Aplikacja

Badania satysfakcji pracowników

Każda firma, która dąży do zwiększenia efektywności swoich pracowników, przykłada też wagę do badania ich satysfakcji. Tylko dzięki temu osoby na kierowniczych stanowiskach mogą dowiedzieć się, z czego załoga przedsiębiorstwa jest zadowolona, a w jakich obszarach występują problemy do rozwiązania.

powered by Biostat. More than statistics

Aplikacja Badania
Satysfakcji Pracowników

To narzędzie, które pozwala na określenie zadowolenia pracowników w poszczególnych obszarach, takich jak:

Atmosfera w pracy

Istotność gratyfikacji rzeczowych

Poziom współpracy

Proces zarządzania

Warunki pracy

Możliwość rozwoju zawodowego

Dzięki zastosowaniu skal pomiarowych badanie daje możliwość sparametryzowania wybranych obszarów a także wykrycia mocnych i słabych stron w każdym z nich. Wszystkie wymienione aspekty są istotne ze względu na poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a wszelakie niezauważone problemy mogą prowadzić do obniżenia efektywności pracowników, a nawet jakości oferowanych produktów lub usług bądź niewykorzystania istniejącego potencjału. Aby zapobiec wystąpieniu niepożądanych zjawisk i upowszechnić dobre praktyki, konieczne jest regularne przeprowadzanie badań satysfakcji.

Zalety płynące z prowadzenia badań satysfakcji pracowników:

  • Obiektywna ocena poziomu satysfakcji pracowników
  • Identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji
  • Identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji
  • Sparametryzowana informacja zwrotna na temat procesów przebiegających w firmie
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń przedsiębiorstwa
  • Możliwość podjęcia – w oparciu o wyniki pomiaru – działań usprawniających proces zarządzania
  • Wzrost efektywności pracy
  • Wzrost prestiżu przedsiębiorstwa
  • Lepsza pozycja firmy na rynku

Ustalenie
celów badania

Przygotowanie
akcji promocyjnej

Przygotowanie
do analizy

Opracowanie kwestionariuszy
ankiet/lub scenariuszy wywiadów

Przeprowadzenie badania
(Badania ankietowe,
Wywiady bezpośrednie,
Badania On-line)

Opracowanie raportu
oraz rekomendacji

BioStat oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie badań satysfakcji pracowników, w tym wszechstronne narzędzia do badań tradycyjnych i on-line. Nasze badania zapewniają rozwój organizacji przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji pracowników na wysokim poziomie.

Zobacz także:

Badania 360°