powered by Biostat. More than statistics

Tag: market research

Badania marketingowe – oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Skuteczne działania marketingowe oparte o wyniki kompleksowych badań, prowadzonych różnymi metodami, mogą okazać się niezwykle przydatną formą rozwoju Twojej firmy i zdobycia pozycji lidera w branży. Sprawdź, jak badania marketingowe mogą rozwinąć Państwa przedsiębiorstwo!
 

Realizacja wysokiej jakości badań

Realizacja badań marketingowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przebiega na łamach współpracy ze zleceniodawcą badania i ekspertami – specjalistami, którzy posiadają 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań w dziedzinach takich jak:

 • statystyka,
 • matematyka,
 • biostatystyka,
 • ekonomia,
 • socjologia,
 • marketing,
 • badania społeczne,
 • biologia
 • medycyna i farmacja.
   

Atrakcyjna oferta w zakresie proponowanych klientom różnorodnych metod i technik oraz sprawdzonych narzędzi badawczych pozwoli dostosować odpowiednie rozwiązania do Państwa potrzeb. Dzięki nim będzie można uzyskać rzetelne wyniki mogące posłużyć wskazanym wstępnie celom.
 

Typy badań marketingowych

W swojej codziennej pracy specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® realizowali badania marketingowe, które obejmowały:

 • badania reakcji konsumenckich w zakresie kampanii reklamowych;
 • badania koncepcji reklamowych, także dla opakowań i reklam: story board’y, stilomatiki;
 • badania dotyczące świadomości marki;
 • badania segmentacyjne;
 • ilościowe badania sensoryczne – CLT;
 • mierzenie obecności towarów i usług w mediach (również w mediach społecznościowych);
 • wykonywanie diagnozowania potrzeb i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie).
   

Pozyskiwanie informacji i metodologia badawcza

Pozyskanie i interpretacja zgromadzonych danych dla badań marketingowych ma znaczenie kluczowe. Ich cel to poprawa działań przedsiębiorstwa, jak również zdobycie lepszej pozycji w branży, wyprzedzenie konkurencji, czy też pozyskanie szczegółowych informacji o potrzebach konsumentów. Narzędzia wykorzystywane do pozyskiwania danych od konsumentów to:

 • ogólnopolski panel badanie-opinii.pl, na którym jest zarejestrowanych i aktywnie działa ponad 100 tysięcy konsumentów z różnych zakątków Polski, których różnicują zmienne takie jak: płeć, wykształcenie, wiek, miejsce zamieszkania i urodzenia, hobby, stosunek do zakupów, zainteresowania i wiele innych elementów budujących charakterystykę konkretnej zbiorowości;
 • internetowa aplikacja do prowadzenia samodzielnych badań SurvGo™.
   

Obydwa narzędzia pozwalają szybko zgromadzić i opracować dane (w czasie rzeczywistym) dotyczące badań wizerunkowych konkretnej marki, pozyskania opinii o przedsiębiorstwie, czy też o potrzebach konsumentów.

Wnioski oparte o badania prowadzone sprawdzonymi, naukowymi metodami uskuteczniają działania związane z budowaniem silnej marki odpowiadającej na zapotrzebowanie konsumentów.
 

Wywiady indywidualne i grupowe

Stosowana w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® metoda IDI (wywiadów indywidualnych) lub FGI (wywiadów grupowych) umożliwia badania marketingowe w oparciu o dwustopniową analizę danych jakościowych:

 • Proces przeprowadzenia wywiadów IDI, podczas których gromadzone są jednostkowe dane na temat określonego zjawiska;
 • Etap wywiadów FGI, w trakcie którego następuje pozyskanie nowych materiałów i weryfikacja zdobytych wcześniej informacji;
 • Poza wymienionymi metodami jakościowymi eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® realizują badania marketingowe – jakościowe: studium przypadku, tzw. case study, desk reserch i analizy SWOT.

W ramach uzupełnienia lub weryfikacji danych zgromadzonych w badaniach jakościowych (dane te nie są reprezentatywne i nie można ich odnieść do całej populacji) proponujemy zastosowanie technik ilościowych w postaci:

 • CATI -  ankiet telefonicznych;
 • CAPI – wywiadów kwestionariuszowych prowadzonych ze wsparciem programu komputerowego;
 • PAPI – wywiadów „face to face”;
 • CAWI – kwestionariuszy internetowych.
   

Eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® 

Badania marketingowe prowadzone przez ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® pozwolą wskazać najsilniejsze punkty działań firmowych, jak również te, które wymagają zmian. Zaufaj najlepszym specjalistom ds. marketingu i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo w oparciu o wnioski z wysokiej jakości badań.

 

Sięgaj po więcej z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® !