powered by Biostat. More than statistics

Ankietowanie online CAWI w badaniach satysfakcji klienta

badania satysfakcji, badania ankietowe

Ankietowanie online CAWI w badaniach satysfakcji klienta

Badania satysfakcji klientów oraz ich lojalności można wykonywać między innymi drogą internetową. Ankietyzacja online pozwala na dotarcie do dużej grup odbiorców w krótkim czasie. Internet to kolejna dobrze rozwijająca się droga dostępu do źródła informacji. Ponadto droga internetowa pozwala jednocześnie na dotarcie do wyselekcjonowanej próby adresatów, jak i zezwala ona na dotarcie do grupy osób, z którą bezpośredni kontakt jest uniemożliwiony.

Dzięki przeprowadzeniu badania można zrozumieć zachowania klientów, a także uzyskać informacje dotyczące usług lub produktów. Ankiety online powinny być krótkie i treściwe. Ważne, aby dostarczały rzetelnych informacji, które pozwolą na uzyskanie jak największej ilości potrzebnych danych. Warto zwrócić uwagę na pytania, które ankiety zawierają. A mianowicie na takie szczegóły jak to czy pytania zawarte w ankiecie są otwarte czy zamknięte.

CAWI – technika, która pozwala na wiele

Jedną z technik ankietowania online w badaniach satysfakcji klienta są ankiety CAWI, Computer Assisted Web Interviews. Badanie to odbywa się za pomocą wykorzystania kwestionariusza, ankiety drogą internetową. Zaletą jest to, przebiega ono w pełni online. Ankietowany podejmuje się wypełnienia ankiety w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, a więc wzrasta także jego komfort i skupienie podczas wykonywania zadania.

Do przeprowadzania elektronicznego badania opinii klientów służy program CAWI – aplikacja dedykowana realizacji tego typu pomiarów. Jej wykorzystanie pozwala do minimum skrócić czas potrzebny na pozyskanie danych, a także zminimalizować koszty badania. W sposób całkowicie zautomatyzowany przebiega również proces raportowania wyników. Przyjmują one postać graficzną, dlatego w łatwy sposób można przygotować na ich bazie prezentację multimedialną – która posłuży omówieniu wyników ankietyzacji na spotkaniu z zarządem firmy. Z programu do CAWI korzystają zarówno uczestniczący w badaniu klienci, jak i osoby zarządzające projektem – aplikacja posiada moduł definiowania poziomu uprawnień po zalogowaniu do systemu.

Technika CAWI, jak i inne metody ankietyzacji online zmniejszą koszty i czas, który należy poświęcić na przygotowanie badania, czas jego realizacji i zebrania danych do analizy. Ponadto:

  • pojawia się możliwość dodania elementów multimedialnych
  • ankieta może być modyfikowana w trakcie jej trwania
  • umożliwia dotarcie do grupy odbiorców, którzy są poza zasięgiem w tradycyjny sposób
  • ankietowanie online wzmacnia w ankietowanym poczucie anonimowości
  • ankiety online mogą być dostępna dla szerszego grona odbiorców.

Ankietowanie online eliminuje efekt ankietera

Za jedną z największych zalet CAWI można uznać wyeliminowanie tzw. efektu ankietera. Efekt ten polega na – nawet nieświadomym – wpływie osoby przeprowadzającej badanie na odpowiedzi ankietowanego. Ankieter może wpływać na respondenta zarówno swoim strojem, tonem głosu, jak i sposobem zachowania. Dodatkowo ankietowany może chcieć wypaść pozytywnie w oczach ankietera i udzielać fałszywych informacji.

Podsumowanie

Ankietyzacja online pozwala na uniknięcie błędów, które pojawić się mogą na drodze badania przeprowadzanego twarzą w twarz. Jest to metoda, która pozwala ankietowanemu na zachowanie anonimowości i wzbudzeniu pewności, iż jego działania czy zachowania nie zostaną ocenione. Dzięki czemu uzyskane wyniki w badaniach można uznać za w pełni rzetelne.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co wpływa na jakość ankietowania online?

Ważną kwestią jest przejrzystość badania, którą często trudno samodzielnie wykonać. Dlatego wiele firm wybiera współprace z firmą zewnętrzną, np. z BioStat®. Dzięki temu przejrzystość ankiety, jakość próby badawczej, a także dobór metody badawczej jest idealnie dobrany do całego badania.

Czy ankietowanie online sprawdzi się w każdej branży?

W zasadzie, każda branża, która potrzebuje zbierać dane na temat opinii klientów, pracowników lub innych grup może skorzystać z ankietowania online jako metody badawczej.

Najważniejsze zalety ankietowania online?

Przede wszystkim niższe koszty, łatwa personalizacja ankiety, czas trwania, wysoka dostępność respondentów, wysoka skuteczność oraz jakoś zebranych wyników. 

Tagi

badanie satysfakcji klientów cawi ankietyzacja online ankietowanie online badania opinii klientów
Survgo
Badania satysfakcji klienta
korzystaj z gotowych narzędzi