powered by Biostat. More than statistics

Tag: cati-system

Ocena kompetencji pracownika

Porównania prezentowane są na odpowiednich wykresach, z uwzględnieniem standardowej dla badań 360° procedury polegającej na wskazywaniu:

  • ukrytych mocnych stron (niższa samoocena kompetencji względem średniej ocen uzyskanych od innych osób)
  • mocnych stron (taka sama lub podobnie wysoka samoocena kompetencji względem średniej ocen uzyskanych od innych osób)
  • rozbieżności (wyższa samoocena kompetencji względem ocen uzyskanych od innych osób
  • obszarów wymagających rozwoju – taka sama lub podobnie niska samoocena kompetencji względem średniej ocen uzyskanych od innych osób)

Analiza kompetencji pracownika na tle innych pracowników.

Kategoria kompetencji Wskaźnik kompetencji Średnia samooceny Średnia oceny dla wszystkich pracowników Średnia oceny dla pracowników na określonym stanowisku
K1 1.1      
K1 1.2      
K1 1.3      
K1 1.4   4,2  
Ogólnie K1        
K2 2.1   2  
K2 2.2   2,2  
K2 2.3   1  
K2 2.4   2,1  
K2 2.5   4  
Ogólnie K2        
K3 3.1   2,3  
K3 3.2   1,5  
K3 3.3   2,5  
K3 3.4   3  
K3 3.5   3,1  
Ogólnie K3        
K4 4.1   1,5  
K4 4.2   2  
K4 4.3   3,3  
K4 4.4   2,4  
K4 4.5   3,2  
K4 4.6   2,4  
Ogólnie K4        
Ogólnie - wszystkie kompetencje

Kompetencje pracownika – samoocena oraz ocena przełożonego / współpracowników / podwładnych / klientów

Kategoria kompetencji Wskaźnik kompetencji Średnia samooceny Średnia oceny ze strony Przełożonego / Współpracowników / Podwładnych / Klientów, Liczba oceniających Rozrzut
K1 1.1      
K1 1.2      
K1 1.3      
K1 1.4   4,2  
Ogólnie K1        
K2 2.1   2  
K2 2.2   2,2  
K2 2.3   1  
K2 2.4   2,1  
K2 2.5   4  
Ogólnie K2        
K3 3.1   2,3  
K3 3.2   1,5  
K3 3.3   2,5  
K3 3.4   3  
K3 3.5   3,1  
Ogólnie K3        
K4 4.1   1,5  
K4 4.2   2  
K4 4.3   3,3  
K4 4.4   2,4  
K4 4.5   3,2  
K4 4.6   2,4  
Ogólnie K4        
Ogólnie - wszystkie kompetencje