powered by Biostat. More than statistics

Badania satysfakcji pracowników to wieloaspektowy proces

badania satysfakcji

Badania satysfakcji pracowników to wieloaspektowy proces

Badanie zorientowane na różnorodność celów

Mówiąc o tego typu badaniach satysfakcji pracowników  należy zauważyć, że może ono dotyczyć rozmaitych obszarów. Mogą to być zarówno obszary związane z możliwością rozwoju, a więc
z dostępnością dodatkowych szkoleń,  nakierowanych  na wzrost kompetencji pracowników, czy właściwym dopasowaniem wynagrodzenia pracowników, do stażu pracy i ich umiejętności. Wśród innych zagadnień podlegających pod badanie zadowolenia pracowników, można wyznaczyć:

 • motywację;
 • atmosferę w środowisku pracy;
 • poziom identyfikacji z miejscem pracy (biorąc pod uwagę wspólne wartości
  i misję).

 

Wyniki badań wspierają rozwój

Nakierowując uwagę na zadania, które stawiane są przed procesami badawczymi można wymienić, na przykład:

 • zebranie danych o aktualnej sytuacji firmy i jej pracownikach;
 • projektowanie dalszych faz rozwoju;
 • zorientowanie się na popełniane błędy wraz z wskazaniem możliwości poprawy sytuacji;
 • wskazanie elementów, które w oczach ankietowanych jawią się, jako najważniejsze
  i posiadają dla ankietowanych szczególną wartość.

Dzięki rozpoznaniu wartości, które dla pracowników oraz firmy są wspólne, można budować kolejne etapy rozwoju z uwzględnieniem dalszego wzrostu, także swoich pracowników. Jeśli wartości pracowników są realizowane w miejscu pracy, to zwiększa się ich poziom satysfakcji. Stąd tak ważne jest ich rozpoznawanie, a następnie wdrążanie odpowiednich rozwiązań, umacniających realizację tychże wspólnych wartości.

 

Za rozwojem pracowników, idzie rozwój firmy

Samo zadowolenie z pracy wpływa na postawę, która przyjmowana jest przez pracowników wobec swojej pracy, miejsca pracy, a także firmy. Jednocześnie zadowolenie pozwala na wskazanie korzyści, które pracownik czerpie z wykonywanej pracy, a także  zorientowanie się na jego niezrealizowane dotąd potrzeby oraz oczekiwania.  Jak można zauważyć badania satysfakcji pracowników pozwalają na pozyskiwanie wiedzy o samych pracownikach, jak
i miejscu ich pracy, a następnie podejmowanie działań, które przyczynią się do dalszego rozwoju firmy, rozumianego także, jako wzrost kompetencji jej pracowników.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym wyróżniają się badania satysfakcji pracowników?

Badania satysfakcji pracowników wyróżniają się przede wszystkim tym, że są procesem zbierania informacji na temat zadowolenia i potrzeb pracowników związanych z ich pracą. W wyniku takich badań można określić, co wpływa na zadowolenie pracowników, co należy poprawić, a także, co jest już dobrze.

Jakie są dostępne metody do przeprowadzania badań satysfakcji pracowników?

CATI-System oferuje różne metody przeprowadzania badań satysfakcji pracowników, w tym ankiety online, badania terytorialne, badania telefoniczne oraz fokusowe wywiady. Wszystko zależy od tego, jaki jest cel badania, a to ustalane jest podczas pierwszej konsultacji.

Jak wygląda bezpieczeństwo wyników badań?

Wyniki badań satysfakcji pracowników są poufne i objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. CATI-System zapewnia pełną poufność i dyskrecję w zakresie przetwarzania i przechowywania danych.

Tagi

badania satysfakcji pracowników badania pracownicze badanie kompetencji pracownika badanie pracowników badanie zadowolenia