

To jak różne potrzeby i możliwości są między firmami dużymi i małymi pokazują m.in. badania marketingowe, które są integralną częścią każdej marki. Chcąc się rozwijać, czy mieć kontrolę nad rynkiem, i tym co się na rynku pojawia należy zastanowić się, które narzędzia dadzą nam najwięcej.

Wielu przedsiębiorców działa na własną rękę, samodzielnie prowadzi obserwacje rynku, badania marketingowe, czy badania konsumenckie. Dla wielu jest to podyktowane własną ambicją, dla drugich koniecznością budżetową, a dla trzecich część swoich obowiązków. Jest również czwarta grupa przedsiębiorców, która sukcesywnie się powiększa, a jest to grupa, która korzysta z wiedzy i narzędzi oferowanych przez firmy zewnętrzne, takie jak Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. W zależności od rozmiaru firmy, posiadanego budżetu oraz potrzeb, firma jest w stanie zaproponować badania marketingowe szyte na miarę. Czyli dopasowane logistycznie i finansowo.

 

Co można zyskać, jeśli firma zdecyduje się na badania marketingowe

 

Nowoczesny przedsiębiorca, to przedsiębiorca świadomy tego, ile można tak naprawdę zyskać. Badania marketingowe są już wpisane w roczne budżety i w wielu miejscach wykonywane są regularnie i adekwatnie do potrzeb. Warto mieć świadomość, że zalety, które generują badania marketingowe są nieograniczone, a najważniejsze z nich to:

 • cykliczne odświeżanie wiedzy na temat preferencji i opinii konsumentów,
 • bieżąca wiedza na temat mechanizmów rządzących rynkiem,
 • optymalizacja skuteczności przekazów reklamowych na różnych kanałach,
 • aktualna wiedza na temat prowadzonych kampanii reklamowych,
 • bieżący feedback od konsumentów na temat wprowadzonych produktów.

Badania marketingowe w firmie mogą być cennym źródłem informacji potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji, które mogą praktycznie przesądzić o przyszłości firmy. Profesjonalna analiza rynku przy pomocy firmy zewnętrznej pozwala wyprzedzić konkurencję o krok, co jest kluczem do sukcesu w dzisiejszych warunkach rynkowych.

Ważna jest jakość, ponieważ badania marketingowe nie mogą być przeprowadzone zbyt szybko. Każde badanie powinno być odpowiednio przygotowane, tak aby można było z jego wyników wyciągnąć jak najwięcej wniosków.