powered by Biostat. More than statistics

Tag: narzędzia badawcze

3 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć tworząc badanie CAWI

3 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć tworząc badanie CAWI

Każde badanie CAWI, zwane także ankietą internetową wiąże się z nakładem czasu, który musi poświęcić przedsiębiorca, aby przeprowadzić badanie. Istnieje kilka podstawowych aspektów, o których nie wolno zapomnieć przygotowują ankietę online.

Znajdź odpowiednią grupę respondentów

W Internecie możemy znaleźć wiele badań, lecz w większości przypadków są kierowane do konkretnej grupy osób. Przed rozpoczęciem tworzenia badania CAWI warto zdać sobie sprawę, kto jest grupą docelową. Respondenci badań online mogą się różnić pod wieloma względami, jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wielkość dochodu, czy wykształcenie. Warto tworząc badanie zwrócić uwagę na to, kto będzie jego odbiorcą, aby sformułować je w odpowiedni sposób. Tworząc badanie internetowe powinniśmy zwrócić uwagę na język, aby nie był zbyt skomplikowany, a co najważniejsze, żeby był zrozumiały dla odbiorców. Jeśli nie wiesz gdzie i jak znaleźć swoją grupę odbiorców warto skorzystać z paneli konsumenckich. Przykładem panelu badawczego jest panel Badanie-Opinii.pl, który posiada ponad 150 tysięcy panelistów. Paneliści wypełniają udostępniane ankiety online bardzo szybko, z dużym zaangażowaniem. Osoby wypełniające badania są zróżnicowane pod różnymi względami i mają różne profile demograficzne. Dzięki temu możemy być pewni, że osoby wypełniające badania CAWI będą spełniać ustalone przez nas kryteria.

Szablon badania CAWI

Każde badanie internetowe powinno posiadać swój szablon na podstawie którego będzie realizowane. Stworzenie dokumentu, w którym umieścimy pytania to podstawa do przeprowadzenia badania internetowego. Niestety zastosowanie różnych funkcji w ankiecie online może być niełatwym zadaniem. Istnieje wiele narzędzi do tworzenia ankiet online, które zdecydowanie usprawniają ten proces. SurvGo™ - program do ankiet z pewnością jest jednym z najlepszych narzędzi dostępnych na rynku. Dzięki skorzystaniu z takiego programu możemy skorzystać z istniejących szablonów, a także stworzyć własny. Narzędzie do tworzenia ankiet internetowych posiada wiele możliwości, z których mogą skorzystać osoby przeprowadzające badania, aby ulepszyć badanie online. Taki program umożliwia zastosowanie pytań warunkowych, a także formułowanie pytań w różnych formach – pytania otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania z macierzą, czy skalą. Stworzenie takiego szablonu do przeprowadzenia badania CAWI z pewnością wpłynie na wskaźnik otrzymywanych odpowiedzi, a także na to, że uzyskiwane informacje będą odwzorowywały panującą sytuację.

Formułuj pytania w zrozumiały sposób

Bez względu na to, na jaką formę pytania się zdecydujemy pamiętajmy, aby tworzyć je w sposób zrozumiały dla respondentów. Każda z osób, która angażuje się w wypełnienie ankiety będzie miała inny poziom wykształcenia, a także będzie pochodziła z innej części kraju. Z tych powodów unikaj żargonów w pytaniach, gdyż może być on niezrozumiały dla części respondentów. Osoby wypełniające badania CAWI także mogą nie znać wyrafinowanych słów, które zostaną umieszczone w badaniu online, dlatego staraj się ich unikać. Jeśli to się nie uda to wytłumacz respondentowi zastosowany termin, aby wiedział czego dotyczy dane pytanie i jak na nie odpowiedzieć.

Korzystając z tych uwag z pewnością stworzysz prawidłowe badanie CAWI, które będzie zrozumiałe dla respondentów. Pamiętajmy, że tworzymy ankiety, aby zdobyć informacje przydatne do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.