Aplikacja

Badania satysfakcji pacjentów

Usługa skierowana jest do szpitali, klinik, POZ i innych podmiotów leczniczych których celem jest doskonalenie jakości świadczonych usług oraz skuteczne przejście procedury akredytacyjnej.

Aplikacja BSP (badanie satysfakcji pacjentów) realizuje badania zgodnie z najnowszymi standardami akredytacyjnymi Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015r. (28.10.2015).

powered by Biostat. More than statistics

Aplikacja Badanie Satysfakcji Pacjentów

Badanie opinii i doświadczeń pacjentów pozwala na ocenę responsywności personelu medycznego na potrzeby psychologiczne pacjentów.

CATI-System

Warunkiem jest właściwy dobór próby pacjentów, poprawność metodologiczna badania opinii pacjentów, uwzględniająca możliwość pozytywnego zafałszowania wyników w sytuacjach gdy pacjenci z uwagi na rzeczywistą lub domniemaną zależność od podmiotu udzielają odpowiedzi korzystniejszej dla tego podmiotu niżby to wynikało, z ich przekonania.

Wariant podstawowy
Samodzielna realizacja w jednostce Zamawiającego
 • Ankieta do samodzielnego przeprowadzenia badania satysfakcji, zaprojektowana z uwzględnieniem specyfiki podmiotu
 • Dostęp do platformy online zawierającej:
  • moduł statystyk i raportowania
  • moduł umożliwiający przeglądanie odpowiedzi oraz wprowadzanie danych
Gratis: ankieta internetowa online, udostępniana na stronie www. placówki medycznej.
Wariant rozszerzony
Realizacja badania po stronie firmy badawczej
 • Ankiety satysfakcji pacjenta zaprojektowane zgodnie ze specyfiką placówki medycznej
 • Dostęp do elektronicznej aplikacji, która posiada:
  • Moduł statystyk i raportów
  • Moduł przeglądu odpowiedzi
 • Przeprowadzenie badania techniką CATI (wywiady telefoniczne)
 • Reprezentatywna próba do badania

Gratis: Ankieta elektroniczna online do umieszczenia na portalu jednostki medycznej.

W 30 numerze czasopisma "Działalność lecznicza w praktyce" znajdą Państwo publikację "Wiedza na wyciągnięcie ręki" autorstwa ekspertów z zakresu badań satysfakcji pacjentów. Artykuł obejmuje tematykę projektowania oraz realizacji na każdym etapie procesu badawczego: od wyboru zakresu i obszarów badania, technik, próby badawczej, skonstruowania narzędzia, aż po analizę oraz prezentacje wyników. Lektura tekstu pozwala dowiedzieć się, jak powinien wyglądać prawidłowy przebieg badań satysfakcji pacjentów.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
O co można zapytać pacjentów w badaniach?

W badaniach satysfakcji pacjentów można zawrzeć różnego rodzaju pytania, np. dotyczące zadowolenia z usług medycznych, czasu oczekiwania na wizytę, jakości obsługi, jakości wyposażenia placówki medycznej itp. 

Co można zyskać, jeśli się skorzysta z aplikacji do ankiet?

Badania satysfakcji mogą pomóc poprawić jakość świadczonych usług medycznych i zwiększyć lojalność pacjentów wobec placówki medycznej. Dzięki aplikacji CATI-System można przeprowadzić badania satysfakcji pacjentów w sposób łatwy i szybki, a wyniki można wykorzystać do podjęcia konkretnych działań mających na celu poprawę jakości usług medycznych.

Wysokie są koszty korzystania z aplikacji CATI-System?

Koszty korzystania z aplikacji CATI-System zależą od wielu czynników, takich jak liczba respondentów, liczba pytań, stopień skomplikowania badania itp. Można jednak zaprojektować badanie satysfakcji pacjentów w sposób dostosowany do budżetu i potrzeb badawczych.