powered by Biostat. More than statistics

Tag: badania satysfakcji pracowników

Badania satysfakcji pracowników to wieloaspektowy proces

Badania satysfakcji pracowników to wieloaspektowy proces

Badanie zorientowane na różnorodność celów

Mówiąc o tego typu badaniach satysfakcji pracowników  należy zauważyć, że może ono dotyczyć rozmaitych obszarów. Mogą to być zarówno obszary związane z możliwością rozwoju, a więc
z dostępnością dodatkowych szkoleń,  nakierowanych  na wzrost kompetencji pracowników, czy właściwym dopasowaniem wynagrodzenia pracowników, do stażu pracy i ich umiejętności. Wśród innych zagadnień podlegających pod badanie zadowolenia pracowników, można wyznaczyć:

 • motywację;
 • atmosferę w środowisku pracy;
 • poziom identyfikacji z miejscem pracy (biorąc pod uwagę wspólne wartości
  i misję).

 

Wyniki badań wspierają rozwój

Nakierowując uwagę na zadania, które stawiane są przed procesami badawczymi można wymienić, na przykład:

 • zebranie danych o aktualnej sytuacji firmy i jej pracownikach;
 • projektowanie dalszych faz rozwoju;
 • zorientowanie się na popełniane błędy wraz z wskazaniem możliwości poprawy sytuacji;
 • wskazanie elementów, które w oczach ankietowanych jawią się, jako najważniejsze
  i posiadają dla ankietowanych szczególną wartość.

Dzięki rozpoznaniu wartości, które dla pracowników oraz firmy są wspólne, można budować kolejne etapy rozwoju z uwzględnieniem dalszego wzrostu, także swoich pracowników. Jeśli wartości pracowników są realizowane w miejscu pracy, to zwiększa się ich poziom satysfakcji. Stąd tak ważne jest ich rozpoznawanie, a następnie wdrążanie odpowiednich rozwiązań, umacniających realizację tychże wspólnych wartości.

 

Za rozwojem pracowników, idzie rozwój firmy

Samo zadowolenie z pracy wpływa na postawę, która przyjmowana jest przez pracowników wobec swojej pracy, miejsca pracy, a także firmy. Jednocześnie zadowolenie pozwala na wskazanie korzyści, które pracownik czerpie z wykonywanej pracy, a także  zorientowanie się na jego niezrealizowane dotąd potrzeby oraz oczekiwania.  Jak można zauważyć badania satysfakcji pracowników pozwalają na pozyskiwanie wiedzy o samych pracownikach, jak
i miejscu ich pracy, a następnie podejmowanie działań, które przyczynią się do dalszego rozwoju firmy, rozumianego także, jako wzrost kompetencji jej pracowników.