powered by Biostat. More than statistics

CAWI - metoda badawcza

badania ankietowe

CAWI - metoda badawcza

CAWI- jest metodą badawczą, przeprowadzaną za pomocą komputera i internetu w badaniach ilościowych. Ich wykonanie umożliwia badania drogą elektroniczną na dużej grupie respondentów, przy zachowaniu pełnej anonimowości. Dzięki gotowym kwestionariuszom, rozpowszechnianym za pomocą stron panelu badawczego oraz e-maili, które mogą być dostarczane kilku tysięcy użytkownikom, jest możliwe gromadzenie dużej ilości danych.

Internetowy serwis Badanie Opinii umożliwia realizację badań opinii oraz rynku za pomocą elektronicznej ankietyzacji. Dzięki ciągłemu zwiększaniu się bazy konsumentów, możemy dotrzeć do określonej grupy osób, gwarantując ankietyzacji szybkość i niskie koszty. Na badanie wizerunku marki, ocenie materiałów, sloganów reklamowych oraz opakowań, znaczny wpływ ma struktura bazy, a także różnorodność Panelistów.

Oprogramowanie obsługujące panel Badanie Opinii, niesie za sobą szereg korzyści. 

Dzięki niemu zapewniona, jest bieżąca kontrola rzetelności Panelistów. Ma to również związek z ograniczeniem kosztów, ponieważ jedna ankieta może zostać rozesłana do większej grupy respondentów. Elektroniczna forma badania sprawia, iż ankieta może zostać przeprowadzona na odległość, bez bezpośredniego kontaktu ankietera z respondentem.

            Poprzez serwis Badanie Opinii możliwa, jest szybka oraz rzetelna realizacja badań rynku bądź opinii za pomocą systemu płatnych ankiet internetowych w formie krótkich kwestionariuszy ankiet online. Tego typu badania polegają na wypełnianiu przez respondentów elektronicznych kwestionariuszy ankiet w wybranym czasie oraz z dowolnego urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu. Dzięki przystąpieniu do panelu respondenci zyskują gwarancję bezpieczeństwa oraz anonimowości, poprzez co wzrasta ich skłonność do udzielania szczerych odpowiedzi. Deklaracja częstego udziału w badaniach, umożliwia informowanie o bieżących badaniach. Wynagrodzenie możliwe, jest po zakończeniu każdego badania bądź uzbieraniu pewnej puli środków.

Badania ankietowe mają możliwość wykorzystania m.in w:

  • Badaniach społecznych i zaufania społecznego- wiążą się z próbą zrozumienia życia społecznego i odpowiedzi na pytania, dotyczące specyfiki ludzkiego postępowania.
  • Badaniach satysfakcji pracowników dotyczą poznania opinii zatrudnionych osób na temat różnych aspektów działalności firmy.
  • Badaniach opinii klientów oraz ich potrzeb - ma na celu rozpoznanie postaw klientów, wobec instytucji lub produktów, które wpływają na ich poziom zadowolenia.
  • Badaniach świadomości marki i lojalności- wiąże się ze sposobami utrwalenia jej wizerunku wśród konsumentów oraz wykreowanie odpowiedniej strategii rozwoju zmierzającej do umocnienia lojalności w ród użytkowników.

Efektem końcowym przeprowadzonych badań, jest powstanie raportu końcowego zawierającego listę najważniejszych wniosków i rekomendacji. CAWI umożliwia, więc szybkie dotarcie do odpowiedniej liczby respondentów, za pomocą panelu badawczego. Główne zalety wykorzystania ankiet online dotyczą anonimowości respondentów, braku zewnętrznego wpływu ankietera oraz z niższych kosztów i krótszego czasu pozyskania danych.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym różni się CAWI od tradycyjnych znanych metod badawczych?

CAWI pozwala na szybkie i tanie przeprowadzenie badań na dużą skalę, z minimalnym udziałem ludzi. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, nie wymaga przeprowadzania ankiet przez ankieterów w terenie lub przez telefon.

Czy CAWI jest skuteczne dla różnych grup badawczych?

Tak, CAWI jest skuteczne dla różnych grup badawczych, w tym dla osób młodszych i starszych, różnych poziomów wykształcenia oraz różnych grup etnicznych. Dzięki temu można uzyskać reprezentatywne wyniki dla różnych grup społecznych.

Jakie są zalety wykorzystania CAWI w badaniach?

Ta metoda jest wygodna dla badanych, ponieważ mogą wypełnić oni ankietę w dowolnym czasie i miejscu. Jest to również szybki i tani sposób na przeprowadzenie badań na dużej próbie, co pozwala na uzyskanie bardziej reprezentatywnych wyników.

Tagi

badania ankietowe badania opinii cawi Badania rynku metody badawcze