powered by Biostat. More than statistics

Tag: market research

Badania marketingowe – oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Badania marketingowe – oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Skuteczne działania marketingowe oparte o wyniki kompleksowych badań, prowadzonych różnymi metodami, mogą okazać się niezwykle przydatną formą rozwoju Twojej firmy i zdobycia pozycji lidera w branży. Sprawdź, jak badania marketingowe mogą rozwinąć Państwa przedsiębiorstwo!
 

Realizacja wysokiej jakości badań

Realizacja badań marketingowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przebiega na łamach współpracy ze zleceniodawcą badania i ekspertami – specjalistami, którzy posiadają 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań w dziedzinach takich jak:

 • statystyka,
 • matematyka,
 • biostatystyka,
 • ekonomia,
 • socjologia,
 • marketing,
 • badania społeczne,
 • biologia
 • medycyna i farmacja.
   

Atrakcyjna oferta w zakresie proponowanych klientom różnorodnych metod i technik oraz sprawdzonych narzędzi badawczych pozwoli dostosować odpowiednie rozwiązania do Państwa potrzeb. Dzięki nim będzie można uzyskać rzetelne wyniki mogące posłużyć wskazanym wstępnie celom.
 

Typy badań marketingowych

W swojej codziennej pracy specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® realizowali badania marketingowe, które obejmowały:

 • badania reakcji konsumenckich w zakresie kampanii reklamowych;
 • badania koncepcji reklamowych, także dla opakowań i reklam: story board’y, stilomatiki;
 • badania dotyczące świadomości marki;
 • badania segmentacyjne;
 • ilościowe badania sensoryczne – CLT;
 • mierzenie obecności towarów i usług w mediach (również w mediach społecznościowych);
 • realizacja diagnozy oczekiwań i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie).
   

Pozyskiwanie informacji i metodologia badawcza

Pozyskanie i interpretacja zgromadzonych danych dla badań marketingowych ma znaczenie kluczowe. Ich cel to poprawa działań przedsiębiorstwa, jak również zdobycie lepszej pozycji w branży, wyprzedzenie konkurencji, czy też pozyskanie szczegółowych informacji o potrzebach konsumentów. Narzędzia wykorzystywane do pozyskiwania danych od konsumentów to:

 • ogólnopolski panel badanie-opinii.pl, na którym jest zarejestrowanych i aktywnie działa ponad 100 tysięcy konsumentów z różnych zakątków Polski, których różnicują zmienne takie jak: płeć, wykształcenie, wiek, miejsce zamieszkania i urodzenia, hobby, stosunek do zakupów, zainteresowania i wiele innych elementów budujących charakterystykę konkretnej zbiorowości;
 • internetowa aplikacja do prowadzenia samodzielnych badań SurvGo™.
   

Obydwa narzędzia pozwalają szybko zgromadzić i opracować dane (w czasie rzeczywistym) dotyczące badań wizerunkowych konkretnej marki, pozyskania opinii o przedsiębiorstwie, czy też o potrzebach konsumentów.

Wnioski oparte o badania prowadzone sprawdzonymi, naukowymi metodami uskuteczniają działania związane z budowaniem silnej marki odpowiadającej na zapotrzebowanie konsumentów.
 

Wywiady indywidualne i grupowe

Stosowana w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® metoda IDI (wywiadów indywidualnych) lub FGI (wywiadów grupowych) umożliwia badania marketingowe w oparciu o dwustopniową analizę danych jakościowych:

 • Proces przeprowadzenia wywiadów IDI, podczas których gromadzone są jednostkowe dane na temat określonego zjawiska;
 • Etap wywiadów FGI, w trakcie którego następuje pozyskanie nowych materiałów i weryfikacja zdobytych wcześniej informacji;
 • Poza wymienionymi metodami jakościowymi eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® realizują badania marketingowe – jakościowe: studium przypadku, tzw. case study, desk reserch i analizy SWOT.

