CATI-System

Bo badania powinny być łatwe

Platforma badawcza CATI-System powstała w celu kompleksowej obsługi klientów w zakresie badań statystycznych. Pozwala ona na sprawną realizację badań internetowych (CAWI), telefonicznych (CATI) oraz CAPI.

Pobierz ulotkę
CATI
CAWI
CAPI
powered by Biostat. More than statistics

Dostęp do Internetu -
jedyny warunek korzystania z systemu

System jest dostępny przez standardową przeglądarkę WWW, zatem jedyny warunek jaki trzeba spełnić, aby go użytkować, to dostęp do Internetu i zaktualizowanie przeglądarki.

Intuicyjne narzędzie do tworzenia ankiet

System stworzono z myślą o użytkownikach charakteryzujących się różnym stopniem wiedzy informatycznej. Zastosowano przyjazny, intuicyjny interfejs webowy, co pozwala w łatwy i szybki sposób stworzyć ankietę oraz zarządzać badaniem.

Elastyczne licencje

Licencje dzielą się na dwa typy: OnCloud i OnSite. Pierwszy typ charakteryzuje się tym, że system w całości udostępniany jest na serwerze usługodawcy. W drugim zachodzi konieczność zakupu serwera przez klienta i zainstalowania tam systemu. Licencje wykupuje się na liczbę kont jednocześnie pracujących użytkowników. Istnieje też możliwość krótkoterminowego uzupełnienia licencji o tzw. tokeny zwiększające liczbę użytkowników mogących jednocześnie korzystać z oprogramowania w określonym czasie.

Szybkie wsparcie techniczne

Gwarantujemy bardzo krótki czas nawiązania kontaktu z ekspertami z działu statystycznego oraz IT. Rozwieją oni wszelkie wątpliwości, udzielą wsparcia w przypadku wystąpienia problemów technicznych, a także rozważą wszelkie sugestie odnośnie działania systemu. użytkowników. Istnieje też możliwość krótkoterminowego uzupełnienia licencji o tzw. tokeny zwiększające liczbę użytkowników mogących jednocześnie korzystać z oprogramowania w określonym czasie.

Zintegrowanie
z systemami VoIP

Oprogramowanie jest domyślnie zintegrowane z wiodącym dostarczycielem usługi VoIP. Dzięki temu oferujemy wiele autorskich rozwiązań w dziedzinie odsłuchu nagrań, czy statystyk dotyczących pracy ankieterów. Oprócz tego jednak istnieje możliwość konfiguracji systemu do współpracy z dowolnym serwisem VoIP.użytkowników. Istnieje też możliwość krótkoterminowego uzupełnienia licencji o tzw. tokeny zwiększające liczbę użytkowników mogących jednocześnie korzystać z oprogramowania w określonym czasie.

Moduł pomocy na każdym etapie tworzenia formularzy

Użytkownicy uzyskują wsparcie z poziomu automatycznego modułu helpdesk, uruchomionego w ramach platformy. Funkcja ta pozwala otrzymać odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania, co znacznie usprawnia korzystanie z oprogramowania.

Kreator pytań

Na podstawie najczęściej występujących typów pytań (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwarte, z listą wyboru) stworzyliśmy narzędzie kreowania pytań. Wystarczy wprowadzić numer i treść pytania, a także wybrać, jakiego ma być typu i jakie możliwości odpowiedzi ma zawierać, by system stworzył za nas odpowiednie pola w ankiecie.

Wymagania dotyczące poprawności odpowiedzi

Oprogramowanie zapewnia walidację wprowadzonych do kwestionariusza danych. Ich poprawność jest kontrolowana przy pomocy zdefiniowanych walidatorów tworzonych przy użyciu języka JavaScript. System automatycznie sprawdza poprawność wpisów i zaznacza wpisy niekompletne lub błędne.

Automatyczne sprawdzanie logiki ankiety

System umożliwa tworzenie zaawansowanych logicznie ankiet poprzez wprowadzenie odpowiednich warunków w poszczególnych pytaniach, seriach pytań, a także odpowiedziach z kafeterii. Redukuje to do zera prawdopodobieństwo pominięcia pytań lub udzielenia odpowiedzi niepełnych.

Walidacja analizy próby

Moduł analizy próby umożliwa kontrolę nad próbą poprzez wykluczenie nadmiarowych respondentów. Analiza próby może zostać stworzona w oparciu o jedno bądź więcej pytań znajdujących się w kwestionariuszu.

Statystyki postępów badania

Dostępny jest moduł śledzenia statystyk postępów badania w określonej przez użytkownika skali czasu. Dodatkowo, przy pomocy tych statystyk można kontrolować pracę teleankietorów.

Eksport danych w popularnych formatach

Opcja eksportowania wyników badania jest aktywna bez względu na etap realizacji. Mogą być one zapisywane w postaci plików Worda, Excela, a także w formatach CSV lub SPSS.

Zalety CATI-System

 • licencja zakupywana na dłuższy bądź krótszy okres (min. 1 miesiąc),
 • możliwość zwiększenia liczby użytkowników w wybrane dni
 • podstawowy i jedyny warunek skorzystania z systemu to posiadanie dostępu do Internetu,
 • aplikacji nie trzeba instalować na komputerze - system działa poprzez przeglądarkę WWW.
 • z oprogramowania można korzystać z dowolnego komputera, w dowolnym miejscu i czasie.
 • zintegrowanie z systemami VoIP,
 • brak konieczności zakupu sprzętu IT, czy zatrudniania specjalistów z zakresu IT
 • zminimalizowany proces wdrożenia oprogramowania.
 • automatyczne aktualizacje - ciągły dostęp do aktualnej wersji oprogramowania
 • zastosowanie przyjaznego użytkownikowi, intuicyjnego interfejsu webowego,
 • możliwosć umieszczania w formularzach treści graficznych i multimedialnych,
 • łatwy mechanizm tworzenia i testowania logiki ankiety,
 • podpowiedzi modułu pomocy dostępne na każdym etapie tworzenia formularzy kwestionariuszy,
 • moduł walidacji analizy próby umożliwiający kontrolę nad próbą poprzez wykluczenie nadmiarowych respondentów,
 • wyeliminowanie błędnych wpisów poprzez nałożenie ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie,
 • gwarancja bezpieczeństwa przechowywanych w systemie formularzy ankiet,
 • możliwość zgłaszania własnych propozycji zmian w aplikacji i ulepszania systemu,
 • pełne wsparcie merytoryczne, informatyczne i techniczne ze strony Biostatu.