powered by Biostat. More than statistics

Jak przeprowadzić badanie marketingowe krok po kroku?

badania rynku

Jak przeprowadzić badanie marketingowe krok po kroku?

Badanie marketingowe to proces zbierania informacji. Zebrane informacje mogą być czynnikiem prowadzącym do poprawy sytuacji rynkowej firmy lub marki. Dowiemy się kim są nasi klienci, jakie zachowania ich cechują, jakie mają preferencje oraz oczekiwania, a także czego potrzebują. Dzięki przeprowadzonym badaniom marketingowym możemy zmniejszyć ryzyko podejmowanych decyzji, a także opracować długoterminową strategię, która pozwoli nam być o krok przed firmami konkurującymi. W celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia badań marketingowych powinniśmy zastosować się do niższej podanych kroków.

 

Zdefiniuj swoją osobę kupującą

Zanim zrozumiemy, w jaki sposób nasi klienci podejmują decyzje o zakupowych poszczególnych produktów oraz usług, należy najpierw zrozumieć kim są. To właśnie tutaj przydają się Twoje osoby kupujące. Osoby kupujące - czasami nazywane marketingowymi - są fikcyjnymi, uogólnionymi reprezentacjami Twoich idealnych klientów. Pomagają one w wizualizacji odbiorców, usprawniają komunikację i informują o strategii. Do cech kluczowych, na których warto się skupić zaliczamy: wiek, płeć, stanowisko pracy, miejsce zamieszkania, rodzinę, czy także dochód. Taka osoba, będzie wskazówką na przyszłość, jak skutecznie dotrzeć i poznać odbiorców z naszej branży. Możemy wtedy dowiedzieć się do ilu osób pasuje nasz towar, może to być więcej niż jedna osoba.

 

Ustal adresatów badania marketingowego

Kiedy już wiemy, kim są nasi nabywcy, możemy zidentyfikować grupę docelową, z którą należy się skontaktować, w celu przeprowadzenia badania marketingowego - powinna to być reprezentatywna grupa naszych klientów docelowych, abyśmy mogli lepiej zrozumieć ich rzeczywiste cechy, a także nawyki zakupowe. Grupa, którą chcemy przebadać powinna składać z osób, które niedawno dokonały zakupu lub celowo zdecydowały się go nie dokonywać.

 

Stwórz pytania dla swoich uczestników badań marketingowych

Najlepszym sposobem, aby w pełni wykorzystać swoje badania, jest być przygotowanym. Decydując się na rozmowę powinniśmy mieć przygotowany szablon do dyskusji - czy to na ankietę online, czy też rozmowę telefoniczną - aby mieć pewność, że ankietowany odpowie na wszystkie przygotowane pytania, a także będziemy przekonani, że w pełni wykorzystaliśmy własny czas. Przewodnik do dyskusji powinien być w formie zarysu, z wyszczególnionym przedziałem czasowym dla każdego tematu i pytaniami otwartymi dla każdej sekcji.

 

Wypisz swoich głównych konkurentów.

Wypisz swoich głównych konkurentów - pamiętaj, że wymienienie konkurencji nie zawsze jest tak proste. Czasami oddział firmy może konkurować z naszym głównym produktem lub usługą, nawet jeśli konkurująca firma specjalizuje się w innym sektorze. Przykładem może być marka Apple, która jest znana ze swoich laptopów i urządzeń przenośnych, ale Apple Music konkuruje z firmą Spotify o usługę transmisji muzyki. W celu zidentyfikowania konkurencji, której produkty lub usługi pokrywają się z naszymi, warto określić, w jakiej branży działasz.

 

Podsumuj uzyskane wyniki badań

W trakcie podsumowywania zebranych informacji warto skorzystać z różnego rodzaju programów do prezentacji, aby stworzyć pełny raport z przeprowadzonego badania marketingowego. Pozwoli nam to dodać różnorodne diagramy, cytaty, a także multimedia.

Decydując się na przeprowadzenie badania marketingowego w przedstawionych krokach możemy być pewni, że zostanie ono zrealizowane w odpowiedni sposób. Należy znaleźć odpowiednią grupę docelową i zdać sobie sprawę, z tego kto jest naszym klientem. Warto zbadać firmy konkurujące, a na podstawie zebranych informacji stworzyć raporty.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
W czym może pomóc BioStat®, gdy chce się zacząć tworzyć badania marketingowe?

Współpraca z firmą zewnętrzną to przede wszystkim pomoc w określeniu grupy badawczej, określeniu celu badania, wyborze metody badawczej, a także analiza wyników.

Na jakie koszty należy się przygotować?

Całkowity koszt badania marketingowego zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar badania, rodzaj metodologii, zakres prac analitycznych oraz poziom zaawansowania i doświadczenie zespołu badawczego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kosztów współpracy z Biostat®, warto skontaktować się bezpośrednio z firmą i przedstawić swoje potrzeby badawcze.

Na czym polega analiza wyników badania?

Jest to proces przetwarzania i interpretacji zebranych danych w celu uzyskania wniosków i zaleceń na temat badanego obszaru, produktu lub usługi. Analiza wyników może obejmować statystyczne obliczenia, analizę treści i/lub analizę wizualną.

Tagi

badania marketingowe badania rynku market research badania marki