powered by Biostat. More than statistics

Badania marketingowe w firmach o różnych budżetach

badania rynku

Badania marketingowe w firmach o różnych budżetach

Decyzje, które zwykle ściśle związane są z budżetem firmy muszą w pierwszej kolejności być dobrze przemyślane. Bezmyślne balansowanie budżetem może spowodować kłopoty, których zazwyczaj firmy starają się uniknąć. Nie inaczej jest, gdy firma decyduje się na badania marketingowe – tutaj należy rozłożyć potrzeby na części pierwsze i podjąć odpowiednie kroki.

 

Mała firma, duża firma = takie same potrzeby

 

Mimo, że badania marketingowe mogą się różnić w zależności od budżetu firmy, to każda firma cel ma taki sam, czyli uzyskanie informacji, które pozwolą na trafne podejmowanie decyzji marketingowych.

Duże korporacje zazwyczaj dysponują większym budżetem na badania i często mają specjalne zespoły zajmujące się tym obszarem. Takie firmy mogą zlecić firmie zewnętrznej takiej jak BioStat® bardziej kompleksowe badania, które obejmują większą liczbę respondentów, więcej metod badawczych, czy badania na większą skalę geograficzną.

Natomiast małe firmy, zazwyczaj z mniejszym budżetem, muszą stosować bardziej oszczędne metody badawcze i bardziej skoncentrować się na określonych aspektach rynku, aby uzyskać cenne informacje dla swojego biznesu. Skupiają się na badaniach o mniejszej skali, na przykład badaniach dotyczących konkretnej grupy docelowej lub wybranej lokalizacji.

 

Potrzeby, które są adekwatne do posiadanych budżetów

 

To jak różne potrzeby i możliwości są między firmami dużymi i małymi pokazują m.in. badania marketingowe, które są integralną częścią każdej marki. Chcąc się rozwijać, czy mieć kontrolę nad rynkiem, i tym co się na rynku pojawia należy zastanowić się, które narzędzia dadzą nam najwięcej.

Wielu przedsiębiorców działa na własną rękę, samodzielnie prowadzi obserwacje rynku, badania marketingowe, czy badania konsumenckie. Dla wielu jest to podyktowane własną ambicją, dla drugich koniecznością budżetową, a dla trzecich część swoich obowiązków. Jest również czwarta grupa przedsiębiorców, która sukcesywnie się powiększa, a jest to grupa, która korzysta z wiedzy i narzędzi oferowanych przez firmy zewnętrzne, takie jak Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. W zależności od rozmiaru firmy, posiadanego budżetu oraz potrzeb, firma jest w stanie zaproponować badania marketingowe szyte na miarę. Czyli dopasowane logistycznie i finansowo.

 

Co można zyskać, jeśli firma zdecyduje się na badania marketingowe

 

Nowoczesny przedsiębiorca, to przedsiębiorca świadomy tego, ile można tak naprawdę zyskać. Badania marketingowe są już wpisane w roczne budżety i w wielu miejscach wykonywane są regularnie i adekwatnie do potrzeb. Warto mieć świadomość, że zalety, które generują badania marketingowe są nieograniczone, a najważniejsze z nich to:

  • cykliczne odświeżanie wiedzy na temat preferencji i opinii konsumentów,
  • bieżąca wiedza na temat mechanizmów rządzących rynkiem,
  • optymalizacja skuteczności przekazów reklamowych na różnych kanałach,
  • aktualna wiedza na temat prowadzonych kampanii reklamowych,
  • bieżący feedback od konsumentów na temat wprowadzonych produktów.

Badania marketingowe w firmie mogą być cennym źródłem informacji potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji, które mogą praktycznie przesądzić o przyszłości firmy. Profesjonalna analiza rynku przy pomocy firmy zewnętrznej pozwala wyprzedzić konkurencję o krok, co jest kluczem do sukcesu w dzisiejszych warunkach rynkowych.

Ważna jest jakość, ponieważ badania marketingowe nie mogą być przeprowadzone zbyt szybko. Każde badanie powinno być odpowiednio przygotowane, tak aby można było z jego wyników wyciągnąć jak najwięcej wniosków.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Ile czasu trwa badanie marketingowe?

Wiele czynników składa się na czas realizacji, ale niektóre badania marketingowe, prostszej konstrukcji mogą zostać realizowane przez BioStat® w kilka godzin.

Jaki jest koszt badań marketingowych?

Tu również wiele czynników składa się na całkowity koszt badania marketingowego. Ze względu na szeroki zakres możliwości badań, firmy indywidualnie dopasowują cenę do możliwości finansowych firm.

Czy firma, która dopiero pojawiła się na rynku powinna zainwestować w badania marketingowe?

Tak! Każda firma, szczególnie ta wchodząca na rynek powinna zainteresować się tematem badań marketingowych. Dzięki temu będzie mogła np. prowadzić skuteczne kampanie reklamowe, które zaowocują nowymi konsumentami marki. 

Tagi

badania marketingowe analiza rynku badania rynku planowanie budżetu