W ramach uzupełnienia lub weryfikacji danych zgromadzonych w badaniach jakościowych (dane te nie są reprezentatywne i nie można ich odnieść do całej populacji) proponujemy zastosowanie technik ilościowych w postaci:

 • CATI -  ankiet telefonicznych;
 • CAPI – wywiadów kwestionariuszowych prowadzonych ze wsparciem programu komputerowego;
 • PAPI – wywiadów „face to face”;
 • CAWI – kwestionariuszy internetowych.
   

Eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® 

Badania marketingowe prowadzone przez ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® pozwolą wskazać najsilniejsze punkty działań firmowych, jak również te, które wymagają zmian. Zaufaj najlepszym specjalistom ds. marketingu i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo w oparciu o wnioski z wysokiej jakości badań.

 

Sięgaj po więcej z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® !

Badanie marketingowe i udoskonalanie swoich produktów

Badanie marketingowe i udoskonalanie swoich produktów

Istniejące produkty na rynku z czasem mogą tracić na swojej atrakcyjności i chęci zakupu przez konsumentów. Badanie marketingowe może pomóc rozwiązać ten problem poprzez ukierunkowanie zmian, które należałoby wdrożyć. Jak przygotować badanie, aby nasz produkt wrócił na laury?

 

Jakie aspekty można poprawić, gdy przeprowadzi się badanie marketingowe?

 

Badanie marketingowe może pomóc w udoskonaleniu produktu na różne sposoby. Oto kilka sposobów, jak można to zrobić:

 • poznanie potrzeb klientów. Badanie marketingowe może pomóc w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów, co umożliwia stworzenie produktu, który lepiej odpowiada na ich potrzeby. Dzięki temu można uniknąć stworzenia produktu, który nie spełni oczekiwań rynku,
 • ocena satysfakcji klientów z produktem może pomóc w ocenie satysfakcji klientów z produktem. Analizując wyniki badania, można zidentyfikować słabe strony produktu i zdecydować, w których obszarach należy wprowadzić zmiany,
 • Testowanie nowych funkcji produktu. Badanie marketingowe może pomóc w testowaniu nowych funkcji produktu przed jego wprowadzeniem na rynek. Dzięki temu można uzyskać opinie klientów i dowiedzieć się, co działa, a co nie działa,
 • określenie optymalnej ceny. Badanie pomoże w określeniu optymalnej ceny dla produktu. Dzięki temu można uniknąć ustanowienia zbyt wysokiej ceny, która zniechęci klientów do zakupu, albo zbyt niskiej, która obniży marże,
 • Analiza konkurencji, a wynik badania pomoże w zrozumieniu, jakie produkty i usługi oferują konkurenci oraz jakie są ich wady i zalety. Dzięki temu można zidentyfikować luki na rynku i stworzyć produkt, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby klientów.

 

Metody badawcze

 

Wśród popularnych metod badań marketingowych można wyróżnić:

 • ankiety konsumenckie, czyli badania przeprowadzane wśród grupy docelowej za pomocą pytań zamkniętych lub otwartych,
 • dyskusje grupowe prowadzone z udziałem kilku osób z grupy docelowej, mające na celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat produktu lub usługi,
 • Obserwacja, czyli badanie zachowań konsumentów w naturalnym środowisku, na przykład w sklepie lub podczas korzystania z produktu,
 • analiza danych online oznacza wykorzystanie narzędzi do analizy danych online, aby uzyskać informacje na temat zachowań konsumentów w Internecie,
 • badania panelowe, czyli badanie długoterminowe przeprowadzane wśród stałej grupy respondentów, aby uzyskać informacje na temat ich zmieniających się preferencji i zachowań.

Tak naprawdę istnieje wiele innych metod badań marketingowych, a wybór konkretnych technik badawczych zależy od celów badania oraz charakteru produktu lub usługi, której dotyczy badanie.