Kompetencje pracownika – samoocena oraz ocena przełożonego / współpracowników / podwładnych / klientów

 
Kategoria kompetencji Wskaźnik kompetencji Średnia samooceny Średnia oceny ze strony Przełożonego / Współpracowników / Podwładnych / Klientów, Liczba oceniających Rozrzut
K1 1.1      
K1 1.2      
K1 1.3      
K1 1.4   4,2  
Ogólnie K1        
K2 2.1   2  
K2 2.2   2,2  
K2 2.3   1  
K2 2.4   2,1  
K2 2.5   4  
Ogólnie K2        
K3 3.1   2,3  
K3 3.2   1,5  
K3 3.3   2,5  
K3 3.4   3  
K3 3.5   3,1  
Ogólnie K3        
K4 4.1   1,5  
K4 4.2   2  
K4 4.3   3,3  
K4 4.4   2,4  
K4 4.5   3,2  
K4 4.6   2,4  
Ogólnie K4        
Ogólnie - wszystkie kompetencje