powered by Biostat. More than statistics

Tag: oprogramowanie badawcze

Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Case Study)

Na zlecenie Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zaprojektowaliśmy system dedykowany prowadzeniu dokumentacji medycznej z zakresu operacji kardiochirurgicznych. Platforma miała docelowo wspomóc proces gromadzenia i analizy danych medycznych personelowi szpitala im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.

 

Realizacja projektu

Projekt zrealizowano w oparciu o eCRF.biz™ - autorską platformę badawczą firmy Biostat, powstałą w celu wspierania projektów badawczych z zakresu badań klinicznych, obserwacyjnych czy statystyczno-epidemiologicznych. Przy zachowaniu pełnej intuicyjności i przejrzystości obsługi umożliwia on m.in.:

  • prowadzenie baz danych i rejestrów - eliminuje to konieczność stosowania i gromadzenia dokumentacji papierowej;
  • dostęp do danych z badań za pośrednictwem urządzeń mobilnych - pozwala to operować nimi w dowolnym miejscu i czasie;
  • zarządzanie gromadzonymi danymi (w tym - bieżące generowanie podstawowych statystyk) przy jednoczesnym monitoringu postępów realizacji badania;
  • automatyczną kontrolę dokonywanych wpisów - pozwala to weryfikować poprawność gromadzonych danych już na etapie ich wprowadzania.

Prócz powyższego, system eCRF, w zależności od konkretnych potrzeb i specyfiki docelowej wersji oprogramowania zapewniać może także możliwość wymiany wiadomości między użytkownikami aplikacji, równoległego wprowadzania danych do bazy czy automatyczne tworzenie kopii zapasowej i wygodny eksport budowanej bazy danych.

 

Uzyskane efekty końcowe

Finalnym efektem prac było utworzenie systemu bazodanowego do gromadzenia i analizy danych kardiochirurgicznych, który:

  • pozwolił zaimplementować dane z już obsługiwanej bazy placówki medycznej;
  • umożliwiał szeroki zakres pracy z gromadzonymi danymi, w tym m.in. - ich edycję, archiwizację oraz odwoływanie się do zasobów drogą zapytań SQL;
  • obsługiwał integrację z Krajowym Rejestrem Operacji Kardiochirurgicznych (spełnienie wymogów systemu KROK);
  • zapewniał bezpieczeństwo gromadzonych danych, dzięki wykorzystaniu katalogu uprawnień dla grup użytkowników;
  • umożliwiał realizację kompleksowych analiz na zbiorach danych - analizy prowadzić można w każdym możliwym przekroju, co odróżnia zaprojektowane oprogramowanie od systemu KROK;
  • umożliwiał generowanie bieżących zestawień oraz raportów podsumowujących.

 

Zaprojektowane, wykonane i wdrożone oprogramowanie pozwoliło na usprawnienie pracy lekarzy i personelowi szpitala im. prof. Leszka Gieca w Katowicach - poprzez zaawansowane rozwiązania z zakresu wprowadzania i analizy danych skrócił pracę personelu w zakresie dokumentowania przebiegu zabiegów chirurgicznych oraz wykorzystywania dostępnych danych klinicznych (m.in. w celach naukowych).