powered by Biostat. More than statistics

Tag: Ocena kompetencji pracownika

Ocena kompetencji pracownika

Porównania prezentowane są na odpowiednich wykresach, z uwzględnieniem standardowej dla badań 360° procedury polegającej na wskazywaniu:

  • ukrytych mocnych stron (niższa samoocena kompetencji względem średniej ocen uzyskanych od innych osób)
  • mocnych stron (taka sama lub podobnie wysoka samoocena kompetencji względem średniej ocen uzyskanych od innych osób)
  • rozbieżności (wyższa samoocena kompetencji względem ocen uzyskanych od innych osób
  • obszarów wymagających rozwoju – taka sama lub podobnie niska samoocena kompetencji względem średniej ocen uzyskanych od innych osób)