powered by Biostat. More than statistics

Tag: płatne ankiety

Zastosowanie paneli konsumenckich

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, badani mają szansę na zarabianie na ankietach. Panele konsumenckie są miejscem, gdzie gromadzą się osoby, czyli użytkownicy paneli, którzy są zainteresowaniem wypełnianiem ankiet, za które otrzymują nagrody rzeczowe bądź pieniężne. Warto zauważyć, że korzyści z zastosowania płatnych ankiet, czerpią zarówno użytkownicy paneli, jak i osoby zlecające badanie.

 

Panele stworzone dla badanych

Panele konsumenckie powstały po to, aby w jednym miejscu gromadzić osoby, które chcą dzielić się swoją opinią, a tym samym wypełniać ankiety z różnych dziedzin. Bodźcem dla grona tych osób jest fakt, iż każda wypełniona ankieta przybliża ich do zarobienia pożądanej sumy pieniędzy. Warto zauważyć, że płacenie za podzielenie się opinią, jest także formą podziękowania za udział w badaniu, które to w szczególny sposób buduje pozytywne relacje między odbiorcami a firmą.

 

Dlaczego warto korzystać z paneli konsumencki?

Panele konsumenckie pozwalają użytkownikom na:

  • swobodne wyrażanie swojej opinii z wyeliminowaniem efektu ankietera (efekt ten polega na tym, że ankieter nawet nieświadomie może wpływać na odpowiedzi ankietowanego np. poprzez swój ubiór, gesty, ton głosu etc.);
  • wypełniania ankiet o dowolnej porze;
  • zabranie głosu w takiej sprawie, jak wybór poszczególnych elementów kampanii reklamowych

Dzięki powyższym korzyściom, firmy zlecające badania, otrzymują wiarygodne dane. Możliwe jest to dzięki zadbaniu o poczucie bezpieczeństwa ankietowanych, a także ich komfort.

 

Co panele mają do zaoferowania dla firm, zlecających badanie?

Zlecający badanie zyskują zaś:

  • szybki dostęp do odbiorców badania;
  • pewność, że przebieg badania odbędzie się z wykorzystaniem minimalnych nakładów finansowych;
  • możliwość przedstawienia treści audiowizualnych o różnorodnych atrybutach;
  • możliwość wglądu do pozyskiwanych wyników w trakcie trwania badania.

Stąd też wykorzystanie paneli konsumenckich, daje szansę firmom zlecającym badanie na monitorowanie zmian w postawach konsumentów oraz wybieranie najtrafniejszych dróg dalszego rozwoju.

 

Panele są szansą dla wszystkich

Panele konsumenckie warto postrzegać zarazem w perspektywie korzyści, które niosą ze sobą dla użytkowników systemu, jak i dla firm zlecających zadanie. Forma zarabiania na ankietach daje użytkownikom szansę na osiąganie wymiernych korzyści, co przekłada się na jakość pozyskiwanych danych, a zatem i na efekty badania.