powered by Biostat. More than statistics

Pozostać wiarygodnym tradycji, czy pójść za duchem czasu?

badania rynku

Pozostać wiarygodnym tradycji, czy pójść za duchem czasu?

Forma badania „face to face”

Forma badania „face to face” jest zdefiniowana jako najstarsza forma badań rynku na świecie. Metoda ta była preferowana, aż do wczesnych lat 70, ponieważ nie istniała żadna technologia, nawet podstawowa, taka jak zwykła rozmowa telefoniczna, która pozwalała by na jej eliminowanie. Dużo łatwiej było spotkać się z ludźmi bezpośrednio i zadać im pytania. Trzeba jednak przyznać, że w dawnych czasach ludzie byli bardziej skłonni do zaangażowania się w takiego rodzaju badania rynku, gdyż innych sposobów nie było.

Z czasem świat zaczął się rozwijać w niesamowicie szybkim tempie. Coraz większa grupa ludzi miała dostęp do telefonów i mogła pozwolić sobie na ich posiadanie, a korzystanie z nich stało się po czasie nieodłącznym elementem codzienności. W związku z tym postanowiono wykorzystać te urządzenia w celach badań rynkowych. Okazało się, że koszt ankiet telefonicznych rok po roku, zmniejszał się w porównaniu do bezpośrednich wywiadów, wymiana stała się szybsza, a jakość uzyskanych dzięki ankietom telefonicznym informacji znacznie się poprawiła.

W przeszłości tzw. badania „face to face” były narzędziem ilościowym, teraz stały się przede wszystkim narzędziem jakościowym. Potrzeba wiele godzin żmudnej pracy głęboko badając małą próbę ankietowanych. Sposób ten nadal jest wykorzystywany w krajach, w których połączenia telefoniczne nie są łatwe lub nawet nie istnieją i gdzie nadal konieczna jest bezpośrednia rozmowa między respondentami a ankieterami.

Forma F2F (face-to-face) polega na zadawaniu przez ankieterów pytań oraz wypełnianiu kwestionariusza zgodnie z odpowiedzią. Dzięki fizycznej obecności ankietera, możliwe jest zadanie dodatkowych pytań, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Wadą tego rodzaju badań jest ograniczenie geograficzne, wysoki koszt na pojedynczego uczestnika oraz presja czasu, która ciąży na naszych respondentach.

Czy wiarygodnym jest stwierdzenie, że badania CATI to korzystna metoda?

Biorąc pod uwagę kilka wyżej wymienionych wad, możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że przeprowadzanie rozmów bezpośrednich przynosi mniejsze efekty niż badania CATI.

Wywiady przeprowadzane są przez osoby wyszkolone, które dobrze wiedzą jak wpłynąć na respondenta nie wciągając go w wir niepotrzebnej paplaniny. Mocnąstroną CATI jest monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym: możliwość uzyskania neutralnych i dokładnych danych. Dodatkowym atutem jest możliwość przebadania tych obszarów, do których posługując się metodą F2F nie mielibyśmy dostępu. Formą zachęty do udziału w badaniach telefonicznych jest poczucie anonimowości, jednak ta zaleta czasami staje się wadą.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są korzyści dla klientów wynikające z wyboru agencji badawczej, która stosuje zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody badawcze?

Korzyścią dla klientów wynikającą z wyboru agencji badawczej, która stosuje zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody badawcze, jest dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów oraz uzyskanie kompleksowej i bardziej precyzyjnej analizy rynku i danych.

Jakie są najważniejsze trendy w badaniach rynkowych na przestrzeni ostatnich lat?

Wśród najważniejszych trendów w badaniach rynkowych na przestrzeni ostatnich lat można wymienić wzrost znaczenia badań online, personalizację badań, integrację różnych źródeł danych oraz rosnące znaczenie analizy big data.

Dlaczego ważne jest, aby agencje badawcze stosowały nowoczesne technologie?

Nowoczesne technologie pozwalają na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie badań oraz pozyskiwanie dokładniejszych i bardziej szczegółowych danych. Dzięki temu agencje badawcze mogą lepiej dostosować swoje usługi do potrzeb klientów i bardziej skutecznie pomagać w podejmowaniu decyzji.

Tagi

Badania rynku badania telefoniczne CATI badania społeczne metody i techniki badawcze