powered by Biostat. More than statistics

Tag: elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Case Study)

Na zlecenie Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zaprojektowaliśmy system dedykowany prowadzeniu dokumentacji medycznej z zakresu operacji kardiochirurgicznych. Platforma miała docelowo wspomóc proces gromadzenia i analizy danych medycznych personelowi szpitala im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.

 

Realizacja projektu

Projekt zrealizowano w oparciu o eCRF.biz™ - autorską platformę badawczą firmy Biostat, powstałą w celu wspierania projektów badawczych z zakresu badań klinicznych, obserwacyjnych czy statystyczno-epidemiologicznych. Przy zachowaniu pełnej intuicyjności i przejrzystości obsługi umożliwia on m.in.:

  • prowadzenie baz danych i rejestrów - eliminuje to konieczność stosowania i gromadzenia dokumentacji papierowej;
  • dostęp do danych z badań za pośrednictwem urządzeń mobilnych - pozwala to operować nimi w dowolnym miejscu i czasie;
  • zarządzanie gromadzonymi danymi (w tym - bieżące generowanie podstawowych statystyk) przy jednoczesnym monitoringu postępów realizacji badania;
  • automatyczną kontrolę dokonywanych wpisów - pozwala to weryfikować poprawność gromadzonych danych już na etapie ich wprowadzania.

Prócz powyższego, system eCRF, w zależności od konkretnych potrzeb i specyfiki docelowej wersji oprogramowania zapewniać może także możliwość wymiany wiadomości między użytkownikami aplikacji, równoległego wprowadzania danych do bazy czy automatyczne tworzenie kopii zapasowej i wygodny eksport budowanej bazy danych.

 

Uzyskane efekty końcowe

Finalnym efektem prac było utworzenie systemu bazodanowego do gromadzenia i analizy danych kardiochirurgicznych, który:

  • pozwolił zaimplementować dane z już obsługiwanej bazy placówki medycznej;
  • umożliwiał szeroki zakres pracy z gromadzonymi danymi, w tym m.in. - ich edycję, archiwizację oraz odwoływanie się do zasobów drogą zapytań SQL;
  • obsługiwał integrację z Krajowym Rejestrem Operacji Kardiochirurgicznych (spełnienie wymogów systemu KROK);
  • zapewniał bezpieczeństwo gromadzonych danych, dzięki wykorzystaniu katalogu uprawnień dla grup użytkowników;
  • umożliwiał realizację kompleksowych analiz na zbiorach danych - analizy prowadzić można w każdym możliwym przekroju, co odróżnia zaprojektowane oprogramowanie od systemu KROK;
  • umożliwiał generowanie bieżących zestawień oraz raportów podsumowujących.

 

Zaprojektowane, wykonane i wdrożone oprogramowanie pozwoliło na usprawnienie pracy lekarzy i personelowi szpitala im. prof. Leszka Gieca w Katowicach - poprzez zaawansowane rozwiązania z zakresu wprowadzania i analizy danych skrócił pracę personelu w zakresie dokumentowania przebiegu zabiegów chirurgicznych oraz wykorzystywania dostępnych danych klinicznych (m.in. w celach naukowych).

Jakie są zalety programów do Gabinetu - elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Zalety elektronicznej dokumentacji medycznej EDM i możliwość elektronicznej wymiany informacji dotyczących zdrowia mogą pomóc zapewnić pacjentom lepszą jakość i bezpieczniejszą opiekę podczas tworzenia wymiernych ulepszeń dla organizacji. Programy do EDM pomagają usługodawcom lepiej zarządzać opieką nad pacjentami i zapewniać lepszą opiekę zdrowotną poprzez:

• Dostarczanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o pacjentach w punkcie opieki

• Umożliwienie szybkiego dostępu do zapisów pacjentów w celu bardziej skoordynowanej i wydajnej opieki

• Bezpieczne dzielenie się informacjami elektronicznymi z pacjentami i innymi lekarzami

• Pomaganie usługodawcom w skuteczniejszym diagnozowaniu pacjentów, zmniejszaniu błędów medycznych i zapewnieniu bezpieczniejszej opieki

• Poprawa interakcji i komunikacji między pacjentem a usługodawcą, a także wygoda w opiece zdrowotnej

• Umożliwienie bezpieczniejszego, bardziej niezawodnego przepisywania leków

• Pomoc w promowaniu czytelnej, kompletnej dokumentacji oraz dokładnego, usprawnionego kodowania i fakturowania

• Poprawa prywatności i bezpieczeństwa danych pacjentów

• Pomaganie usługodawcom w zwiększaniu produktywności i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym

• Umożliwienie dostawcom poprawy wydajności i realizacji ich celów biznesowych

• Obniżenie kosztów dzięki zmniejszeniu formalności, poprawie bezpieczeństwa, ograniczeniu powielania testów i poprawie stanu zdrowia.

