powered by Biostat. More than statistics

Ankiety – jak je poprawnie tworzyć?

badania ankietowe

Ankiety – jak je poprawnie tworzyć?

Każdy z nas może przygotować ankietę, lecz nie zawsze będzie ona idealna. Każda ankieta będzie udostępniona innej grupie docelowej. W zależności od ważności ankiety należy starać się tworzyć jak najlepsze badania. Im lepsza, bardziej dokładna ankieta tym istnieje większa szansa na uzyskanie większej liczby odpowiedzi zwrotnych. Od czego, więc zacząć?

Prosty język

Bez względu na to, jaką ankietę tworzysz bardzo ważne jest, abyś użył prostego słownictwa. Zastosowanie podstawowych zwrotów i sformułowań sprawi, że każda osoba wypełniająca Twoją ankietę zrozumie, co masz na myśli w danym pytaniu. Ankiety, które są sformułowane w niejasny sposób charakteryzują się mniejszą liczbą odpowiedzi zwrotnych. Respondenci znudzeni ankietą, która jest niezrozumiała opuszczają badanie w czasie jego trwania, co powoduje małą liczbę uzyskanych informacji zwrotnych.

Stosuj pytania zamknięte

Istnieją dwa rodzaje pytań w ankietach - otwarte i zamknięte. Pytanie otwarte to takie, w którym pozwalasz respondentowi wyrazić siebie w polu tekstowym. Z drugiej strony pytania zamknięte zazwyczaj wymagają wyboru pomiędzy przedstawionymi opcjami. Wybory w pytaniach zamkniętych mogą być wielokrotnego lub pojedynczego wyboru. Są one znacznie lepsze niż pytania otwarte w ankiecie. Powodem tego jest fakt, że pytania zamknięte dostarczają konkretnych danych. Dzięki nim możesz zobaczyć odpowiedzi respondentów w postaci wykresów i diagramów, które pomogą Ci wyciągnąć wnioski. Pytania otwarte są bardziej przydatne na końcu ankiety, kiedy chcesz dowiedzieć się, czy jest coś, czego jeszcze nie poruszyłeś w swoich pytaniach.

Zadawanie najtrudniejszych pytań

Jeśli chodzi o rozmowę, wiemy, że pewne drobne pogawędki są konieczne, aby przejść do głębszych rzeczy. Ta sama logika ma zastosowanie w ankiecie. Jeśli zadajesz pytania, które mają skłonić pracowników do szczerości, to skorzystaj z logiki. Najpierw zadaj łatwiejsze pytania. Kiedy pracownicy poczują się swobodnie, możesz zadać im trudniejsze pytanie. Jest to ważna taktyka dla dobrego zaprojektowania ankiety. Wiarygodność Twoich danych będzie zależała od tego, jak szczerzy są Twoi respondenci.

Nie zadawaj pytań naprowadzających

Wiodące pytanie zmieni wiarygodność Twoich danych i da Ci mylące wyniki. Pytanie prowadzące to pytanie sugerujące, ukrywające założenie, które może nie być prawdziwe. Takie założenia zniekształcają rzeczywisty obraz i dają nam niedokładne dane. Pracownik, który nigdy nie czuł się niezaangażowany, może wymyślić dane tylko po to, aby odpowiedzieć na pytanie

Unikaj używania absolutów

Ludzie bardzo często postrzegają różne rzeczy inaczej, co sprawia, że udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie może być skomplikowane. Dlatego właśnie nie zawsze możliwe jest udzielenie odpowiedzi tak lub nie. Jeśli Twoja ankieta zmusza do tego respondentów, otrzymasz niewiarygodne wyniki. Pozostawienie respondentom tylko odpowiedzi tak, bądź nie jest złym projektem ankiety. Pracownik może czuć się doceniony w niektóre dni, ale tylko w zależności od nastroju menedżera. To pokazuje, że docenianie nie jest standardową częścią twojej kultury pracy. Nie chcesz, aby takie odpowiedzi były pomijane. Tam, gdzie to możliwe, pozwól na zaznaczenie opcji typu "może" lub zmień pytanie na otwarte. Pomoże to respondentom w bardziej precyzyjnej komunikacji i doprowadzi do dokładniejszych wyników ankiety.

Przedstawione wskazówki z pewnością pomogą przeprowadzić Ci najlepszą ankietę. Stosując się do przedstawionych pomysłów z pewnością zaciekawisz respondentów, a co więcej uzyskasz większą liczbę odpowiedzi zwrotnych. Im więcej informacji zdobędziesz tym lepszą analizę danych przeprowadzisz.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są rodzaje ankiet i w czym się od siebie różnią?

Rodzaje ankiet to m.in. ankiety telefoniczne (CATI), ankiety online (CAWI) i ankiety papierowe (PAPI). Różnią się one sposobem przeprowadzenia i pozyskiwania odpowiedzi.

Jakie są wady i zalety pytań otwartych w ankiecie?

Największą zaletą pytań otwartych jest to, że pozwalają uzyskać szczegółowe informacje od respondentów. Wadą natomiast jest to, że analiza i interpretacja odpowiedzi jest czasochłonna i trudna.

Jak przebrnąć przez wszystkie etapy tworzenia ankiety bezboleśnie?

Brak świadomości i wiedzy, z ilu etapów składa się ankieta, może doprowadzić do tego, że ankieta nie spełni swojego zadania. Zespoły z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® wiedzą, że ankieta składa się z celu badania, wyboru grupy respondentów, stworzenie pytań, testowanie ankiety, zbieranie danych, analiza wyników – dlatego firmy korzystają z ich usług.

Tagi

ankietyzacja online ankiety online program do ankiet projektowanie badań