powered by Biostat. More than statistics

Badania marketingowe – oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

badania rynku

Badania marketingowe – oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Skuteczne działania marketingowe oparte o wyniki kompleksowych badań, prowadzonych różnymi metodami, mogą okazać się niezwykle przydatną formą rozwoju Twojej firmy i zdobycia pozycji lidera w branży. Sprawdź, jak badania marketingowe mogą rozwinąć Państwa przedsiębiorstwo!
 

Realizacja wysokiej jakości badań

Realizacja badań marketingowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przebiega na łamach współpracy ze zleceniodawcą badania i ekspertami – specjalistami, którzy posiadają 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań w dziedzinach takich jak:

 • statystyka,
 • matematyka,
 • biostatystyka,
 • ekonomia,
 • socjologia,
 • marketing,
 • badania społeczne,
 • biologia
 • medycyna i farmacja.
   

Atrakcyjna oferta w zakresie proponowanych klientom różnorodnych metod i technik oraz sprawdzonych narzędzi badawczych pozwoli dostosować odpowiednie rozwiązania do Państwa potrzeb. Dzięki nim będzie można uzyskać rzetelne wyniki mogące posłużyć wskazanym wstępnie celom.
 

Typy badań marketingowych

W swojej codziennej pracy specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® realizowali badania marketingowe, które obejmowały:

 • badania reakcji konsumenckich w zakresie kampanii reklamowych;
 • badania koncepcji reklamowych, także dla opakowań i reklam: story board’y, stilomatiki;
 • badania dotyczące świadomości marki;
 • badania segmentacyjne;
 • ilościowe badania sensoryczne – CLT;
 • mierzenie obecności towarów i usług w mediach (również w mediach społecznościowych);
 • realizacja diagnozy oczekiwań i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie).
   

Pozyskiwanie informacji i metodologia badawcza

Pozyskanie i interpretacja zgromadzonych danych dla badań marketingowych ma znaczenie kluczowe. Ich cel to poprawa działań przedsiębiorstwa, jak również zdobycie lepszej pozycji w branży, wyprzedzenie konkurencji, czy też pozyskanie szczegółowych informacji o potrzebach konsumentów. Narzędzia wykorzystywane do pozyskiwania danych od konsumentów to:

 • ogólnopolski panel badanie-opinii.pl, na którym jest zarejestrowanych i aktywnie działa ponad 100 tysięcy konsumentów z różnych zakątków Polski, których różnicują zmienne takie jak: płeć, wykształcenie, wiek, miejsce zamieszkania i urodzenia, hobby, stosunek do zakupów, zainteresowania i wiele innych elementów budujących charakterystykę konkretnej zbiorowości;
 • internetowa aplikacja do prowadzenia samodzielnych badań SurvGo™.
   

Obydwa narzędzia pozwalają szybko zgromadzić i opracować dane (w czasie rzeczywistym) dotyczące badań wizerunkowych konkretnej marki, pozyskania opinii o przedsiębiorstwie, czy też o potrzebach konsumentów.

Wnioski oparte o badania prowadzone sprawdzonymi, naukowymi metodami uskuteczniają działania związane z budowaniem silnej marki odpowiadającej na zapotrzebowanie konsumentów.
 

Wywiady indywidualne i grupowe

Stosowana w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® metoda IDI (wywiadów indywidualnych) lub FGI (wywiadów grupowych) umożliwia badania marketingowe w oparciu o dwustopniową analizę danych jakościowych:

 • Proces przeprowadzenia wywiadów IDI, podczas których gromadzone są jednostkowe dane na temat określonego zjawiska;
 • Etap wywiadów FGI, w trakcie którego następuje pozyskanie nowych materiałów i weryfikacja zdobytych wcześniej informacji;
 • Poza wymienionymi metodami jakościowymi eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® realizują badania marketingowe – jakościowe: studium przypadku, tzw. case study, desk reserch i analizy SWOT.

W ramach uzupełnienia lub weryfikacji danych zgromadzonych w badaniach jakościowych (dane te nie są reprezentatywne i nie można ich odnieść do całej populacji) proponujemy zastosowanie technik ilościowych w postaci:

 • CATI -  ankiet telefonicznych;
 • CAPI – wywiadów kwestionariuszowych prowadzonych ze wsparciem programu komputerowego;
 • PAPI – wywiadów „face to face”;
 • CAWI – kwestionariuszy internetowych.
   

Eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® 

Badania marketingowe prowadzone przez ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® pozwolą wskazać najsilniejsze punkty działań firmowych, jak również te, które wymagają zmian. Zaufaj najlepszym specjalistom ds. marketingu i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo w oparciu o wnioski z wysokiej jakości badań.

 

Sięgaj po więcej z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® !

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co warto zrobić, zanim rozpocznie się badania marketingowe?

Przed przeprowadzeniem badań marketingowych należy określić cel badania, wybrać odpowiednią metodę badawczą, zaplanować próbę badawczą, przygotować kwestionariusz badawczy, przeprowadzić testy pilotażowe, a także wyznaczyć budżet na badania.

Co można na tym zyskać?

Przeprowadzenie badań marketingowych pozwala na poznanie klientów i rynku, dzięki czemu można dostosować ofertę firmy do potrzeb klientów, poprawić jakość produktów i usług, zwiększyć lojalność klientów, wzmocnić wizerunek marki, zwiększyć zyski i osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Jakie rodzaje badań marketingowych można przeprowadzić?

Badania jakościowe, badania ilościowe, badania trendów i prognoz, badania satysfakcji klientów, badania rynku i konkurencji, czy badania działań marketingowych.

Tagi

badania marketingowe analiza rynku badania rynku badanie marketingowe market research