powered by Biostat. More than statistics

Porównane metodologii badawczych CATI, CAWI i CAPI oraz plusy i minusy gromadzenia danych przez telefon, Internet i w terenie.

badania ankietowe

Porównane metodologii badawczych CATI, CAWI i CAPI oraz plusy i minusy gromadzenia danych przez telefon, Internet i w terenie.

Rewolucja internetowa drastycznie zmieniła badania rynkowe, zwiększając liczbę opcji w porównaniu do poprzednich metodologii badawczych. Technologia zmieniła zasady i spowodowała kilka znaczących modyfikacji technik badawczych. Skupimy się na trzech najbardziej powszechnych metodologiach badawczych: CATI, CAWI i CAPI. Porównując te metody zobaczymy, czy można je oceniać pod względem ich wartości i skuteczności.

CAWI

Stwierdziliśmy, że rewolucja internetowa jest kluczowa dla ewolucji badań rynkowych. Dotyczy to w szczególności metodologii badawczej CAWI (Computer Assisted Web Interview). W czasach, gdy Internet nie był codziennym towarzyszem życia każdego człowieka, korzystając z metody badawczej CAWI można było dotrzeć tylko do około 20% populacji. Oznacza to, że była wykorzystywana tylko w ograniczonych celach. Dziś za pomocą metody badawczej CAWI przeprowadzasz wywiady z szeroką i ogólną populacją. Za pomocą tej metody wysyłany jest link do respondentów pocztą elektroniczną. Możemy udostępnić ogólny link, bądź spersonalizowany, po kliknięciu w niego respondent może zacząć wypełniać ankietę.  Do głównych cech charakterystycznych metody CAWI zaliczamy:

  1. oprogramowanie wysyła maile i dba o ich następującą klasyfikację.
  2. respondent jest zapraszany (zazwyczaj) pocztą elektroniczną i klika w link, aby odpowiedzieć na kwestionariusz.

Oczywiście, aby przeprowadzić ankietę CAWI, trzeba mieć wszystkie adresy e-mailowe swoich respondentów, bądź można udostępnić ją na forach społecznościowych.

CATI

Metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interview) została opracowana w celu usprawnienia i uproszczenia procesu prowadzenia wywiadu telefonicznego. Pytania wyświetlane są na komputerze, po czym następują ewentualne odpowiedzi, których respondenci mogą udzielić. Metodologia ta ma kilka zalet:

  • wysoka jakość zbieranych danych: unikasz błędnej interpretacji danych przez ankietera lub niewłaściwego administrowania pytaniami;
  • redukcja czasu: wywołanie zwrotne jest automatycznie zarządzane przez system. Ankieter może również bezpośrednio wprowadzać dane bez użycia papieru;
  • większa dokładność: nie ma miejsca na błędy;
  • pełna kontrola nad przebiegiem wywiadów: podsumowanie pozwala na sprawdzenie w czasie rzeczywistym, ile wywiadów zostało zakończonych, a ile niekompletnych lub odwołanych.

CAPI

Metoda badawcza CAPI (Computer Assisted Personal Interview) jest ewolucją techniczną badań twarzą w twarz. Dane zbierane są przez ankietera podczas bezpośredniego spotkania (a nie wirtualnego, jak w przypadku metody badawczej CAWI) z respondentem. Za pomocą smartphone’a, tabletu lub komputera ankieter może przeprowadzić wywiad i odesłać odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Dane są natychmiast wysyłane na główny serwer. Metoda jest bardzo często wykorzystywana w badaniach tajemniczych klientów, gdzie mogą dyskretnie wyrazić swoje zadanie odpowiadając na kwestionariusz w smartphone’ie lub urządzeniu mobilnym.

Obserwacje

Porównując te trzy metodologie można stwierdzić, że każda z nich stanowi krok naprzód w badaniach rynkowych, a każda z nich jest niezbędnym narzędziem dla różnych firm na rynku.

Metodologia CAWI ma kilka zalet, ale wymaga od wszystkich respondentów posiadania konta e-mail i podstawowej wiedzy o komputerach, aby poprawnie wypełnić kwestionariusz. Natomiast największą zaletą metodyki CAPI jest prawdziwa interakcja twarzą w twarz pomiędzy respondentem, a ankieterem. Ta cecha eliminuje prawie wszystkie nieścisłości w zestawieniu kwestionariusza, ponieważ respondent może w razie potrzeby bezpośrednio współpracować z ankieterem. Z drugiej strony, średnia liczba zrealizowanych wywiadów w ciągu dnia roboczego jest zazwyczaj niższa, niż w przypadku badań CATI. Metodologia CATI gwarantuje korzyści płynące z dwóch pozostałych technik: niejednorodnego celu oraz agenta telefonicznego, który może pomóc respondentowi w trakcie wywiadu. CATI jest nadal najdroższą metodą ze względu na wyższe koszty związane z ankieterami i ruchem telefonicznym.

Żadna metodologia nie może być rozważana lepiej niż inne. Każda firma musi dokładnie określić swoje cele, to co można pominąć, a także co jest niezbędne. Zaraz po dokładnej analizie będziesz mógł wybrać i zastosować najlepszą metodę, aby osiągnąć swój cel.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak się dowiedzieć, którą metodę warto wybrać?

Wybór odpowiedniej metody badawczej zależy od wielu czynników, takich jak cel badania, grupa docelowa, rodzaj pytań, dostępność respondentów, budżet, czas i wiele innych. Istotne jest również określenie, jakie są cele badania i jakie informacje są potrzebne. W takich wyborach dobrze jest się skonsultować z firmami, takimi jak BioStat®, które zajmują się tym na co dzień.

Czy trudno jest samodzielnie wybrać odpowiednią metodę badawczą?

Niestety odpowiedniej metody badawczej może być trudny, szczególnie dla osób niezaznajomionych z tematyką badań rynkowych. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, takich jak cel badania, populacja badana, dostępność respondentów, budżet, itp.

Która metoda wyjdzie najdrożej?

Zazwyczaj najdroższą opcją jest przeprowadzenie badań w terenie (CAPI), ze względu na koszty związane z zatrudnieniem ankieterów i koszty logistyczne. Jednakże, koszty mogą się różnić w zależności od kraju, regionu oraz rodzaju badania.

Tagi

badania ankietowe cawi metody badawcze CATI CAPI