The best survey system

Badania satysfakcji Klientów: online, sms, telefonicznie

Program do badań Opinii Klienta

Zarządzanie, tworzenie oraz realizacja badań i ankiet online, SMS, telefonicznych z poziomu jednej platformy.

Badania Klientów jeszcze nigdy nie były tak proste!

Nasza aplikacja do ankiet pozwala sprawnie i szybko zbierać oraz analizować dane. System umożliwia kompleksowe kreowanie formularzy, precyzyjne dotarcie do pożądanej grupy respondentów, zbieranie odpowiedzi oraz automatyczną analizę wyników.

Gotowe wzory

Nasza apliakcja do badań satyskakcji klientów obejmuje gotowe wzory kwestionariuszy, z których możesz skorzystać - każdy szablon możesz dostosować do swoich potrzeb lub stworzyć zupełnie nową ankietę.

  Satysfakcji klientów/pracowników

  Zadowolenia klientów

  Opinie o produkcie / usłudze

Główne funkcje oprogramowania

SurvGoTM to kompleksowo zaprojektowany program do badań opinii realizowanych metodami: online, sms, telefonicznie. Jego bogata funkcjonalność sprawia, że ankietowanie przebiega szybko i sprawnie.

Intuicyjny i responsywny interface

Wysyłanie maili

Technologia Drag&Drop

Drukowanie ankiet online

Dostosowywanie styli

Eksport do XLS, CSV, SAV

Zapis w chmurze

Dynamiczny przegląd statystyk

Gotowe szablony i kwestionariusze

Rodzaje pytań

Oprogramowanie do ankiet SurvGoTM obsługuje wiele

typów pytań - pozwala to łatwo pozyskiwać wszystkie

pożądane informacje.

 •   Pole wyboru jednokrotnego
 •   Pole wyboru wielokrotnego
 •   Krótka odpowiedź
 •   Pytanie otwarte
 •   Lista wyboru
 •   Tekst informacyjny
 •   Dynamiczne formularze
 •   Data
 •   Lista rankingowa
 •   Suwak
 •   Pole ukryte
 •   Upload plików
 •   Pobierz załącznik
 •   Weryfikacja email

Rozwiązania szyte na miarę

SurvGoTM kompleksowe oprogramowanie do ankiet online, SMS i telefonicznych, zapewnia obsługę badań.

Anonimowe - badanie realizowane w oparciu o link. Ma do niego dostęp każdy użytkownik, który użyje linku.

Hasło ogólne - jedno hasło, które upoważnia do wypełnienia ankiety online. Hasło jest wielokrotnego użytku. Pozwala to na dodatkowe zabezpieczenia.

Hasło unikalne - jednorazowe hasło, unikalne dla jednego użytkownika. Możemy go użyć jeśli chcemy przebadać konkretną grupę osób.

Ankiety papierowe - nasz program do ankiet daje możliwość drukowania ankiet i oznaczenia każdego arkusza za pomocą generowanego kodu.

Zapraszanie użytkowników

Ankietowanie online poprzedza zaproszenie respondentów do badania. Realizujemy je poprzez:

Mail/SMS
Możliwość realizacji wysyłki wiadomości email z poziomu aplikacji do ankiet. 
Link
Opublikowanie ankiety pod konkretnym linkiem.
Social Media
Udostępnienie ankiety w Mediach Społecznościowych.
Badania satysfakcji klienta
korzystaj z gotowych narzędzi