powered by Biostat. More than statistics
Jakość obsługi Klientów mierzona za pomocą aplikacji do ankietyzacji Aplikacje do ankietyzacji - psychotesty (Case Study) Zmierz lojalność klientów dzięki Net Promoter Score (NPS) w SurvGo Aplikacje do ankietyzacji - badanie jakości obsługi klienta Aplikacje do ankietyzacji - monitorowanie opinii i satysfakcji z obsługi w Urzędzie Miasta Badania opinii klientów urzędów oraz cykliczny monitoring satysfakcji SILESIA Benchamrking - badanie opinii klientów jednostek samorządu terytorialnego (Case Study) Ankietowanie online CAWI w badaniach satysfakcji klienta Obsługa badań monitoringowych - PIWet (case study) Aplikacje do ankietyzacji - monitoring losów studentów PolŚl (Case Study) Badania rynky pracy - ankietyzacja dot. zagrożeń psychospołecznych Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Case Study) Oprogramowanie do badań - system dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Case study) Badanie satysfakcji pracowników UKNF (Case Study) Aplikacja do ankietyzacji jako narzędzie do monitoringu Zastosowanie paneli konsumenckich Badania satysfakcji pracowników to wieloaspektowy proces Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji CAWI - metoda badawcza Pozostać wiarygodnym tradycji, czy pójść za duchem czasu? Programy do EDM - jakie są zalety programów do gabinetu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)? Program do gabinetu - jaki wybrać do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej? Program do ankiet Program do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® EDM oraz ZnanyLekarz.pl zintegrowani Badania marketingowe – oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® eRecepta – uzyskasz ją także od lekarza online | nowy portal haloDoctor.pl Konsultacje lekarskie online. Co warto wiedzieć przed ich rozpoczęciem? Zwolnienie lekarskie przez Internet Poradnia telemedyczna dla pacjenta. Kardiolog online Recepta online od 49 zł Ankiety online. Szybka ankietyzacja respondentów Market research. Prowadzenie badań rynku Badania statystyczne | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® Segmentacja rynku | Rozwój potencjału biznesowego Jak przeprowadzić badanie marketingowe krok po kroku? Porównane metodologii badawczych CATI, CAWI i CAPI oraz plusy i minusy gromadzenia danych przez telefon, Internet i w terenie. 3 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć tworząc badanie CAWI Badanie satysfakcji klienta, jako jedna z możliwości ankiet Czemu służy badanie satysfakcji klienta? Jakie pytania warto zadać w ankiecie online dotyczącej tożsamości marki? Ankiety – jak je poprawnie tworzyć? Czy możliwe jest występowanie nieregularnych cykli, mimo stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych? Zoom na miesiączkę Zapalenie odbytnicy

Zalety testu kompetencji w procesie rekrutacji

W celu zmniejszenia możliwości wystąpienie błędu ważne, jest zastosowanie różnorodnych technik selekcji kandydatów. Jednym ze sposobów weryfikacji umiejętności zawodowych, są testy kompetencji. Narzędzie to, pozwala na jak najlepszy dobór pracowników związanych z określonym profilem firmy. Testy kompetencji umożliwiają obiektywny pomiar kompetencji kandydata oraz w klarowny sposób przedstawiają, jego możliwości wyboru ścieżki zawodowej.

            Sprawne działanie firmy zależy, od prawidłowego funkcjonowania wszystkich jej sektorów, w celu pozyskania pozytywnego efektu wymagana, jest pełna synchronizacja każdego z jej elementów. W przypadku pojawienia się pewnych nieprawidłowości może dojść do zaburzenia funkcjonowania organizacji. Każda część składowa w postaci czynnika ludzkiego, posiada określone i przypisane swojemu stanowisku role, określane na podstawie posiadanych umiejętności.

W konkretnych sytuacjach i otoczeniu wiedza, umiejętność, doświadczenie, a także wyznawane wartości, są zbiorami takich zachowań, które są opanowane przez ludzi lepiej lub gorzej, dzięki czemu w określonych sytuacjach działają w różnym stopniu efektywności. Testy kompetencji zawodowej, są jedną ze standaryzowanych grup metod pomiaru, które umożliwiają rzetelną ocenę poziomu posiadanych kompetencji zawodowych. Tego typu testy poprzez swą konstrukcje umożliwiają dokonanie diagnozy ściśle zdefiniowanych kompetencji.  

Testy kompetencji zawodowych, zajmują się pomiarem następujących kategorii:

  • Wiedza oraz umiejętność – dotyczą one kwestii związanych z takim zachowaniem, jak: umiejętność autoprezentacyjna, komunikowanie się, perswazja, itp.,
  • Uzdolnienia i talenty – pozwalają na pomiar cech, które wpływają na wykorzystanie przez daną osobę, czynności w sposób ponadstandardowy,
  • Preferencje oraz zainteresowania zawodowe - pozwalają na określenie typu ukierunkowania zawodowego danej osoby. Wynik pomiaru określa konkretne rodzaje sytuacji bądź środowiska pracy, które stanowią obszar zainteresowań konkretnej jednostki.
  • Predyspozycje zawodowe – umożliwiają pomiar reprezentowania przez daną osobę poziomu wrodzonych skłonności do wykonywania określonego zawodu,
  • Osobowość – pomiar następuje za pomocą zestawu cech, które umożliwiają charakteryzację wszystkich ludzi, lecz każda z nich będzie przejawiać inny ich poziom.

Wybór testu kompetencji, jako narzędzia rekrutacyjnego niesie za sobą szereg korzyści. Dzięki niemu pracodawca może przeprowadzić mniejszą ilość rozmów kwalifikacyjnych, poprzez wcześniejszą selekcję kandydatów. Ma to również związek z oszczędnością czasu oraz nakładów pieniężnych przeznaczanych na proces rekrutacji. Interaktywna forma testu kompetencji sprawia, iż rekrutacja może zostać przeprowadzona na odległość. Wybór takiego narzędzia umożliwia redukcję kosztów, które firma mogłaby ponieść przez zatrudnienie nieodpowiedniego pracownika. Każdy pracodawca zatrudniając nową osobę, oczekuje od niej, jak najlepszego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Testy kompetencji umożliwiają dokładne poznanie kandydata, poprzez dogłębna analizę posiadanego przez niego zestawu umiejętności.

            Testy umożliwiają, więc oszacowanie modelu osobowości i zachowań, dzięki analizie psychologicznej. Szczegółowa weryfikacja kandydatów w procesie rekrutacyjnym usprawnia możliwość wyboru porządanego pracownika na odpowiednie stanowisko w firmie. Korzyści związane z wyborem testu kompetencji, jako narzędzia rekrutacyjnego pozyskuje zarówno firma, jak i sam kandydat. Testy oszczędzają czas obu stron oraz eliminują możliwość zatrudnienia nieodpowiedniej osoby, na złe stanowisko, co byłoby niekorzystne dla firmy i dla kandydata.

Tagi

badania pracowników badania pracownicze testy kompetencji, aplikacja do badań kompetencji