powered by Biostat. More than statistics

Market research. Prowadzenie badań rynku

badania rynku

Market research. Prowadzenie badań rynku

Wykorzystanie badań typu market research jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes – adekwatne do potrzeb konsumentów i panujących trendów rynkowych. Wykorzystaj najlepsze i sprawdzone metody badań naukowych i przekuj je w sukces biznesowy, dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowemu BioStat®.

 

Jak prowadzić badania?

 

Prowadzenie badan Market research powierz najlepszym specjalistom w dziedzinie: statystyki, badań rynku, analiz ekonomicznych, socjologii, matematyki stosowanej, czy też statystyki medycznej. Dzięki rzetelnym badaniom prowadzonym od ponad 15 lat specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat odnoszą sukces badawczy na polu współpracy z małymi jak i dużymi przedsiębiorstwami w sektorach takich jak:

 

  • medycyna oraz farmacja,
  • turystyka i transport,
  • bankowość i sektor finansowy,
  • branża FMCG,
  • instytucje życia publicznego,
  • szkolnictwo wyższe.

 

Prowadzenie badań na zasadzie partnerskiej współpracy może przynieść kluczowe korzyści w zakresie planowania działań firmy dotyczących: stabilizacji rynkowej, poznania charakterystyki konsumentów i odbiorców, identyfikowania potrzeb, wypracowania nowych strategii promocyjnych produktów i usług, poprawy sytuacji firmy względem konkurencji. Najlepszej jakości badania prowadzone są w oparciu o sprawdzone metody. Tego rodzaju badania prowadzi Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®.

 

Sprawdzone metody i techniki badań

 

Jakościowe i ilościowe metody badań stosowane są od ponad 15 lat w ciągu realizacji projektów biznesowych oraz naukowych przez profesjonalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Począwszy od opracowania planu badawczego i wskazania próby badawczej, aż po przygotowanie raportu badawczego – specjaliści – naukowcy oraz praktycy, przygotowują wysokiej jakości research rynku i opinii dzięki któremu przedsiębiorca może realizować założone przez siebie cele strategiczne.

 

Poza wskazanymi elementami, jak raport badawczy oraz opracowanie planu badawczego, badania tj: kwestionariusze internetowe, ankietyzacja telefoniczna, wywiady kwestionariuszowe bezpośrednie oraz wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo; badacze realizują również:

 

 

 

Jakościowe metody market research

 

Pośród realizowanych badań jakościowych, największą popularnością cieszy się dwustopniowa analiza danych oparta o badanie IDI oraz FGI.


Charakteryzują się one wysokim stopniem pogłębienia i skupieniem na odczuciach oraz spostrzeżeniach grupy docelowej. Cykl wywiadów IDI ma służyć uzyskaniu opinii jednostkowych na konkretny temat.


Kolejny etap to zogniskowane wywiady FGI, które mają służyć eksploracji zebranych danych w trakcie wywiadów IDI. Poza eksploracją i weryfikacją informacji pozwalają one także na zdobycie nowych informacji, które wcześniej nie były możliwe do uzyskania.

 

Innego typu badania ilościowe, które wykorzystywane są w trakcie market research to:

 

 

 

Wybierz najlepszego typu badania dla swojego przedsiębiorstwa i osiągnij sukces w branży. Sięgnij po więcej z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioSatat® !

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym różnią się badania jakościowe od ilościowych?

Jakościowe badania skupiają się na uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji na temat zachowań i preferencji klientów poprzez analizę ich opinii i doświadczeń. Badania ilościowe natomiast skupiają się na pozyskaniu informacji za pomocą liczb i statystyk.

Co wpływa na wyniki badania rynku?

Wpływ na wynik mogą mieć różne czynniki, takie jak metoda badawcza, dobór próby, formułowanie pytań, błędy ludzkie, czy wpływ zewnętrznych czynników, takich jak zmiana warunków rynkowych. Dlatego ważne jest dokładne zaplanowanie i przeprowadzenie badania, a także weryfikacja wyników.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia badania rynku?

Lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań klientów, określenie trendów rynkowych, analizę konkurencji oraz ocenę efektywności działań marketingowych. To z kolei pozwala na podejmowanie bardziej trafionych decyzji biznesowych.

Tagi

badania marketingowe Badania rynku market research