Transformowana opieka zdrowotna

 

Elektroniczna rejestracja zdrowia (EDM) to pierwszy krok do przekształcenia opieki zdrowotnej. Korzyści z elektronicznych kart zdrowia obejmują:

• Lepsza opieka zdrowotna poprzez poprawę wszystkich aspektów opieki nad pacjentem, w tym bezpieczeństwa, skuteczności, koncentracji na pacjentach, komunikacji, edukacji, terminowości, wydajności i równości.

• Lepszy stan zdrowia poprzez zachęcanie do zdrowszego stylu życia w całej populacji, w tym zwiększenie aktywności fizycznej, lepsze odżywianie, unikanie zagrożeń behawioralnych i szersze stosowanie opieki profilaktycznej.

• Zwiększona efektywność i niższe koszty opieki zdrowotnej poprzez promowanie medycyny prewencyjnej i lepszą koordynację usług opieki zdrowotnej, a także ograniczenie odpadów i zbędnych testów.

• Lepsze podejmowanie decyzji klinicznych poprzez integrację informacji o pacjencie z wielu źródeł.

Sensowne użycie

Jednym z najlepszych sposobów, aby w pełni wykorzystać zalety elektronicznej dokumentacji medycznej, jest osiągnięcie znaczącego wykorzystania. Osiągając sensowne wykorzystanie, można czerpać korzyści poza bodźcami finansowymi.

Program do EDM Medfile® oraz ZnanyLekarz.pl zintegrowani

Wszystkie funkcje w jednym programie do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i kompatybilność z popularną platformą do obsługi rejestracji pacjentów, dzięki Medfile® to możliwe. Właściciele wygodnej platformy ZnanyLekarz.pl, razem z twórcami oprogramowania dla gabinetów i placówek ochrony służby zdrowia Medfile®, podjęli współpracę na rzecz dwustronnej integracji. Efektem tej współpracy jest płynna i automatyczna rejestracja zarówno w terminarzu programu Medfile® jak i na wspomnianej platformie. Teraz specjalista lub rejestratorka nie musi odnotowywać zmian w obydwu kalendarzach osobno, ponieważ grafiki są ze sobą połączone. 

Medfile - Program do gabinetu zintegrowany z ZnanyLekarz.pl

W dużym uproszczeniu: Jeśli pacjent zarejestruje się do specjalisty ze znanej platformy ZnanyLekarz.pl, to będzie to widoczne w terminarzu wizyt w programie Medfile®. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności wyboru pomiędzy programem do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a znaną platformą. Co więcej, warto zobaczyć jakie korzyści płyną z szerokich możliwości zastosowań oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile®, w każdym gabinecie i placówce ochrony zdrowia.

            Warto zaznaczyć, że aplikacja webowa Medfile®, to nie tylko integracja ze znaną platformą do rejestracji wizyt pacjentów. Podstawą działań oprogramowania jest szeroko pojęte prowadzenie dokumentacji medycznej, czyli historii zdrowia i choroby pacjenta
w postaci elektronicznej; wystawianie e-recept i e-zwolnień za pomocą połączenia
z platformami NFZ ( P1 i P2); możliwość tworzenia dedykowanych kart wizyt dla specjalistów np. fizjoterapeuci, czy ginekolodzy. Także dodatkowe funkcje, jak obsługa kasowa pacjentów i innych kontrahentów, prowadzenie magazynu leków, podpis elektroniczny, a także wysyłanie SMS-ów do pacjenta z przypomnieniem o zbliżającym się terminem wizyty są dostępne w programie Medfile®.

            Wygoda, intuicyjność i rozwój jaki zapewnia Medfile® dają wiele możliwości zwiększenia zysków i usprawnienia organizacji czasu pracy w gabinecie lub większej placówce. Połączenie z platformą ZnanyLekarz.pl to jedno z wielu naszych ciekawych rozwiązań, aby maksymalnie ułatwić kontakt lekarza z pacjentem. Nad wspomnianą relacją pracują nasi specjaliści z branży IT, aby utorować drogę dla telemedycyny za pomocą Medfile®.

Zobacz więcej: Medfile

 

NEW! (24.10.2019r) ZnanyLekarz i Medfile ogłosili współpracę w celu przyspieszenia e-transformacji służby zdrowia.


Współpraca z liderem rynku aplikacją ZnanyLekarz.pl otwiera nowe perspektywy w naszym rozwoju, szczególnie w zakresie budowy systemów e-Zdrowia (e-Recepty, EDM, Dokumentacja medyczna).
Rafał Piszczek CEO MEdfile