powered by Biostat. More than statistics
Jakość obsługi Klientów mierzona za pomocą aplikacji do ankietyzacji Aplikacje do ankietyzacji - psychotesty (Case Study) Zmierz lojalność klientów dzięki Net Promoter Score (NPS) w SurvGo Aplikacje do ankietyzacji - badanie jakości obsługi klienta Aplikacje do ankietyzacji - monitorowanie opinii i satysfakcji z obsługi w Urzędzie Miasta Badania opinii klientów urzędów oraz cykliczny monitoring satysfakcji SILESIA Benchamrking - badanie opinii klientów jednostek samorządu terytorialnego (Case Study) Ankietowanie online CAWI w badaniach satysfakcji klienta Obsługa badań monitoringowych - PIWet (case study) Aplikacje do ankietyzacji - monitoring losów studentów PolŚl (Case Study) Badania rynky pracy - ankietyzacja dot. zagrożeń psychospołecznych Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Case Study) Oprogramowanie do badań - system dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Case study) Badanie satysfakcji pracowników UKNF (Case Study) Aplikacja do ankietyzacji jako narzędzie do monitoringu Zastosowanie paneli konsumenckich Badania satysfakcji pracowników to wieloaspektowy proces Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji CAWI - metoda badawcza Pozostać wiarygodnym tradycji, czy pójść za duchem czasu? Jakie są zalety programów do Gabinetu - elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) Jaki program do elektronicznej dokumentacji wybrać do gabinetu ? Program do ankiet Program do EDM Medfile® oraz ZnanyLekarz.pl zintegrowani

Jakie są zalety programów do Gabinetu - elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Zalety elektronicznej dokumentacji medycznej EDM i możliwość elektronicznej wymiany informacji dotyczących zdrowia mogą pomóc zapewnić pacjentom lepszą jakość i bezpieczniejszą opiekę podczas tworzenia wymiernych ulepszeń dla organizacji. Programy do EDM pomagają usługodawcom lepiej zarządzać opieką nad pacjentami i zapewniać lepszą opiekę zdrowotną poprzez:

• Dostarczanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o pacjentach w punkcie opieki

• Umożliwienie szybkiego dostępu do zapisów pacjentów w celu bardziej skoordynowanej i wydajnej opieki

• Bezpieczne dzielenie się informacjami elektronicznymi z pacjentami i innymi lekarzami

• Pomaganie usługodawcom w skuteczniejszym diagnozowaniu pacjentów, zmniejszaniu błędów medycznych i zapewnieniu bezpieczniejszej opieki

• Poprawa interakcji i komunikacji między pacjentem a usługodawcą, a także wygoda w opiece zdrowotnej

• Umożliwienie bezpieczniejszego, bardziej niezawodnego przepisywania leków

• Pomoc w promowaniu czytelnej, kompletnej dokumentacji oraz dokładnego, usprawnionego kodowania i fakturowania

• Poprawa prywatności i bezpieczeństwa danych pacjentów

• Pomaganie usługodawcom w zwiększaniu produktywności i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym

• Umożliwienie dostawcom poprawy wydajności i realizacji ich celów biznesowych

• Obniżenie kosztów dzięki zmniejszeniu formalności, poprawie bezpieczeństwa, ograniczeniu powielania testów i poprawie stanu zdrowia.

Transformowana opieka zdrowotna

 

Elektroniczna rejestracja zdrowia (EDM) to pierwszy krok do przekształcenia opieki zdrowotnej. Korzyści z elektronicznych kart zdrowia obejmują:

• Lepsza opieka zdrowotna poprzez poprawę wszystkich aspektów opieki nad pacjentem, w tym bezpieczeństwa, skuteczności, koncentracji na pacjentach, komunikacji, edukacji, terminowości, wydajności i równości.

• Lepszy stan zdrowia poprzez zachęcanie do zdrowszego stylu życia w całej populacji, w tym zwiększenie aktywności fizycznej, lepsze odżywianie, unikanie zagrożeń behawioralnych i szersze stosowanie opieki profilaktycznej.

• Zwiększona efektywność i niższe koszty opieki zdrowotnej poprzez promowanie medycyny prewencyjnej i lepszą koordynację usług opieki zdrowotnej, a także ograniczenie odpadów i zbędnych testów.

• Lepsze podejmowanie decyzji klinicznych poprzez integrację informacji o pacjencie z wielu źródeł.

Sensowne użycie

Jednym z najlepszych sposobów, aby w pełni wykorzystać zalety elektronicznej dokumentacji medycznej, jest osiągnięcie znaczącego wykorzystania. Osiągając sensowne wykorzystanie, można czerpać korzyści poza bodźcami finansowymi.

Tagi

elektroniczna dokumentacja medyczna edm program do gabinetu program dla gabinetu