powered by Biostat. More than statistics
2023-05-11 badania rynku
Badania rynku pracy - ankietyzacja dot. zagrożeń psychospołecznych
Przykładem nietypowych problematyk badawczych z zakresu pomiaru środowiska pracy stanowić może zagadnienie ryzyk psychospołecznych, mające swoje podłoże w stresie zawodowym. Stres,...
2023-05-11 praca
Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji
W celu zmniejszenia możliwości wystąpienie błędu ważne, jest zastosowanie różnorodnych technik selekcji kandydatów. Jednym ze sposobów weryfikacji umiejętności...
2023-05-05 badania rynku
Badanie marketingowe i udoskonalanie swoich produktów
Istniejące produkty na rynku z czasem mogą tracić na swojej atrakcyjności i chęci zakupu przez konsumentów. Badanie marketingowe może pomóc rozwiązać ten problem poprzez...
2023-05-04 badania rynku
Badania marketingowe w firmach o różnych budżetach
Decyzje, które zwykle ściśle związane są z budżetem firmy muszą w pierwszej kolejności być dobrze przemyślane. Bezmyślne balansowanie budżetem może spowodować kłopoty, których...
2023-05-04 badania ankietowe
Jakie pytania warto zadać w ankiecie online dotyczącej tożsamości marki?
Bardzo ważnym faktem jest, aby upewnić się, że Twoja marka przekazuje taki rodzaj wiadomości i sprawia takie wrażenie, jakie chcesz, aby sprawiała. A jedynym sposobem, aby się o...
2023-05-04 badania ankietowe
Ankiety – jak je poprawnie tworzyć?
Każdy z nas może przygotować ankietę, lecz nie zawsze będzie ona idealna. Każda ankieta będzie udostępniona innej grupie docelowej. W zależności od ważności ankiety należy starać...