powered by Biostat. More than statistics

Tag: segmentacja rynku

Segmentacja rynku | Rozwój potencjału biznesowego

Segmentacja rynku |  Rozwój potencjału biznesowego

Proces dzielenia rynku potencjalnych klientów na grupy lub segmenty w oparciu o różne charakterystyki to segmentacja rynku. Tworzone segmenty składają się z konsumentów, którzy będą reagować podobnie na planowane strategie marketingowe oraz którzy mają wspólne cechy, takie jak podobne zainteresowania, potrzeby lub lokalizacje.

Segmentacja rynku ważna dla przedsiębiorców

Segmentacja rynku ułatwia przedsiębiorcom personalizację ich kampanii marketingowych, a co za tym idzie produktów i usług.

Marketing firmy może być bardziej efektywny zarówno, jeśli chodzi o czas, oszczędzanie pieniędzy i innych zasobów, kierując swoje działania do poszczególnych segmentów rynku niż do indywidualnego odbiorcy. Grupowanie podobnych konsumentów w segmenty pozwala specjalistom ds. marketingu na dotarcie do konkretnych odbiorców w sposób efektywny, realizując przy tym cele strategiczne firmy, jak:

  • Zapoznanie potrzeb konsumentów,
  • Prowadzenie skutecznych kampanii reklamowych,
  • Prowadzenie elastycznej strategii cenowej produktów,
  • Docieranie do nowych konsumentów z produktami i usługami,
  • Konkurencyjność firmy na rynku.

Co z ryzykiem?

Segmentacja rynku zmniejsza również ryzyko nieudanej lub nieskutecznej kampanii marketingowej. Kiedy badacze Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® dzielą rynek w oparciu o kluczowe cechy i personalizują strategie firmowe w oparciu o zgromadzone z badań dane, istnieje znacznie większa szansa na sukces niż w przypadku stworzenia kampanii bez wskazania grupy docelowej i podjęcia próby jej wdrożenia we wszystkich segmentach rynku.

Badacze mogą również dokonać segmentacji rynku, aby nadać priorytet konkretnej grupie odbiorców. Jeśli segmentacja pokazuje, że niektórzy konsumenci byliby bardziej skłonni do zakupu produktu niż inni, specjaliści ds. marketingu mogą lepiej wykreować kampanie reklamowe oraz prototypy produktów ukierunkowanych właśnie na te grupy.

Jakie badania dla segmentacji rynku?

Szczegółowe badania w zakresie segmentacji rynku proponuje Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Eksperci już od 16 lat prowadzą analizy danych zastanych (Desk research) oraz jakościowe badania FGI, a także IDI. Obydwa rodzaje badań pozwalają na przeprowadzenie wywiadów z ekspertami w danych dziedzinach (medycyna, farmacja, wąskie specjalizacje), jak i odbiorcami usług oraz konsumentów w zakresie wydobycia szczegółowych opinii indywidualnych oraz grupowych. Tego typu badania pozwalają na zdobycie wartościowych informacji, które nie mają charakteru ilościowego (liczbowego), a pozwalają nakreślić charakterystykę, opinie, emocje.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® jest jednym z wiodących podmiotów na rynku badawczym już od 16 lat. Prowadząc badania w oparciu o sprawdzalne metody i techniki pozwalamy uzyskać cenne dane przedsiębiorcom, by Ci osiągali coraz lepsze wyniki biznesowe. Zrealizowaliśmy już ponad 2000 projektów badawczych dla sektorów takich jak: sfera publiczna, szkolnictwo wyższe, farmacja, turystyka, medycyna, transport, FMCG, bankowość.

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa. Sięgnij po więcej z BioStat®

32 42 21 707 lub  668 300 664